Bouwstenen voor Kringviering

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

In gesprek over God

Ouderlingenblad 2022 07 | Gerry Kramer-Hasselaar | Bouwstenen voor Kringviering | Geloofsbelijdenis, Vertrouwen | God

Wat betekent God voor u? Welke rol speelt Hij in uw geloof en leven? Herkent u zich in de woorden over God in de Apostolische Geloofsbelijdenis? In deze bijdrage vindt u een handreiking om samen over deze vragen te praten.

Spiritualiteit

In gesprek over engelen

Ouderlingenblad 2022 01 | Gerry Kramer-Hasselaar | Bouwstenen voor Kringviering | Mystiek | Levenskunst

Engelen zijn in de Bijbel ‘gezanten’ of ‘boodschappers’ van God. Zij spelen een belangrijke rol in het contact tussen hemel en aarde. Hoe is dat in onze tijd? Wat betekenen engelen voor ons? En hoe kunnen we hier samen over praten?

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen: Liefde van de Levende heeft eeuwigheid

Kringvieringen (PKN) 2018 | Arie van der Maas | Bouwstenen voor Kringviering | Verlossing, Vertrouwen, Wederkomst | God, Relaties

Bij Marcus 12:18-27 en Hebreeën 7:23-28 Beoogde datum: 4 november 2018 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: Liefde van de Levende heeft eeuwigheid Zie ook Complete viering bij ditzelfde thema Register van kringvieringen Download in Word-formaat Uitgangspunten bij het thema De zondagen in november komen in het teken te staan van de dingen en de […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: De vervreemding te lijf

Kringvieringen (PKN) 2018 | Hans Katerberg | Bouwstenen voor Kringviering | Angst, Eenzaamheid | Relaties

Bij Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23 Kerntekst: De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. Marcus 7:8 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 05-08-2018 (zevende zondag van de zomer) Zie ook Register kringvieringen Dit bestand downloaden als tekstbestand (txt, ook te openen in Word) Waar gebeurt […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: In Gods naam verbonden

Kringvieringen (PKN) 2018 | Bert Altena | Bouwstenen voor Kringviering | Verbond | Relaties

Bij Marcus 10 vers 1 tot en met 12 Beoogde datum: 07-10-18 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: God verbindt ons aan elkaar Zie ook: Complete liturgie voor een kringviering bij ditzelfde thema Register kringvieringen Download: Dit bestand in Word Uitgangspunten bij thema en teksten Het bekende vers dat de mens niet mag scheiden wat […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: zwijgen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Jaap Overeem | Bouwstenen voor Kringviering | Rust | God

Bij teksten uit Marcus over zwijgen Zie ook Complete liturgie kringviering: Zwijgen Register kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Aanwijzingen voor het gebruik Thema: Zwijgen over een geheim Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 02-09-2018 Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet. Uitgangspunten bij thema en teksten Deze viering gaat niet zozeer uit […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: Ontregelen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Ton van Prooijen | Bouwstenen voor Kringviering | Rust | Rituelen

Bij Deuteronomium 26:5-11 en Marcus 2:23 – 3:6 De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat (Marcus 2:27). Thema: De sabbat is er voor de mens Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 03-06-2018 Zie ook Register Kringvieringen Dit bestand in Word Complete liturgie voor een kringviering bij ditzelfde […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: Jullie zijn mijn vrienden

Kringvieringen (PKN) 2018 | Els van der Wolf-Kox | Bouwstenen voor Kringviering | Vertrouwen | Relaties

Bij Johannes 15:9-17 Vrienden noem ik jullie. (Johannes 15:15c) Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 06-05-2018 Bij deze viering wordt Dienstboek I van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt. Zie ook Kringviering: Jullie zijn mijn vrienden (letterlijk uitgeschreven vieringstekst) Register Kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Uitgangspunten bij het thema In Johannes 15:9-17 noemt […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: Niet praten maar doen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Elly Wisselink | Bouwstenen voor Kringviering | Kwaad, Opstanding | Jezus

Beoogde datum: 4 februari 2018 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Bij Marcus 1:29-39 Downloads Dit bestand in Word Complete kringviering bij dit thema Uitgangspunten bij het thema Jezus geneest veel zieken, onder wie de schoonmoeder van Petrus. Hij drijft ook demonen uit. Marcus legt in zijn evangelie bij monde van Jezus de mensen het zwijgen […]

Liturgie | Praktische theologie

Bouwstenen kringviering: Groot onderhoud

Kringvieringen (PKN) 2018 | Sybrand van Dijk | Bouwstenen voor Kringviering | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Boogde datum: 04-03-2018 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Bij Johannes 2: 13-33 en Exodus 20:1-17 Downloads Complete viering bij dit thema Download dit bestand in Word Uitgangspunten bij het thema Oculi is de naam van deze zondag: ogen. Het woord is ontleend aan Psalm 25. “Mijn ogen zijn gevestigd op de Heer, of hij mij […]