Homiletische Artikelen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preken over het heil

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Joosse | Homiletische Artikelen

Dit homiletisch artikel helpt de voorganger bij het stellen van de juiste vragen, in de voorbereiding en het verkondigen in een dienst of viering. De juiste vragen m.b.t. het Evangelie verkondigen voorkomen, dat het geloof als medicijn voor alle kwalen of gatenvuller wordt verkondigd. Het Evangelie is namelijk allereerst: toezegging, rond roepen hoe God zich nu laat kennen en wil delen, in deze wereld, vandaag aan wie hier aanwezig zijn.
Prediking

Is de online dienst een vloek of een zegen voor de bediening van het Woord?

Preekwijzer 2021 | Martin Kamp | Homiletische Artikelen

Het is weer zondagmorgen. Een jaar geleden had ik je voor gek verklaard als je mij had verteld dat we iedere zondag op de bank de dienst moesten volgen. Het was altijd al lastig om de kinderen mee te krijgen, maar ze zijn al helemaal niet warm te draaien voor een uurtje kerkdienst-kijken. Het vragenvuur […]
Prediking

‘Moving Sermons’: De persuasieve effecten van preken

Handelingen 2020 01 | Henk Stoorvogel | Artikel, Homiletische Artikelen | Zegen | Rituelen

Voorgangers besteden veel tijd en energie aan het voorbereiden en het houden van preken. Maar wat is het effect ervan? Laten mensen zich erdoor beïnvloeden en zo ja, waardoor komt dat dan? In zijn dissertatie Moving Sermons (preken die je in beweging zetten) onderzocht Henk Stoorvogel de veranderkracht van preken vanuit communicatief en homiletisch perspectief.
Prediking

Inspirerend preekster: Sojourner Truth

Handelingen 2020 01 | Eleonora Hof | Artikel, Homiletische Artikelen | Bekering, Discriminatie | Gender, Inclusie, Intercultureel

Sojourner Truth (c. 1797-26 november 1883), een abolitioniste en opwekkingsprediker, is in de Verenigde Staten een boegbeeld van de burgerrechtbeweging. Hoewel Nederlands haar moedertaal was, is zij in Nederland nauwelijks bekend.1Haar verhaal is echter ook vandaag relevant, omdat zij als rondreizende, prekende vrouw ook vandaag nog een bijdrage kan leveren aan het telkens weer oplaaiende debat in de protestantse kerken over prekende vrouwen.
Prediking

Retorica en preek: grondgedachten en enkele praktische aspecten

Handelingen 2020 01 | Liuwe Westra | Artikel, Homiletische Artikelen | Missionair | Rituelen

De aanduiding ‘retorisch’ heeft in het huidige Nederlands eerder een negatieve dan een positieve bijklank. Als we zeggen dat iemand ‘retorisch geweld’ gebruikt, is dat weliswaar minder erg dan ‘verbaal geweld’ en zeker dan ‘fysiek geweld’, maar het is ook geen reclame. Er komt iets in mee van ‘mensen meenemen met mooie woorden’ of zelfs ‘een rad voor de ogen draaien’. Die twee, bedrog en schone schijn, zijn al vanaf de Oudheid de grote valkuilen van de retorica. Toch is het te kort door de bocht, als iemand daarom de retorica (of welsprekendheid) als zodanig gaat wantrouwen.
Prediking

De impact van de context

Handelingen 2020 01 | Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Gelijkenis | Samenleving

Een van de workshops op het preekfestival van 19 september 2019 in Amersfoort ging over ‘contextueel preken’. Drie voorgangers waren gevraagd om vanuit hun eigen context een korte preek te houden over Lucas 5:27-32, de roeping van Levi. Bettelies Westerbeek presenteeerde een preek vanuit de context van een multiculturele achterstandswijk in Den Haag; Pieter-Kars van der Kamp vanuit een dorp in Groningen; en Rikko Voorberg vanuit de context van kunstenaars in Amsterdam, zijn PopUpKerk. Hebben deze verschillende contexten merkbaar impact op de inhoud van de preek en zo ja, hoe dan?
Prediking

De magie van het gesproken woord – actuele homiletiek

Handelingen 2020 01 | Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Openbaring | Leiderschap

Voor een goede preek of homilie hoef je niet meer naar de kerk te gaan. Via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl zijn per jaar alleen al in Nederland 150.000 kerkdiensten met beeld en/of geluid live of achteraf te volgen, gewoon thuis via de laptop.
Prediking

De prediker als eerste luisteraar

Preekwijzer 2020 | Filip De Cavel | Homiletische Artikelen

Dr. Filip De Cavel licht kort de resultaten van zijn promotieonderzoek toe. De handelseditie van zijn proefschrift The Preacher as ‘First Listener: ‘Calling’ as a Source of Authority within the Flemish Evangelical Preaching Tradition verscheen bij Lit Verlag in mei 2020. “Nu dan, de Schrift is een spraakzaam boek; het praat en doet mensen praten.” […]
Geloof

De preekpraktijk van Pinksteren

Areopagus IZB 2020 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Bekering, Geloofsbelijdenis, Missionair | Pinksteren

Vrije stof en leerstof Het was me nooit zo opgevallen, maar op de eerste Pinksterochtend werden er eigenlijk twee preken gehouden. De eerste preek, uit meerdere monden, ging over de grote werken van God. Wat precies verkondigd werd, wordt ons niet verhaald. Het was eerder een veelheid van flitsen en fragmenten, die hen door de […]
Praktische theologie | Prediking

Solidair als de goden zwijgen

Areopagus IZB 2020 | A. Dekker | Homiletische Artikelen | Filosofie, Missionair | Kerk in de wereld, Seculariteit

Over Miskottes vierde mens en de prediking vandaag Hoe typeer je de luisteraars van jouw preken? Cruciaal om zo nu en dan eens over na te denken, lijkt me. Je probeert immers iets over te brengen op deze personen en daar houd je rekening mee in de preekvoorbereiding. K.H. Miskotte meende een zogenaamde vierde mens […]