< Terug

Wie preekt er zondag?

Onlangs verscheen het boek Ons leven vieren, dat nieuwe taal en vormen voor een vrijzinnige liturgie bevat. Lees hier de toelichting van de auteurs over de achtergronden van hun boek.

Liturgie hoefde in de vrijzinnigheid lange tijd op weinig aandacht te rekenen. De overdenking was het allesoverheersende onderdeel van de dienst. Daarvoor kom je naar de kerk, en al het andere is bijzaak. ‘Wie preekt er zondag?’, was de standaardvraag. En die vraag zegt genoeg. De afgelopen jaren ervaren wij, drie theologen binnen de vrijzinnige traditie, dat deze nogal eenzijdige nadruk inmiddels tot het verleden behoort. Er is meer aandacht en meer waardering voor het geheel van de dienst. Predikanten en gemeentes discussiëren over liturgie, bespreken vormgeving, evalueren de beleving, en experimenteren met nieuwe vormen. Die interesse is te danken aan verrijkende oecumenische contacten. En niet in de laatste plaats aan de recente instroom van nieuwe leden en vrienden, niet zelden afkomstig uit andere delen van de kerk, protestants zowel als katholiek. Daarnaast is de invloed van bewegingen als Taizé en de basisgemeentes merkbaar.

Vrijzinnig vieren is de afgelopen jaren een stuk rijker geworden. Deze bundel brengt dat in kaart.

In het eerste deel van de bundel vindt u achtergrondverhalen over vrijzinnige liturgie. Over de vaste onderdelen van de dienst, nieuwe ontwikkelingen binnen vrijzinnige verbanden, en invloeden van andere stromingen. Wij bespreken de zondagse dienst, maar ook andere momenten van liturgisch samenkomen.

In het tweede deel van de bundel vindt u teksten voor de zondagse viering en voor aloude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart. Maar ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij euthanasie. In de huidige samenleving neemt ondanks afnemende belangstelling voor kerkelijk leven de behoefte aan zingevende rituelen alleen maar toe.

De teksten zijn geschreven (en de vormen ontwikkeld) door vrijzinnige theologen en door dichters. U vindt daarin de breedte terug van vrijzinnig vieren: er is ruimte voor klassiek en voor experimenteel; we streven niet naar één bepaalde, vastliggende vrijzinnige stijl, maar laten graag zien hoeveel moois en goeds er kan ontstaan als je liturgische creativiteit de ruimte geeft.

Ons leven vieren

Ons leven vieren - Bert Dicou

Ons leven vieren onder redactie van de theologen Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers biedt nieuwe taal en vormen voor vrijzinnige vieringen. Voor de zondagse viering, voor aloude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij euthanasie. De behoefte aan rituelen is groter dan ooit, maar wij lijken geen passende woorden en gebaren meer tot onze beschikking te hebben om hieraan te beantwoorden. Drie vrijzinnige theologen hebben daarom aan collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe teksten en vormen te zorgen. In deze bundel zijn ook achtergrondverhalen geschreven over vrijzinnige liturgie.

< Terug