Menu

Apostolaat – Van Rulers nieuwe visie op een missionaire kerk

Redactie Theologie.nl

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de invloedrijkste protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zo’n tien delen, op initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Dr. Bas Plaisier gaf een lezing bij de aanbieding van het Verzameld Werk 5b, kerkorde, kerkrecht en ambt van dr. A.A. van Ruler op 14 december 2018 in de Diependaalse Kerk te HiIversum. De tekst die hij uitsprak, kunt u in dit artikel lezen.
 


 

Apostolaat – Van Rulers nieuwe visie op een missionaire kerk

Het zou wel eens kunnen zijn dat Arnold van Ruler binnen de Nederlandse    Hervormde Kerk de meeste impact heeft gehad met zijn apostolaatstheologie. De apostolaire beweging van na de oorlog is zeer beïnvloed door de geschriften die we in dit deel van zijn Verzameld Werk  terugvinden.
 

Rode oortjes

Dat apostolaire vuurtje werd echter gaandeweg radicaler en door Van Ruler met enige huiver bekeken. Vanaf halverwege de jaren vijftig tot aan zijn dood heeft hij in niet mis te verstane woorden afstand genomen van een missionaire beweging die het instituut kerk steeds meer een obstakel vond. Ook hierover lezen we in dit deel. De achtergrondinformatie die de redacteuren ons verstrekken laat zich met rode oortjes lezen.
Voor mijn gevoel zou Van Ruler zich meer verheugd hebben over het huidige missionaire elan in de protestantse kerken. Op allerlei punten zien we een soort verlate concretisering van zijn theologie in wat missionaire gemeenten en pioniersplekken trachten vorm te geven. Maar ook nu zou hij ongetwijfeld vraagtekens gezet hebben en aandacht gevraagd hebben voor de theologische visie en institutaire vormgeving in en naast de kerk. Dit deel van het Verzameld Werk geeft ons mogelijkheden om de vinger aan de pols te leggen.
 

De bibliotheek van Van Ruler

De apostolaatstheologie van Van Ruler was zo’n 40 jaar geleden het onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Ik las in die tijd zo ongeveer alles wat hij hierover geschreven had. Mevrouw Annie Ruler-Hamelink had me toegestaan om gedurende veertien dagen in de studeerkamer van haar overleden man te zoeken naar manuscripten over dit onderwerp en aan mijn scriptie te werken. Daarnaast bracht ik met haar de bibliotheek van Van Ruler in kaart. Het was een bijzondere tijd – ook omdat we ons op dat moment al voorbereidden op onze uitzending naar Indonesië.
In de jaren daarna bleef Van Ruler me intrigeren – zijn wijze van theologiseren, de pneumatologie, ecclesiologie, zijn visie op kerk en zending, de verhouding tussen kerk en cultuur, zijn gepassioneerde liefde voor de kerk en zijn aandacht voor de bevinding. Het heeft mijn gang door kerk en zending zeer beïnvloed. Ik kan wel zeggen dat zijn oecumenisch perspectief mij richting gegeven heeft en dat ik door hem ademruimte heb gekregen.
 

Lees de bijdrage hier verder.

 


Deel V-B: Kerkorde, kerkrecht en ambt

Van Ruler verzameld werk deel 5b
   
  
Deel VB van het Verzameld werk van A.A. van Ruler gaat over kerkorde, kerkrecht en ambt. Het deel staat onder redactie van D. van Keulen, P. van den Heuvel en J. Stelwagen. 
   
   
    
Bestel het boek hier

 


N.a.v. Verzameld werk | A.A. van Ruler | KokBoekencentrum | Als hardcover

Apostolaat – Van Rulers nieuwe visie op een missionaire kerk

Dr. Bas Plaisier gaf een lezing bij de aanbieding van het ‘Verzameld Werk 5b, kerkorde, kerkrecht en ambt’ van dr. A.A. van Ruler. De tekst die hij uitsprak, kunt u in dit artikel lezen.

Boekomslag Deel VB van het verzameld werk van A.A. van Ruler
Boekomslag Deel VB van het verzameld werk van A.A. van Ruler

Nieuwe boeken