< Terug

Wat een eetstoornis met je doet

Arina Bakker is de auteur van het boek Wat een eetstoornis met je doet. Dit nieuwe deel in de serie ‘Wat … met je doet’ geeft inzicht in de belevingswereld van vrouwen met een eetstoornis. Het maakt begrijpelijk wat eten en gewicht in de loop van de geschiedenis voor mensen hebben betekend. Vervolgens vertellen vijf vrouwen openhartig over hun leven met een eetstoornis. Ook hun omgeving komt aan het woord. Arina legt uit wat de kenmerken zijn van de verschillende eetstoornissen en wat de risico’s zijn om deze te ontwikkelen. Wat heeft iemand nodig om zich aan het web van psychisch en lichamelijk lijden te ontworstelen? Wat kunnen de omgeving en hulpverlening betekenen voor deze vrouwen, die stilletjes vaak vooral hongeren naar contact.
Arina Bakker was te gast bij het programma Café Grande van Groot Nieuws Radio. De uitzending is hier na te luisteren (na het nieuws).
In deze reeks zijn verder onder meer verschenen: Wat autisme met je doet, Wat borderline met je doet, Wat dwang met je doet, Wat depressie met je doet, Wat suïcidaliteit met je doet.

< Terug