Preekschets

Prediking

Preekschets bij Marcus 6:1-6a

Preekwijzer 2021 | Erik van Halsema | Preekschets

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Marcus 6:4 Voor de derde zondag van de zomer Schriftlezing: Marcus 6: 1-6a Thema: Er is enige afstand tot Jezus nodig om te kunnen zien wie hij is. Liturgisch kader In de doorgaande lezing van het B-jaar komt elke […]

Prediking

Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Julia van Rijn | Preekschets | Verlossing

Van U is de toekomst Zie ook: Preekschets bij Filippenzen 4:1-7 voor Startzondag Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag Het eigene van de zondag Het is vandaag startzondag waarop we het begin van het nieuwe seizoen in de gemeente markeren. We presenteren plannen en programma’s voor het kerkelijk leven. De startzondag is de opmaat voor […]

Prediking

Preekschets bij Hosea 2:3 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets

Dan noemen jullie je broeders weer Ammi en je zusters weer Ruchama. Hosea 2: 3 Schriftlezing: Hosea 1 – 2:3 Thema: God maakt een nieuw begin. Zie ook de tweede preekschets in deze serie: preekschets bij Hosea 2:16 Uitleg Hosea 1:1Hosea (betekenis: Hij heeft gered) trad vooral op in het noorden van Israël (het 10-stammenrijk), […]

Prediking

Preekschets bij Hosea 2:16 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets

Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Hosea 2:16 Schriftlezing: Hosea 2: 4-18 Thema: De woestijn: plaats voor een nieuw begin Zie ook: De eerste schets in deze serie ‘Preekschets bij Hosea 2:3’ Kennis van deze schets wordt hierbij verondersteld. Aansluitend bij het thema van de eerste schets […]

Prediking

Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Aarnoud van der Deijl | Preekschets

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 Suggestie voor evangelielezing: Matteüs 5:13-16 Zie ook: Preekschets bij Filippenzen 4:1-7 voor Startzondag Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag Uitleg Van Václav Havel is de beroemde uitspraak dat hoop iets anders is dan optimisme. Optimisme is de houding die ervan uitgaat dat het allemaal goedkomt. […]

Prediking

Preekschets bij Rechters 11: 36 voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets

‘Nu Hij u gewroken heeft op de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd.’ Rechters 11: 36 Schriftlezing: Rechters 11: 29-40 Thema: Overschaduwde verlossing Zie ook: Preekschets bij Rechters 16:3 Liturgisch kader In de ‘zondagen door het jaar’ is het passend om te preken uit het Oude Testament. In het begin van […]

Prediking

Preekschets bij Rechters 16:3 voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets

Hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg het weg, helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron. Rechters 16: 3. Schriftlezing: Rechters 16: 1-3. Thema: De Filistijnse poort overwonnen Zie ook: Preekschets bij Rechters 11:36 Liturgisch kader In de ‘zondagen door het jaar’ is het passend om te preken uit het Oude […]

Prediking

Preekschets bij Filippenzen 4:1-7- voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Pieter Both | Preekschets | Missionaire gemeente

Thema: Aardige, vriendelijke mensen Zie ook: Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag Het eigene van de zondag Startzondag is in veel gemeenten een feestelijke dag. Alle activiteiten gaan weer beginnen. Mensen ontmoeten elkaar na een vakantieperiode. Vaak is de startzondag het moment om diverse cursussen en andere mogelijkheden in […]

Prediking

Preekschets voor Pinksteren bij Handelingen 19:2b

Preekwijzer 2021 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Doop, Geest, Pinksteren

Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Handelingen 19:2b Schriftlezing: Handelingen 19:1-7 Het eigene van de zondag Pinksteren, de vijftigste Paasdag is de afsluiting van de Paastijd. Het is Pasen in al zijn volheid. Met Pinksteren doordringt het nieuwe leven dat Christus bracht met zijn opstanding, alle […]

Prediking

Preekschets bij Psalm 38:2-5 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Frank Schneider | Preekschets | Lijden | Ziekte

HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Psalm 38:2, HSV • Schriftlezing: Psalm 38 • Thema: Een appel op God, bij ziekte als straf Inleiding Psalm 38 wordt gerekend tot de individuele klaagpsalmen. Veel ruimte wordt ingenomen door de beschrijving van de nood waarin de dichter verkeert. Het […]