Liturgie

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Aanvullingen Dienstboek (Protestantse Kerk)

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Zie ook Auteursrechtenregeling Dienstboek Luthers ordinarium en zondagsliederen Aanvullingen Na de publicatie van de papieren edities van Dienstboek I en II zijn de volgende teksten als aanvulling vastgesteld en/of ter inspiratie toegevoegd: Uitbreiding Gereformeerde Liturgie (PDF) Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I […]

Liturgie | Praktische theologie

Liturgische gezangen en ordinaria

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Muziek

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Zie ook Luthers ordinarium en zondagsliederen Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word 07a Overige bestanden: onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07a: inleiding 07b1: Ordinarium 1 07b2: Ordinarium 2 07b3: Ordinarium 3 07b4: Ordinarium 4 07b5: Ordinarium […]

Luthers ordinarium, proprium en leesrooster

Jeroen de Haan | Liturgie

De Evangelisch-Lutherse kerk (sinds 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) kent een eigen ordinarium, propium en leesrooster. Op deze pagina vindt u documenten die hierop betrekking hebben. In 2019 werd de ‘Orde van de hoofddienst’ (het Luthers ordinarium) gereviseerd. Onderstaande orgelzettingen zijn gemaakt voor deze versie van het ordinarium en te downloaden als […]

Prediking

Kerstverhaal voor iedereen: ‘De kribbige professor en het kerstmysterie’

Preekwijzer 2020 | E. Klok | Liturgie | Advent, Kerst

De Protestantse Gemeente De Lichtkring in Alphen aan den Rijn organiseerde in 2019 een levende adventskalender. Gedurende de hele adventstijd was er iedere dag een activiteit. Dit jaar dreigde de adventskalender een ‘gemankeerd’ geheel te worden, omdat een groot deel van de activiteiten niet mogelijk was… Dominee Els Klok had het plan om een kerstverhaal […]

Prediking

Langs het pad van verwondering

Preekwijzer 2020 | Ferdinand Borger | Liturgie | Kerst

Kerst 2020 PKN Waalre Doordat we moeten improviseren dit jaar en andere vormen moeten vinden om Kerst te vieren, komen we misschien wel dichter bij het kerstverhaal dan ooit tevoren. In de Protestantse Gemeente Agnus Dei in Waalre is een vorm gezocht die het midden houdt tussen op weg gaan, vieren en je laten verwonderen. […]

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Boeken 2021 | Redactie | Liturgie

Dienstboek II is integraal gratis beschikbaar. Dat geldt ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht. Ter inleiding 01 Titel en colofon 02 Inhoudsopgave 03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland 04 Plaatsbepaling en uitgangspunten 05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst 05B Verantwoording hertaling […]

Liturgie | Praktische theologie

Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Dienstboek I bevindt zich bijna integraal en gratis op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer), in zowel het Nederlands als het Fries. Dat geldt ook voor Dienstboek II, en voor de later verschenen uitbreidingen. Er is een auteursrechtenregeling van toepassing. Selecteer wat u wilt zien uit Dienstboek I/Tsjinstboek I: Ter inleiding 01: Voorwoord 02: Plaatsbepaling, uitgangspunten, titelblad Tijdeigen […]

Liturgie | Praktische theologie

Tien woorden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Verbond

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Tien woorden, tien geboden Downloads Nederlands, PDF Tien woorden, tien geboden Downloads Fries, Word De Tsien Wurden Downloads Fries, PDF De Tsien Wurden

Liturgie | Praktische theologie

Consistoriegebeden en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Gebeden I-VII, pag. 761-804 I Gebeden vóór de eredienst 762 II Consistoriegebeden 766 III Gebeden van toenadering 771 IV Kyrie-gebeden 778 V Gebeden om verlichting met de heilige Geest 782 VI Dankgebeden 786 VII Voorbeden 789 Gebeden VIII-XIII, pag. 805-836 VIII Nodiging 805 […]

Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Herfsttijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van de herfst Tweede zondag van de herfst Derde zondag van de herfst Vierde zondag van de herfst Vijfde zondag van de herfst Zesde zondag van de herfst Zevende zondag van de herfst Achtste zondag van de herfst Negende zondag van […]