Boek

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Vind een preekvoorbeeld in je fotoboek

Boeken 2022 | Paulien Vervoorn | Boek | Gelijkenis

Soms denken we dat het vertellen van verhalen minder geestelijk zou zijn dan het geven van verantwoorde bijbeluitleg. We zijn als sprekers inderdaad geroepen om het goede nieuws door te geven en uit te leggen. We slaan echter door naar de andere kant als we zeggen dat verhalen vertellen niet belangrijk zou zijn. Dat is het wel. Jezus vertelde zelf veel verhalen! Hij had allerlei preken kunnen houden, maar Hij wilde dat zijn luisteraars het beleefden. Vaak legde Hij zijn gelijkenissen niet eens uit na afloop. Zijn gelijkenis wás de preek!

Bijbelwetenschappen

4. Het evangelie naar Lucas: het Evangelie van de Heiland van de wereld

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

De situatie waarin het evangelie geschreven werd Aan wat wij als het derde evangelieverhaal kennen wordt door de oudkerkelijke traditie eenparig de naam verbonden van Lucas. Het oudste getuigenis van de traditie is dat van Irenaeus waarin – zoals we zagen – gezegd wordt, dat Lucas, de metgezel van Paulus, het door Paulus verkondigde evangelie […]

Geloofsopbouw

Geduld

Boeken | Stanley Hauerwas | Boek | Vrede | Relaties

Uit: Brieven aan mijn peetzoon. Vierde doopverjaardag: 27 oktober 2006 Beste Laurie, Intussen woon je alweer een jaar in Durham in North Carolina en hebben we elkaar een beetje leren kennen. Ik geniet er intens van om je te zien spelen en te zien omgaan met je familie, je vriendjes en je hond. (Wel vind […]

Bijbelwetenschappen

5. Het evangelie naar Johannes: het Evangelie van de Zoon van God

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie die in de apostel Johannes de auteur ziet van het vierde evangelie gaat ver terug in de geschiedenis van de kerk. Het eerst vinden we bij Irenaeus expliciet uitgesproken, dat de apostel Johannes de auteur is van het evangelie. Irenaeus zegt in Adversus Haereses […]

Bijbelwetenschappen

3. Het evangelie naar Marcus: het evangelie van de Zoon des mensen

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie noemt unaniem Marcus als de auteur van wat wij kennen als het tweede evangelieverhaal. Eveneens unaniem brengt daarbij die traditie de persoon van Marcus in relatie met de persoon van Petrus. Het oudste getuigenis dat we in dit verband bezitten is het – reeds […]

Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]

Bijbelwetenschappen

1. het woord ‘evangelie’

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

Wanneer in het Nieuwe Testament het zelfstandig naamwoord „evangelie” en het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” voorkomen, hebben deze een duidelijk oudtestamentische achtergrond. In het Oude Testament wordt het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” gebruikt ter aanduiding van het verkondigen van een vreugdevolle tijding. Daarmee kan een willekeurige vreugdevolle tijding bedoeld zijn. Zo gaat het b.v. in […]

Bijbelwetenschappen

Bijbellezen volgens Karel Deurloo – bijbelse theologie

De tekst mag het zeggen 2020 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | God

Dit is een gedeelte uit hoofdstuk 7 van De tekst mag het zeggen. Bijbellezen volgens Karel Deurloo. Wat Deurloo in zijn bijbels-theologische werk wil doen, is bescheiden. ‘Binnen de grote diversiteit van het bijbels getuigenis wilde ik iets thematisch aanwijzen, dat tegelijk samenhang binnen de verzameling van boeken in het licht zou stellen’, schrijft hij […]

Bijbelwetenschappen

Je partner inruilen – Lucas 16:16-18

God lééft 2020 | Bram van de Beek | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | Rijkdom | Relaties

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en […]

Prediking

Making See

Making See 2018 | Kees van Ekris | Artikel, Boek, Homiletische Artikelen | Profeet | God

Dit is de samenvatting van de dissertatie van C.M.A. van Ekris, verschenen als handelseditie bij LIT Verlag (Zürich/Berlin), onder de titel ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension in preaching’ als Band 10 in de serie Homiletische Perspektive. Van Ekris promoveerde middels deze studie op 24 mei 2018 aan de Protestantste Theologische Universiteit […]