< Terug

Waarom het goed is dat vrouwen spreken

Paulien Vervoorn en vele anderen vinden het geweldig dat vrouwen (s)preken. Waarom? Lees de blog met 55 redenen van vrouwen én mannen. Met trainingsbureau Geloofwaardig Spreken traint Paulien Vervoorn sprekers om Gods goede nieuws goed te communiceren.

Gerrit den Broeder

Omdat één van de beste preken ooit van een vrouw was. ‘Hij leeft!’

Gijs van den Brink

Omdat zo de belofte uit Joël 3 en Handelingen 2:17-18 in vervulling gaat.

Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
zodat ze zullen profeteren.

Maaike Harmsen

 1. Omdat niet alleen zonen, maar nu ook eindelijk dochters gaan profeteren (Hand. 2).
 2. Omdat Priscilla zo vaak aanbevolen en gegroet wordt door Paulus, dat je zou denken dat hij het goedkeurt wat ze doet.
 3. Omdat vrouwen net zo zondig zijn als mannen en daarom net zo goed kunnen vertellen Wie ons kan redden van onszelf.
 4. Omdat vrouwen zich goed kunnen inleven in wat een man denkt en voelt, want ze hebben al heel veel mannen horen preken!
 5. Omdat vrouwen niet de mannen de les mogen lezen (1Tim. 2:12), maar wel vrijuit mogen spreken als zij vol van geloof zijn (1Tim. 3:13)!

Teun van der Leer

 1. Omdat God zijn Geest uitstort op alle vlees, en zonen en dochters doet profeteren, en we anders dus de helft van wat de Geest tot de gemeenten zeggen wil dreigen mis te lopen.
 2. Omdat mannen en vrouwen er recht op hebben ook onderwijs te ontvangen vanuit een vrouwelijk perspectief.
 3. Omdat de vrouwelijke intuïties zo anders (kunnen) zijn dan de mannelijke, dat we anders de gemeenten tekort doen.
 4. Omdat als de Geest gaven geeft – in dit geval aan vrouwen om te spreken – we de Geest niet mogen uitdoven.
  Deze praktische gids staat vol met tips voor gelegenheidssprekers. Van voorbereiding tot uitvoering neemt Paulien Vervoorn de lezer mee op weg naar een geloofwaardige speech. Met reflectievragen en opdrachten bij ieder hoofdstuk. Paulien Vervoorn is docent en coach. Ze traint studenten en volwassenen in spreken en presenteren. Zelf (s)preekt ze ook: van PKN tot evangelisch, van Opwekking tot Royal Mission School. De deskundigste docent is de ervaringsdeskundige, en dat zie je terug in ‘Geloofwaardig spreken – van preek tot presentatie’.

Henk Medema

 1. Omdat alle gelovigen, zowel mannen als vrouwen, worden aangemoedigd om vol te zijn van de Heilige Geest (Ef. 5:18), zodat zij als instrument kunnen dienen waardoor de Geest naar anderen uit kan stromen.
 2. Omdat vrouwen net als mannen deel uitmaken van de gemeente, die in haar totale balans voor het geheel evenwichtig moet functioneren.
 3. Omdat vrouwen nodig zijn om zowel andere vrouwen als mannen op hartsniveau te bereiken.
 4. Omdat mannen moeten leren om ruimte te geven aan elkaar, maar ook speciaal aan door de Geest begaafde vrouwen.
 5. Omdat in de gemeenten geestelijke vriendschappen moeten ontstaan, gebaseerd op onderling respect, juist ook in het herkennen van sekse- en niet-seksegenoten.
 6. Omdat de prediking per definitie een van de vormen van geestelijk leiderschap is, waarin zowel mannen als vrouwen moeten participeren op voor hen beschikbare oefenvelden.

Mirjam van der Vegt

 1. Omdat vrouwen vanuit een ander gezichtspunt kijken. Dat brengt verfrissing.
 2. Omdat vrouwen ook uiterlijk gezien een nieuwe dimensie op de preekstoel toevoegen. Laat je er niet door afleiden, maar geniet van veelkleurige schoonheid.
 3. Omdat Gods vrouwelijkheid vaak ongezien is. Vrouwen brengen de zachtheid van God weer op heel andere manieren voor het voetlicht dan mannen.
 4. Omdat veel vrouwen het ontzettend leuk vinden om te spreken; laat ze genieten en geniet zelf mee.
 5. Omdat vrouwen vaak goed zijn in het brengen van kwetsbaarheid op het podium – dat werkt openheid en verbinding in de hand.
 6. Omdat  een vrouw die spreekt veel mensen uit hun comfortzone haalt. Een kans om te ontdekken; wat triggert mij zo wanneer een vrouw spreekt? Ligt dat aan die vrouw of aan iets anders?
 7. Omdat we hiermee een voorbeeld stellen voor landen waar vrouwen nog altijd monddood worden gemaakt.

Klik hier om de rest van de redenen te lezen. 

Geloofwaardig spreken

Geloofwaardig spreken - Paulien Vervoorn

Geloofwaardig spreken van Paulien Vervoorn, voor iedereen die steengoed wil preken. Aan de hand van dit boek leer je om een preek te maken die staat als een huis. De IKEA-structuur geeft houvast: je ontwerpt een inspirerend intro en een krachtige kern, je geeft erkenning bij bezwaren en je hebt een activerende afsluiting. Je leest wat je al goed doet én je wordt uitgedaagd te spreken op een manier die bij jou én bij deze tijd past. In deze herziene editie tref je in ieder hoofdstuk een paar uitspraken van sprekers aan en daarnaast veel nieuwe voorbeelden, voortschrijdende inzichten en nieuwe tips. Paulien Vervoorn is spreker, auteur en trainer.

< Terug