Menu

None

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Dienstboek II is integraal gratis beschikbaar. Dat geldt ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht.

Ter inleiding

Doop, belijdenis

Maaltijd van de Heer

Bevestiging van ambtsdragers

Inleiding in de bediening

Boete en verzoening

Zegeningen

Naampresentatie en zegening transgender persoon

Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind

Reiszegen

Zegening en zalving van zieken

Huiszegen

Tafelzegen

Kerkgebouwen

Liefde en trouw

Uitvaart en rouw

Tot besluit

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken