Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Van de Beek – Ego

10 mei 2022

Ik wil je waarschuwen voor dit nieuwste boek van professor Van de Beek. Als je er namelijk in begint te lezen boeit het je (weer) enorm en kom je niet los van de appellerende boodschap die Van de Beek op ons afvuurt. Menig keer hoor ik via hem een profetische stem die om bekering vraagt. Van de Beek erkent dat hij vooral ongenuanceerde hoofdlijnen trekt door het veld van filosofie, theologie en ethiek. Maar waar hij voor waakt en waarschuwt is dat we als postmoderne mensen God al snel stuk-relativeren en er een god-naar-onze-ik-middelpuntige-smaak van maken.

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

3 mei 2022

Ik woonde als theologiestudent in De Bilt. Vlakbij Brinkman, toen VU-docent en later hoogleraar verbonden aan het IIMO. Hij nodigde mij uit elkaar te ontmoeten. Dat werd een hartelijke ontmoeting. Zijn belangstelling voor mijn plannen om de zending in te gaan, deed mij goed. Ik proefde toen al bij hem die combinatie van waardering voor de gereformeerde traditie én de brede aandacht voor oecumene en contextuele theologie.

Voorberg, Tempelman en Kalkman – Onzeker weten

26 april 2022

Dat het boek Onzeker weten van de theologen Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman stof deed opwaaien, moest zo zijn. Niet voor niets zag dit boek het licht op Aswoensdag, de dag in het kerkelijk jaar waarop stilgestaan wordt bij de sterfelijkheid van de mens, tot uiting gebracht in de woorden: “Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Het eerste exemplaar werd alvast al direct door de auteurs zelf verbrand.

Van der Vegt – Leren van bomen

20 april 2022

Mirjam van der Vegt neemt je volgens de methode uit de kloostertraditie , de lectio divina, mee door een heel divers bijbels bomenbos. 50 dagen van bezinning en rusten bij God vormgegeven in boek en gesproken meditaties.

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

5 april 2022

De theoloog Martien Brinkman doet in dit boek een poging de inzichten en gedachten die hij in de loop der jaren in allerlei artikelen en boeken heeft gepubliceerd, uit te werken tot een samenhangend geheel. Centraal staan daarbij de veranderingen die zijn godsbeeld heeft ondergaan. Dat maakt het boek meteen interessant voor lezers die net als Brinkman (geboren in 1950) de afgelopen decennia betrokken zijn geweest bij geloof en kerk en die de veranderingen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied bewust hebben meegemaakt.

Van de Beek – Ego

31 maart 2022

Een goed boek is als een bijl, die een bevroren zee klieft (Kafka). Zo’n boek is het boek van Bram van de Beek. Een dwars boek, een tegendraads boek. 70 jaar waarnemen, wat doet dat met een mens?

Wolff – Hierna

29 maart 2022

Een boek over de hemel. Dat intrigeert. Er zijn best veel boeken geschreven over de hemel, maar dit boek is uniek, omdat Catherine Wolff, auteur van dit boek, met grote kennis van zaken een zogenaamde cultuurgeschiedenis van de hemel beschrijft. Zowel vanuit religieus als niet-religieus oogpunt neemt ze de lezer mee op een reis door de tijd.

De Ruijter – De hemel op aarde

26 maart 2022

De ondertitel van het boek van Kees de Ruijter luidt: ‘Liturgie voor kerkgangers’. Daarmee is meteen duidelijk dat dit boek van een andere aard is dan ‘Horen naar de stem van God’. Dat boek behelsde een predikkunde voor predikers. Maar ‘De hemel op aarde’ is geen liturgiek (met een -k aan het eind). Het neemt zijn uitgangspunt niet in de theorie, maar in de praktijk van de liturgie.

Van de Beek – Ego

24 maart 2022

Zelden lees je een boek met nieuwsgierigheid uit als het bedoeld is als een pak slaag. Wat dat is het: een kritische confrontatie met jezelf.

Umbgrove – Paradise Village

22 maart 2022

‘Vindt u dat anderen te veel verdienen? Weet u wat het gemiddelde inkomen in Soedan is? Vindt u het onterecht dat sommige mensen een bonus van anderhalf miljoen euro ontvangen? Vindt u het oneerlijk dat er mensen zijn die op een vuilnisbelt leven?’