Menu

None

De ketter van Carthago

De ketter van Carthago (E-book)

Deze roman, De ketter van Carthago, lees je geboeid in twee dagen uit. Op basis van historisch onderzoek en fictie schildert Verbaas de nadagen van het Romeinse rijk, waar toen Noord-Afrika ook bij hoorde.  Het gaat over een catechumeen, bewonderaar, verwant? van bisschop Augustinus. Om diens leven(sgeheim)  draait dit boek. Spes Niger sluit zich aan bij de ketterse Donatisten maar komt langs een verrassende weg weer terug bij de oude  Augustinus in Hippo. Evenals met zijn theologisch romans over Calvijn en Barth  geeft Verbaas ons een doorkijkje in  leven en werk van een kerkvader. Mooi beschrijft hij hoe een groep catechumenen stap voor stap naar de doop en de eucharistie worden geleid. Augustinus leidt –na zijn bekering- een diepgelovig leven en heeft (daardoor?) een grote mensenkennis.

Je komt onder de indruk van het ruige stadsleven van zijn tijd. Eerlijk blijkt dat lang niet alle gelovigen in die apocalyptische tijd zo  heilig leefden. En de welsprekende bisschop blijkt ook zijn geheimen te hebben, waarover hij zelfs  in zijn boek  Belijdenissen niet spreekt. Zijn diepste levensgeheim, levensvreugde  en naastenliefde put hij uit de genade-bron. Wie zichzelf en anderen met weinig of geen (kerk)historisch besef  wil stimuleren om meer van deze ‘bisschop der liefde’ te lezen, grijpe deze kans die Verbaas ons biedt. De Pinkstergeest schakelt erudiete geestelijke leiders en  ‘onheilige heiligen’ in om mensen tot burgers te maken van De stad Gods. Tolle lege! 

n.a.v. De ketter van Carthago / Frans Willem Verbaas / als e-book en als paperback

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden