< Terug

Janse – Eenvoudig leven

eenvoudig leven

Een belangrijk criterium voor wat een goed boek genoemd mag worden, is voor mij dat ik zin krijg om nieuwe preekstof aan te boren. Zo werd ik door de bijbelstudie van Paul Schenderling over ‘Vluchtroutes uit de crisis’ aangespoord om de hoofdstukken rond Jesaja 30 te lezen. 

Wie eenmaal geraakt is door de vragen en antwoorden van de beweging rond de site Genoeg om te leven en het boek Hoe handel ik eerlijk?, zoekt naar een inspirerende bijbelse fundering als het gaat om thema’s als duurzaamheid en levensstijl. Ook zijn persoonlijke praktijkverhalen gewenst om je eraan te spiegelen. Eenvoudig leven biedt precies dat.

In dit boek vind je acht bijbelstudies (Psalm 104; 1 Timoteüs 4:1-5; Spreuken 11:19-28; Genesis 26:12-31; Psalm 92; Jesaja 30:1-26; 1 Johannes 2:12-17; Openbaring 22:1-22:5) met verwerkingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden van medemensen, die de spiritualiteit en de creativiteit ontvingen om de brug te slaan tussen hun visie en missie en de actuele situatie waarin we wonen, werken en samenleven.

Theologen Sam Janse, Bert de Leede en Jacques Schenderling), econoom Paul Schenderling en publicist Koos van Noppen leggen deze goede aanzet tot verder doordenken en concretiseren op ons bordje. Je voelt het appel om je enerzijds niet te laten meesleuren door drammerig radicalisme en om je anderzijs niet te laten verlammen door gedachtes als ‘het zal zo’n vaart niet lopen’ of ‘na mij de zondvloed’.

Waarom de klimaatcrisis hoog op de agenda van de kerken moet staan wordt door dit boek aangetoond. Een aanrader om erbij te lezen is het themanummer van het blad Kontekstueel (juli 2021). Ook is een gezamenlijk ethisch beraad nodig over wat het ‘Gebot der Stunde’ is. Eenvoudig leven is uitermate geschikt om in een bijbelstudie- of gesprekskring samen te lezen!

Leo Smelt werkte tien jaar als zendingspredikant in Lima, Peru, en dient sinds 2013 de gemeente in Voorthuizen.


Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen en Jacques en Paul Schenderling. Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven. Utrecht: KokBoekencentrum, 2021. 129 pp. €12,99. ISBN 9789043536455.

< Terug