Menu

Een proeve van de Nieuwe Catechismus (werktitel)

Redactie Theologie.nl

In 2013 startte een kleine werkgroep met het schrijven van een nieuwe catechismustekst die vandaag de dag ouders en jeugdleiders kan helpen om het geloof over te dragen. Lees hier het bericht dat indertijd op Theoblogie.nl stond.
Inmiddels is de werkgroep ruim 2,5 jaar actief en liggen er veel teksten in diverse stadia. In oktober is een aantal predikanten benaderd met de vraag of zij de teksten wilden bespreken met een groep gemeenteleden. Daar is gehoor aan gegeven en momenteel buigen deze predikanten zich met hun gemeenteleden over de teksten. Hoog tijd, vindt de werkgroep, om breder naar buiten te treden met een kleine proeve.
Hieronder vindt u een aantal vragen uit de eerste hoofdstukken van de Nieuwe Catechismus (werktitel). Deze teksten zijn een proef en zeker nog niet definitief. Reacties zijn van harte welkom, nieuwecatechismus@gmail.com of onder deze blog.
Werkgroep Nieuwe Catechismus
Drs. Leantine Dekker
Drs. Casper van Dorp
Dr. Arnold Huijgen
Dr. Theo Pleizier
Arjen van Trigt (Uitgeverij Boekencentrum)
Dr. Dolf te Velde
Dr. Wim Verboom
1. Waarin vind jij jouw geluk?
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.
2. Ga jij niet zelf over je eigen geluk?
Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.
3. Moet ieder mens dan niet zelf het geluk zoeken?
Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en het einde van alles is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven en in Jezus Christus, het licht van de wereld.
4. Wat bedoel je met schuld?
Ook in mij leeft het verzet tegen God en mijn medemens. Vervreemd van God zijn wij schuldig aan veel lijden en onrecht, lijden wij aan onszelf, aan elkaar en aan het vele kwaad in deze wereld.
5. Hoe gaat God om met zonde en kwaad?
God zal eens alle kwaad en zonde oordelen, zoals Hij de wereld ooit schoonmaakte met de zondvloed. En zoals Noach ooit alleen in de ark veilig was, ben ik alleen in Jezus Christus veilig. Dat beeldt mijn doop uit.
6. Je bent gedoopt. Wat betekent dat?
Ik ben van Jezus Christus. Hij is ook voor mij gestorven en opgestaan. Mijn oude leven ligt achter me, samen met Christus leid ik een nieuw leven en deel ik in het Koninkrijk van God.
7. Dat zijn grote woorden. Hoe kom je erbij om dit te te zeggen?
Alleen door te geloven wat God ons in de doop belooft. Anders zie en ervaar ik niets van dat nieuwe leven. Omdat ons geloof vaak zwak is, heeft God de doop ingesteld als teken en onderstreping van zijn belofte.
 
(…)
 
13. Wat maakt geloven voor verschil in je leven?
Zoals de oer-gelovige Abraham achter Gods belofte aantrok, en daarvoor zijn oude leven achterliet, zo trekt mijn hart omhoog naar Christus. Mijn denken, willen en doen raken gevuld met de hoop op het nieuwe leven waarin ik door de opstanding van Christus mag delen.
14. Wat maakt geloof in Christus zo uniek?
Christus brengt de zegen die in Abraham aan Israël en alle volken was beloofd. Nadat God eeuwenlang zijn verlossende Naam aan Israël geopenbaard had, heeft Hij de redding voor alle mensen gebonden aan de Naam van Jezus Christus.
15. Hoe zit je geloof in elkaar?
Geloof begint door gehoor te geven aan de roep van God in het evangelie. Uit dit Woord wordt geloof geboren in mijn hart. Vervolgens neemt het mij helemaal in beslag: mijn gedachten, mijn emoties, mijn keuzes en mijn praktisch handelen worden door de Heilige Geest gericht op Jezus. Aan Hem ben ik gehecht, Hem wil ik volgen in heel mijn leven.
16. Hoe kun je zeker zijn van je geloof?
Door te geloven raak ik overtuigd van de waarheid die we niet zien. Van mijn geloof kan ik alleen zeker zijn door me met vertrouwen vast te houden aan wat God belooft. Bovendien werkt de Heilige Geest in mij de overtuiging dat ik Gods kind mag zijn.
17. Kun je geloven in je eentje?
In de kern is geloof een radicale omzetting waardoor ik met hart en ziel aan
 God verbonden raak. Die omslag kan een ander niet van mij overnemen. Door
 te geloven word ik deel van de wereldwijde kerk. Samen met alle heiligen leer 
ik steeds dieper het geheim van Gods liefde in Christus kennen.

Een proeve van de Nieuwe Catechismus (werktitel)

In 2013 startte een kleine werkgroep met het schrijven van een nieuwe catechismustekst die vandaag de dag ouders en jeugdleiders kan helpen om het geloof over te dragen. Lees hier het bericht dat indertijd op Theoblogie.nl stond. Inmiddels is de werkgroep ruim 2,5 jaar actief en liggen er veel teksten in diverse stadia. In oktober […]

Nieuwe boeken