< Terug

Waarom zou je geloven?

TheoblogieHet is een goed initiatief van Boekencentrum om een serie handzame gespreksboekjes het licht te doen zien want daar is nog steeds behoefte aan in de kerk. In het verleden zorgde het Toerustingscentrum van de landelijke kerk daar zelf voor en in enkele tientallen jaren zijn zo vele bijbelse en actuele onderwerpen, alsmede leeswijzers bij boeken, verschenen die hun weg in de kerk hebben gevonden en hun diensten hebben bewezen. Nu de kerk daarmee is opgehouden, wordt die traditie gelukkig wel voortgezet want binnen de kerk vindt nog altijd gesprek en bezinning plaats in vele bijbelkringen, gespreksgroepen en leerhuisavonden. Omdat niet elke predikant zelf in staat is iets te ‘bedenken’ of een cyclus van bijeenkomsten in elkaar te zetten, is het goed dat er ‘boekjes’ zijn om in groepen mee te werken.
Evenals de vorige uitgaven bevat dit boekje tien toegankelijke hoofdstukken die elk een aspect van het onderwerp belichten. De formulering van de titels van deze hoofdstukken vind ik taalkundig niet zo fraai: zeven keer begint de regel met het woord ‘omdat’, twee keer met ‘omwille’, een keer met ‘om’. Dit had mooier en ook pakkender verwoord kunnen worden maar het is niet doorslaggevend. Tal van aspecten worden belicht: verwondering, schepping, rituelen, zingeving, kerk om er enkele te noemen.
Zelfs de rooms-katholieke catechismus komt om de hoek kijken: ‘Waarom zijn wij hier op aarde? Om later in de hemel zalig te worden’. Dan had ik ‘onze’ Heidelbergse catechismus toch ook aan het woord gelaten met zijn prachtige en uitgebalenceerde formulering dat geloven ‘niet alleen een stellig weten of kennen …. maar ook een vast vertrouwen is’.
Opvallend is wel dat de redenen voor geloven inzetten bij de mens. Gods openbaring wordt verondersteld en is ook het uitgangspunt maar wordt niet expliciet belicht als een motief om te gaan geloven. Dat wekt de schijn dat geloven vooral een menselijke aangelegenheid is terwijl het een reactie is op wat wij van God ervaren.
Maar wie met dit boekje aan het werk gaat, kan natuurlijk met zijn eigen visie aanvullen wat er naar zijn of haar mening ontbreekt. De gespreksvragen nodigen uit tot een zinvol gesprek maar zijn misschien niet eens nodig omdat de inhoud daar zelf al toe uitnodigt.
Serie: In gesprek. Bert Kuipers: Tien motieven om te geloven. Boekencentrum Zoetermeer, 66 pag. € 8.50
Geloven

Evert van der Veen, predikant Protestantse Gemeente Nunspeet is vaste recensent op Theoblogie. Hij recenseert ook voor Nederlands Dagblad en Christelijk Weekblad.

< Terug