Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Bart van Nes – De zaaier, de koning en de erfgenaam

20 augustus 2021

Waarmee zullen we het lezen van een Bijbelboek vergelijken? Het is als twee vrienden die op pad gaan om een kunstexpositie te bezoeken. De eerste loopt rond, staat stil bij wat hem op het eerste gezicht aanspreekt en neemt vervolgens plaats in de koffiehoek, wachtend op de ander. De tweede loopt ook rond, maar neemt de tijd om elk beeld binnen te laten komen.

M. Langlois (red.) – The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls

20 augustus 2021

Het onderzoek naar de Samaritaanse Pentateuch (SP) maakt een bloeiperiode door. Er wordt antropologisch onderzoek gedaan naar de weer bloeiende Samaritaanse gemeenschap. Opgravingen op de Gerizim leveren nieuwe inzichten. Honderd jaar na Von Gall verschijnt nu The Samaritan Pentateuch: A Critical Editio Maior, waarvan enkele delen al uit zijn. Deze bundel gaat aan dit alles voorbij en focust op het in de titel genoemde deelgebied.

Erik Borgman – Alle dingen nieuw

4 augustus 2021

Alle dingen nieuw is het laatste boek van Erik Borgman. Het is zijn magnum opus, met een veelbelovende ondertitel: ‘Een theologische visie voor de 21ste eeuw’. Dit boek is nog maar het begin, er is een trilogie aangekondigd. Dit eerste deel heet ‘invocatio’, aanroeping. Het tweede en derde deel dragen de titels ‘creatio’, schepping, en ‘redemptio’, verlossing. Het moet uitlopen op een ‘renovatio’, vernieuwing.

Een bundeling van meer dan veertig ervaringsverhalen over toegepaste euthanasie

12 juli 2021

Elk verslag kent een vaste ‘kop’, waardoor het boek een inventarisatie biedt over aspecten van euthanasie die niet altijd in beeld komen.

Leven in het grote verhaal

16 april 2021

Gelovigen, biologen, sterrenkundigen en nog heel veel andere mensen delen dezelfde wereld als hun biotoop. Soms zijn ze zowel bioloog als gelovige, soms met veel nadruk juist niet. Maar bij ieder van ons komen de grote vragen langs: waar komen wij mensen vandaan, hoe waardevol is elk mensenkind en hoe gaat het verder met ons? Daarbij kijken we elkaar aan: wie heeft de kennis om bij deze vragen ‘het grote verhaal’ te vertellen dat loopt vanaf de oorsprong tot en met ons heden en misschien nog verder?

Tomáš Novák e.a. – Albert Jan Rasker

16 april 2021

Albert Jan Rasker heeft in zijn lange en productieve leven veel gepubliceerd over theologie, ethiek en kerkgeschiedenis. Op al deze terreinen heeft hij ook het engagement gezocht. In combinatie met elkaar levert dat een studie op die zich met vrucht laat lezen: over vakbekwaamheid en de toepassing daarvan. Een degelijke theoretische basis moet bij Rasker allereerst dienen om de kerk te vitaliseren en vervolgens met die kerk als uitgangspunt een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige maatschappij.

Joke J. Hermsen – Rivieren keren nooit terug

31 maart 2021

Enkele jaren geleden peddelde ik met een vriendin op een huurfietsje door de stad van onze studentenjaren. Hier was de sociëteit, daar hadden we onze koorrepetities, weet je nog? Ik zag mijn oude kamer terug. Wat was die klein, had ik daar met zoveel plezier gewoond? En wat was het uitzicht veranderd door de hoge bomen. De repeterende droom over die kamer en een scriptie die maar niet afkomt, komt sinds die tocht nauwelijks meer voor.

Joseph Roth – Job

5 februari 2021

Joseph Roth, Job, vertaling Wilfred Oranje, L.J.Veen Klassiek (ISBN 978 90 204 1402 8), hardcover € 21,00, paperback € 12,50, e-book € 9,99.

Er was eens een rijk man… In een groot bos woonde eens… Er was eens een molenaar… Wie kent deze beginzinnen niet? De wereld van de sprookjes kennen we uit onze kinderjaren. Ik heb ze verslonden, de sprookjes in de dikke bundel van de gebroeders Grimm. Een zwart-wit wereld waarin het leed dat een mens trof, werd omgebogen in geluk. Assepoester, Hans en Grietje, Repelsteeltje, noem ze maar op, uiteindelijk loopt het goed af.

Recensie: Morgen wordt alles beter

2 februari 2021

Gentechnologie is geen gemakkelijk onderwerp. Het is lastig om er als leek over te discussiëren. Het boek Morgen wordt alles beter geeft een toegankelijke inkijk in dit maatschappelijk relevante onderwerp, zonder de inhoud te kort te doen “Dit is een goed geschreven boek, waarvan de urgentie alleen maar onderschat kan worden,” schrijft recensent Nico de Waal.

Recensie: Kerkgeschiedenis voor iedereen

1 februari 2021

Kerkgeschiedenis staat bekend als saai en droog. Niet iets wat vandaag de dag veel aandacht krijgt. Toch is enige kennis van de (kerk)geschiedenis wel belangrijk. We staan immers op de schouders van reuzen en als je het heden wil begrijpen moet je het verleden kennen, om er een paar rake clichés tegenaan te gooien.