Preekillustraties

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Wonder, wonderen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Wonderen bestaan niet meer, zeggen we. Maar wat weten wij daarvan? Wij zullen ons nog moeten schamen wanneer God ons eens Zijn wegen laat zien. D. Bonhoeffer Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. David Ben-Goerion Het wonder is slechts teken, het spreekt niet over zichzelf; alleen als God spreekt kan het meespreken. J. […]
Prediking

Preekillustraties: Woord

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Geve God ons allen dat wij leven zoals wij leren en onze woorden omzetten in daden. Er zijn er nog te veel onder ons die roepen: Heere, Heere! Zij prijzen de leer prijzen, maar het leven ernaar gaat hun niet goed af. M. Luther De ziel kan alle dingen missen, behalve het Woord van God. […]
Prediking

Preekillustraties: Wraak

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Toen ik de deur naar de vrijheid doorliep, wist ik dat als ik niet alle woede, haat en bitterheid achter mij zou laten, ik nog steeds in de gevangenis zou zijn. Nelson Mandela Wraak maakt een klein recht tot een groot onrecht. Duits spreekwoord Wraak is een soort op hol geslagen gerechtigheid. Okke Jager. Uit […]
Prediking

Preekillustraties: Zegen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Zegen

Alles is gelegen aan Gods zegen en bescherming. Want als Hij ons niet beschermt, dan helpt geen zorg. M. Luther Zegenen is: het evangelie onderwijzen en prediken, Christus belijden en de kennis van Hem aan anderen doorgeven. Dat is het priesterlijke ambt en tegelijk het offer van de kerk in het Nieuwe Testament. Daar wordt […]

Preekillustraties: Ziekte, gezondheid

Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Zie ook Preekillustraties: Genezing Ilustraties Wanneer een mens, door pijn getatoueerd afwerensmoe zich op de zijde keert het zweet nog tracht te wissen met het laken; wellicht, wellicht – dat ge eindelijk zwijgen leert. Ida Gerhardt Het ziekbed wordt voor de gezonde snel een feit, voor de zieke echter nooit en te nimmer. J. van […]
Prediking

Preekillustraties: Ziel

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziel | Geest

Zie ook Preekillustraties: Geest Illustraties Wat ruimte betekent voor de materie, is de ziel voor de geest. Lawrence Durrell Het lichaam is dat deel van de ziel dat kan worden gezien. W. Blake Neem een bekken water, leg er een spiegel in en zet dat onder de zonnebol. De zon werpt haar lichtglans uit haar […]
Prediking

Preekillustraties: Zingen, kerklied, kerkmuziek

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Al zingende zing je je naar God toe. Hans Mudde; uit: Het lied bij het Woord Uit de verzameling van ds. Gert Marchal Kenmerkend voor het kloosterleven is dat de gebeden worden gezongen. De heilige Augustinus zei al dat wie zingt, eigenlijk dubbel bidt. Wanneer je zingt, klinkt je hele ziel mee. Want het zijn […]
Prediking

Preekillustraties: Zonde, zonden

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving

Soms weten we pas hoe grondig de zonde ons in haar greep heeft, wanneer we proberen er weerstand tegen te bieden. Onbekende bron. Het is zeer de vraag waar de zondige mens zich meer aan ergert: aan Gods heiligheid of aan Gods genade. J. Overduin Als de zonde niet meer als zonde wordt beschouwd, dan […]
Prediking

Preekillustraties: Wederkomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Wij weten niet wat er komt, maar we weten wel Wie er komt. Helmuth Thielicke De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg zou het deze kunnen zijn: Hij komt. O. Noordmans De gemeente heeft de belofte van Jezus over Zijn wederkomst gelovig bewaard. De vervulling van de belofte dat Hij spoedig […]
Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]