Menu

Boekrecensies

Boekrecensies

Filters

Hoofdthema

Achternaam recensent

Op Theologie.nl vind je honderden recensies van theologische boeken van alle toonaangevende uitgeverijen in het Nederlands taalgebied. Een boek ter recensie aanbieden kan ook.

Er hebben meer dan 700 recensies online. Zoek op een titel of trefwoord. De filters van de recensies worden komende tijd verder uitgebreid.

Boekomslag Samen de Bijbel ontdekken van Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra

Britstra, Romkes,Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

Henk Medema

Een boek dat in enkele grote lijnen gaat over ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar”, dat kan (en moet) vast wel een aanzienlijke inhoud hebben, maar het zal niet per definitie een grote hoeveelheid bladzijden tellen. Een 160 pagina’s zijn ermee gemoeid; behalve de Inleiding en een viertal bijlagen zijn er twee delen: ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar’, en deze hoofdstuktitels geven de inhoud zuiver weer.

Boekomslag Handboek wereldreligies van John Bowker

Bowker – Handboek wereldreligies

Arjan Sterken

Het is frustrerend werk, hoor, religiewetenschapper. Ik zit nu zo’n tien jaar in het vak, en het verbaast me hoe zwaar het tegenvalt met de religieuze geletterdheid in Nederland. Het is daarbij vooral zonde dat religiewetenschappers veelal onzichtbaar zijn in publieke debatten rondom religie, waardoor een groot gedeelte van Nederland vast blijft zitten in een vrij onkritische blik op het begrip ‘religie’. De grote vraag is dan ook: hoe breng je deze jaren van studie en inzicht over op andere mensen?

Boekomslag Ego van Bram van de Beek

Van de Beek – Ego

Leo Smelt

Ik wil je waarschuwen voor dit nieuwste boek van professor Van de Beek. Als je er namelijk in begint te lezen boeit het je (weer) enorm en kom je niet los van de appellerende boodschap die Van de Beek op ons afvuurt. Menig keer hoor ik via hem een profetische stem die om bekering vraagt. Van de Beek erkent dat hij vooral ongenuanceerde hoofdlijnen trekt door het veld van filosofie, theologie en ethiek. Maar waar hij voor waakt en waarschuwt is dat we als postmoderne mensen God al snel stuk-relativeren en er een god-naar-onze-ik-middelpuntige-smaak van maken.

Boekomslag Hoe mijn God veranderde van Martien E. Brinkman

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

Leo Smelt

Ik woonde als theologiestudent in De Bilt. Vlakbij Brinkman, toen VU-docent en later hoogleraar verbonden aan het IIMO. Hij nodigde mij uit elkaar te ontmoeten. Dat werd een hartelijke ontmoeting. Zijn belangstelling voor mijn plannen om de zending in te gaan, deed mij goed. Ik proefde toen al bij hem die combinatie van waardering voor de gereformeerde traditie én de brede aandacht voor oecumene en contextuele theologie.

Boekomslag Onzeker weten van Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman

Voorberg, Tempelman en Kalkman – Onzeker weten

Daan Savert

Dat het boek Onzeker weten van de theologen Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman stof deed opwaaien, moest zo zijn. Niet voor niets zag dit boek het licht op Aswoensdag, de dag in het kerkelijk jaar waarop stilgestaan wordt bij de sterfelijkheid van de mens, tot uiting gebracht in de woorden: “Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Het eerste exemplaar werd alvast al direct door de auteurs zelf verbrand.

Boekomslag Leren van bomen van Mirjam van der Vegt

Van der Vegt – Leren van bomen

Henriëtte Mulder

Mirjam van der Vegt neemt je volgens de methode uit de kloostertraditie , de lectio divina, mee door een heel divers bijbels bomenbos. 50 dagen van bezinning en rusten bij God vormgegeven in boek en gesproken meditaties.

Boekomslag Hoe mijn God veranderde van Martien E. Brinkman

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

Henk Vijver

De theoloog Martien Brinkman doet in dit boek een poging de inzichten en gedachten die hij in de loop der jaren in allerlei artikelen en boeken heeft gepubliceerd, uit te werken tot een samenhangend geheel. Centraal staan daarbij de veranderingen die zijn godsbeeld heeft ondergaan. Dat maakt het boek meteen interessant voor lezers die net als Brinkman (geboren in 1950) de afgelopen decennia betrokken zijn geweest bij geloof en kerk en die de veranderingen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied bewust hebben meegemaakt.

Boekomslag Ego van Bram van de Beek

Van de Beek – Ego

Alfred van de Weg

Een goed boek is als een bijl, die een bevroren zee klieft (Kafka). Zo’n boek is het boek van Bram van de Beek. Een dwars boek, een tegendraads boek. 70 jaar waarnemen, wat doet dat met een mens?

Boekomslag Hierna van Catherine Wolff

Wolff – Hierna

Alfred van de Weg

Een boek over de hemel. Dat intrigeert. Er zijn best veel boeken geschreven over de hemel, maar dit boek is uniek, omdat Catherine Wolff, auteur van dit boek, met grote kennis van zaken een zogenaamde cultuurgeschiedenis van de hemel beschrijft. Zowel vanuit religieus als niet-religieus oogpunt neemt ze de lezer mee op een reis door de tijd.

Nieuwe boeken