< Terug

Wat moeten christenen met de Dordtse Leerregels?

Jeffrey Schipper heeft prof. dr. W. Verboom geïnterviewd over het reeds verschenen boek ‘De Dordtse Leerregels – een hertaling‘. In zijn boek heeft dr. W. Verboom het belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. Het interview is geplaatst op CIP.nl, een online magazine voor christenen. In dit artikel kunt u alvast een stuk van het interview lezen. Wij danken Jeffrey dat we dit interview met u mochten delen. 

Jeffrey Schipper interviewt prof. dr. W. Verboom

“’Gemeente, er is een uitverkiezing dus de hemel is niet voor iedereen’. Wie op deze manier preekt doet geen recht aan de Dordtse Leerregels,” stelt prof. dr. W. Verboom. De hervormde theoloog heeft gewerkt aan een hertaling van een gereformeerd belijdenisgeschrift dat met bloed, zweet en tranen tot stand is gebracht. Wat moeten christenen vandaag de dag met een belijdenis uit de zeventiende eeuw? Verboom legt uit waarom de Dordtse Leerregels nog steeds relevant zijn.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse Leerregels zijn ontstaan. Wat ging daaraan vooraf?

“In de loop der jaren is onder gereformeerden een discussie op gang gekomen over de manier waarop mensen deel uitmaken van het heil van Christus. Kiezen mensen er zelf voor om Christus te volgen of wordt die keuze door God in harten van mensen gelegd? Deze kernvraag leidde tot een grootschalig, maatschappelijk debat en had enorme consequenties.

Grote kerk Dordrecht Nederland

Daar komt nog bij dat we spreken over het jaar 1618. In die tijd waren kerk en staat met elkaar verweven, dus ook de overheid bemoeide zich met deze theologische discussie. De remonstrantse theoloog Jacobus Arminius verdedigde een opvatting waarbij alle nadruk gelegd werd op de vrije geloofskeus van de mens. Hij wendde zich om hulp tot de Staten van Holland om ruimte te krijgen voor zijn opvattingen.

Het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten kwam steeds meer op scherp te staan. Uiteindelijk greep prins Maurits in als opperbevelhebber van het leger. Door zijn ingrijpen werd de macht van de regenten neergeslagen en kwam er ruimte voor een kerkelijk besluit om een Nationale Synode in Dordrecht te houden.”

(…)

Welk veelvoorkomend misverstand over de Dordtse Leerregels komt u tegen?

“Soms denkt men dat de initiatiefnemers van dit belijdenisgeschrift van plan waren om een denksysteem over de Bijbel heen te leggen. Maar in de Dordtse Leerregels wordt juist benadrukt dat we aan Gods Woord genoeg hebben. Vandaar ook het woord ‘belijdenisgeschrift’. Belijden betekent uitspreken wat je gelooft op grond van Gods Woord. Daarom kunnen de Bijbel en belijdenisgeschriften die daarop gebaseerd zijn nooit in tegenspraak zijn met elkaar. Natuurlijk bestaat het gevaar dat mensen de Dordtse Leerregels op die manier hanteren, maar dan zit het probleem vooral in de manier waarop mensen ermee omgaan en niet in het document zelf.”

“Belijden betekent uitspreken wat je gelooft op grond van Gods Woord. Daarom kunnen de Bijbel en belijdenisgeschriften die daarop gebaseerd zijn nooit in tegenspraak zijn met elkaar.”


De Dordtse Leerregels

De Dordtse leerregels


In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. Hierin staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen onbekend. In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Deze synode nam het initiatief voor het opstellen van de Dordtse Leerregels.N.a.v. De Dordtse Leerregels | prof. dr. W. Verboom | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback

< Terug