< Terug

Wat mensen bezielt – door Evert van der Veen

TheoblogieLevensthema’s komen in het boek Zielenroerselen en speldenprikken ter sprake: menselijke ervaringen, gedachten, overwegingen, gevoelens zijn rond veertig onderwerpen verzameld. Dit boek is voor persoonlijk gebruik maar kan ook als mediatieve opening van een bijeenkomst worden gebruikt wanneer de opening wat meer mag zijn dan het gebruikelijke.
Het vereist wel enige tijd en denkkracht om de woorden te laten spreken en de onderlinge verbinding in het thema te ontdekken. Ieder thema opent met een meditatief gedicht dat de sfeer van het onderwerp verwoordt waarbij in de titels niet altijd de ‘geijkte’ woorden worden gekozen. Een aantal titels van gedichten illustreren dat: jouw woord, morgen, afscheid, steentje, lopen, de gast, pelgrim, moment, droom, heimwee, thuis. Meestal volgt er dan een verhaal uit een bestaande bron of is er een persoonlijke overweging. Een citaat uit de bijbel en een bezinnende vraag sluiten het thema af.
Er lijkt niet direct een bepaalde opbouw in het boek te zitten en daardoor oogt de opzet en volgorde misschien wat willekeurig. Wellicht was het mooi geweest wanneer onze levenscyclus als structuur was gekozen dat was er een duidelijke lijn geweest. Op de achtergrond speelt die wel mee natuurlijk maar deze is niet nadrukkelijk zichtbaar.
Voor het gebruik van de thema’s is het ook niet van doorslaggevend belang omdat maar liefst drie registers dit boek wel toegankelijk maken. Het register met zoekwoorden van verhalen en gedichten is handig om zicht te krijgen op de inhoud van dit boek en deze lijst laat zien dat vele levensthema’s in dit boek naar voren komen. Het register met bijbelgedeelten is handig om rond een bepaald thema snel iets te vinden. Die registers zijn eigenlijk onmisbaar want de inhoudsopgave is weliswaar poëtisch maar voor menigeen daardoor ook niet direct helemaal duidelijk. Een boek met een eigen karakter!
Astrid Hart en Aart Mak: Zielenroerselen en speldenprikken. Gedichten en verhalen om te lezen en te gebruiken. Meinema Zoetermeer, geen paginanummering, gebonden, tot 15 juli 2012 kost dit boek slechts € 10.00!
Aart Mak

Evert van der Veen, predikant Protestantse Gemeente Nunspeet is vaste recensent op Theoblogie. Hij recenseert ook voor Nederlands Dagblad en Christelijk Weekblad.

< Terug