Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Umbgrove – Paradise Village

22 maart 2022

‘Vindt u dat anderen te veel verdienen? Weet u wat het gemiddelde inkomen in Soedan is? Vindt u het onterecht dat sommige mensen een bonus van anderhalf miljoen euro ontvangen? Vindt u het oneerlijk dat er mensen zijn die op een vuilnisbelt leven?’

Breij – De kerk is wat ze viert

19 maart 2022

In 2021 was het 100 jaar geleden dat de Liturgische Kring werd opgericht. De naam staat voor een studiegezelschap van vooral theologen en kerkmusici dat is voortgekomen uit de Liturgische Beweging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en in de loop van de twintigste eeuw is uitgegroeid tot een oecumenisch platform voor de bestudering van de liturgie in haar veelvormigheid.

Wright – God en de pandemie

17 maart 2022

Wright, Anglicaan, bekend populariserend nieuwtestamenticus, zoekt, midden in de coronacrisis, naar wat er n.a.v. deze pandemie bijbels kan worden gezegd. Om duiding (straf voor de zonde? oproep tot bekering?) kan het niet gaan. In het OT (Job!) klinkt vooral de klacht. En er is het verhaal van het kwaad, als duistere macht. Maar Jezus, geconfronteerd met menselijke ellende, zoekt niet een (hypothetische) oorzaak. Hij kijkt vooruit, om te zien wat God eraan gaat doen (Johannes 9).

Kaehler – Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus

15 maart 2022

In 1892 hield de hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse theologie Martin Kähler in Wuppertal voor predikanten een rede waarin hij uiterst kritisch inging op het onderzoek naar de zogenoemde ‘historische Jezus’, dat in de negentiende eeuw in Duitsland een hoge vlucht had genomen.

Paul en Hoek – Een stem uit de hemel

12 maart 2022

Dit is een helder geschreven boek door twee betrouwbare Bijbelgeleerden over een moeilijk onderwerp. Het is een boek dat van vitaal belang is voor ieder die Gods stem wil horen, geloven en gehoorzamen. Het is een boek voor de kerk die midden in de wereld getuigt van haar aangesproken zijn door de Heilige Schrift. Maar liefst 23 hoofdstukken telt dit boek.

Evers-den Ouden en De Goei – Samensturing in de kerk

10 maart 2022

Ik heb de afgelopen maand met veel plezier Samensturing in de Kerk gelezen. Sinds de tijd dat ik interim-directeur werd bij de EO (1994) ben ik bezig geweest met christelijk leiderschap. Met de nodige ervaring en opleiding in seculier leiderschap werd ik opeens geconfronteerd met leiding geven in een christelijke organisatie. Dat bleek toch echt iets anders is dan het zogenaamde ‘neutrale’ leiderschap, zelfs anders dan ‘dienend’ leiderschap

Huebner – Papyri and the Social World of the New Testament

8 maart 2022

Vernieuwend onderzoek in een ontoegankelijk specialisme én relevant voor exegese en prediking: de Bazelse hoogleraar Sabine Huebner biedt het in dit mooi geïllustreerde boek. De elite van de Oudheid liet literaire sporen na, maar het dagelijks leven van de andere 95 procent van de bevolking is nauwelijks onderzocht.

Halík – Theater voor engelen

5 maart 2022

Een korte introductie van deze markante bestsellerauteur: Tomáš Halík werd geboren in 1948 in het communistische Tsjechië. Opgegroeid in een niet-gelovig gezin bekeerde hij zich op zijn 18e tot het christelijke geloof en werd op 30-jarige leeftijd in het geheim tot priester gewijd. Hij was raadsman van onder andere president Havel en Johannes Paulus II, bekleedde verschillende functies en schreef tientallen boeken over het wezen van geloof.

Dekker, De Groot, Van Helden – Dan is het aardse leven goed

3 maart 2022

Van der Dussen, Nederlands-Gereformeerd predikant, was jarenlang verbonden aan de predikantenopleiding van de NGK. Bij zijn afscheid kreeg hij een bundel met zeventien opstellen. Het is een uiteenlopende verzameling met bijdragen over de vele terreinen van het vak geworden. Prediking, pastoraat, ethiek, kerkgeschiedenis, exegese. Het thema ‘het goede leven’ komt in verschillende stukken terug. Hier volgen enkele indrukken.

Verboom – Van doopvont naar avondmaalstafel

1 maart 2022

Een beproefde route. Zo wordt de aanbevolen weg van doop via de brug van belijdenis naar avondmaal door doctor én pastor Verboom genoemd (p.113). Die route is traditiegetrouw door hemzelf menigmaal samen met een (belijdenis)catechesegroep, doop- of avondmaalkring gelopen. Hij is ook beproefd, getest onderweg. Hij wilde nooit simpelweg op herhaling of op de automatische piloot verder.