Preekillustraties

Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]

Prediking

Preekillustraties: Wet, gebod, geboden, tora, torah

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Wet en evangelie zijn twee totaal verschillende leerstukken. Het evangelie is een geschenk en brengt het geschenk met zich mee. Het eist niets. De wet daartegen schenkt niets, maar eist juist van ons, en wel het volstrekt onmogelijke. M. Luther Omdat Jezus de ware wet tegenover de pseudo-wet, de verkeerd opgevatte wet, verkondigd heeft, wordt […]

Prediking

Preekillustraties: Wijsheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Ik wil dat je wijs bent in het goede, maar dwaas in het kwade. A. Augustinus Verwondering is het begin van alle wijsheid. Aristoteles Wijs ben je wanneer je de werkelijkheid ziet zoals zij is, wanneer je de dingen peilt tot op de bodem. Wijs ben je daarom alleen als je de werkelijkheid ziet in […]

Prediking

Preekillustraties: Wachten

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Advent

Het is in het lijden belangrijk om niet bij mensen of andere schepselen hulp te zoeken, maar om te buigen en tot het einde toe vol te houden. Om op God te hopen en ootmoedig op Zijn hulp te wachten. Maar zulke mensen zijn er niet veel op aarde. M. Luther Onze generatie ervaart wachten […]

Prediking

Preekillustraties: Vrede

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vrede | Pinksteren

De moeilijkheid is dat er geen echte vrede in de wereld kan heersen zolang er nog zo veel mensen vrede met deze wereld hebben. Jacob Noordmans In de vredesvisioenen van de bijbel staat een wereld getekend die niet alleen tot rust maar tot recht is gekomen. Willem Barnard Want de vrede is die toestand van […]

Prediking

Preekillustraties: Vrijheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur. Gehoorzaamheid bindt de vrijheid. Vrijheid adelt de gehoorzaamheid. D. Bonhoeffer In de vrijheid zijn betekent niet anders dan in de liefde zijn. En in de liefde zijn houdt niet anders in dan in Gods waarheid zijn. D. Bonhoeffer Een christen is de meest vrije heer […]

Prediking

Preekillustraties: Vroomheid, vroom, pietas

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Het is een vreselijk ding te moeten leven in de terreur van de goddeloze wereld, maar het is niet minder vreselijk, te moeten leven onder de terreur van vrome mensen.J. Koopmans Ga uit de weg wie te vroom en te dom is. Talmoed Waarom zijn vromen en godvruchtigen zo hard, zo weerzinwekkend, zo eenkennig? Zij […]

Prediking

Preekillustraties: Waarheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De Waarheid is een veel te grote kaars voor één kandelaar. H.de Leede De wijn is sterk, de koning is sterker, de vrouwen zijn nog sterker, maar de waarheid is het allersterkst. M. Luther De waarheid is iets dat je de ander aanreikt als een warme mantel die hij kan aantrekken en niet als een […]

Prediking

Preekillustraties: Vergeving

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vergeving | Goede Vrijdag, Jezus, Pasen, Veertigdagentijd

Dit is de voortreffelijkste eigenschap: vergeving, het vermogen om woede, haat en dorst naar wraak te overwinnen. David Cooper Domme mensen vergeten noch vergeten; naïeve mensen vergeten en vergeten; wijze mensen vergeven, maar vergeten niet. Thomas Szasz Het Griekse woord voor vergeven betekent ook loslaten. Anonieme bron Wat zou het mij baten als alle schepselen […]

Prediking

Preekillustraties: Verkondiging, preek, preken

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De verkondiging van Gods Woord is de enige serieuze bedreiging voor een hoogmoedig geworden mensheid. D. Bonhoeffer Jezus noemde zijn leerlingen schapen en lammeren en sprak in herkenbare en begrijpelijke taal, maar wij werden behandeld als giraffes, de voerbak hing veel te hoog! D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’