Preekschets

Prediking

Preekschets 1 Korinthiërs 13:7 – Dienst met jongeren

Postille 2000 | Evert Jonker | Preekschets | Relaties

Dienst met jongeren1 Korinthiërs 13:7 … alles gelooft zij, alles hoopt zij, … Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13 Voorbereiding Het is in het algemeen wenselijk dat een jeugddienstcommissie naar de predikant komt met een thema, dat in een kader van een jaarprogramma staat en voor een deel al inhoudelijk en liturgisch is doordacht. Maar het kan […]

Prediking

Preekschets Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Verlossing | Israël

Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag Ik wil gaan staan op mijn wachttoren…ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…Toen antwoordde de HERE mij:‘Schrijf het gezicht op….,.de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Schriftlezingen: Habakuk 2:1-11; Hebreeën 10:35-39 ; Lucas 18: 1-8 Serie Dit is het tweede deel van een serie van drie van C. […]

Prediking

Preekschets Habakuk 3:17-19

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Dankdag

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren,de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.De […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Prediker 12:13,14

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | Israël

Vierde ‘Israëlzondag’ Prediker 12:13,14 Vrees God en onderhoud zijn geboden, (…) want God zal elke daad doen komen in het gericht… Schriftlezingen: Pred. 12:9 -12; Mar. 12:31-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag Preekschets Prediker 3:13 Preekschets Prediker 4:12b Het eigene van de zondag Op deze laatste zondag waarop […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Prediker 4:12b

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | Israël

Derde ‘Israëlzondag’ Prediker 4:12b …en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Schriftlezingen: Pred. 4:7-12; Mat. 18:15-20 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag Preekschets Prediker 3:13 Preekschets Prediker 12:13,14 Het eigene van de zondag Deze derde Israëlzondag wordt bepaald door de twee wilgentakken uit de loelav, de loofhutten-plantenbundel. De […]

Prediking

Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | Israël

Israëlzondag Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Schriftlezingen: Pred. 1:1-1:8; Mat. 6:25-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 3:13 Preekschets Prediker 4:12b Preekschets Prediker 12:13,14 Het eigene van de zondag Op deze Israëlzondag willen we een start maken met vier preken uit het […]