Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Dokus Scheurkalender – voor iedereen een dosis gezonde zelfspot

26 juli 2011

  Uit: Dokus Scheurkalender – voor iedereen een dosis gezonde zelfspot. Niet jaargebonden. Vanaf deze week in de winkel. Dokus (1969) studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming. Zijn tekeningen zijn gepubliceerd in de voormalige bladen ‘Bij de Tijd’ en ‘Kivive’, en in ‘EO Visie’, ‘Tot aan de einden der aarde’ en publicaties van het […]

Bemoediging of ontmoediging

26 juli 2011

Nu zo ongeveer iedereen met vakantie is, heb ik de gelegenheid te baat genomen alle reacties, die tot nu toe naar aanleiding van  mijn boek Marginaal en missionair zijn verschenen te ordenen en nog eens over een en ander na te denken. één ding licht ik er nu uit: de meesten voelen zich door het […]

A.A. van Ruler als pleitbezorger van katholiek – gereformeerde bevinding

15 juni 2011

De lezing van dr. J. Hoek tijdens de presentatie van deel 4 van het Verzameld werk van dr. A.A. van Ruler op 9 juni 2011 in Kampen. We zijn vanmiddag bijeen vanwege een heugelijk gebeuren: het verschijnen van de beide banden van deel 4 van het Verzameld Werk van Arnold Albert van Ruler is een […]

Een ontroerende brief | door Esther van der Panne

28 februari 2011

Maeyken zit in de gevangenis. Met een tongschroef in haar mond, die haar belet om te spreken. Een paar uur later zal ze sterven op de brandstapel. Omdat ze doopsgezind is, een ketter, een volgeling van Menno Simons. Het was klaarblijkelijk bedreigend dat de doopsgezinden geweldloos en zuiver wilden leven, dat ze zelf de bijbel wilden lezen en alleen volwassenen doopten.

De wetenschappelijke methode van A.A. van Ruler

31 januari 2011

De wetenschappelijke methode van A.A. van Ruler  Sinds enkele jaren wordt het Verzameld Werk van Van Ruler uitgegeven. Prof. dr. A.A. van Ruler was een belangrijk theoloog uit de 20e eeuw. Geheel onomstreden was hij niet. Ook nu zijn werk weer heruitgegeven wordt, blijft de kritiek niet uit. Een van de voornaamste kritiekpunten is, dat […]

Door LICHT krijgt Jezus lucht | door Tom Mikkers

21 december 2010

Het leuke aan het project LICHT is dat mensen er allemaal een sterke mening over hebben. Sommige kerkelijke mensen vinden dat het niet kan. Het zijn toch liedjes voor de kerk?  Daar horen toch God en Jezus bij!  Tegen hen zou ik willen zeggen dat Jezus in de Bijbel telkens weer de menigte terecht wijst, […]

Dood, en dan?

21 december 2010

Wim Weren over hoe hij de dood ziet en ervaart.

Een superverjaardag en een examen | door Tom Mikkers

2 december 2010

Afgelopen vrijdag een jaar geleden zat ik bij Coot van Doesburgh thuis aan de keukentafel en legde aan haar het idee voor om nieuwe teksten te schrijven voor kerkelijke gezangen en mooie traditionals. Geschikt om te zingen in de kerk maar ook daarbuiten. Ik had te vaak van kerkgangers te horen gekregen die voor de eerste keer […]

Boekencentrum Uitgevers gelooft in de blijvende betekenis van bijbel en christendom

29 oktober 2010

Boekencentrum Uitgevers, van zending naar werken vanuit concepten. Een gesprek met Nico de Waal, directeur van Boekencentrum. Door Els de Jong-van Gurp. Boekencentrum bestaat 75 jaar. Dat is een respectabele leeftijd. Kun je heel kort de beginsituatie van Boekencentrum schetsen? Daarbij ben ik gelet mijn leeftijd en dienstjaren bij Boekencentrum Uitgevers afhankelijk van overlevering en bronnen. […]

ENGEL NAAST GOD. Hoe goddelijk is Jezus?

11 oktober 2010

Enkele kanttekeningen bij mijn boek Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Zoetermeer 2010. Door André Troost.