Menu

None

Het belang van dorpskerken

Tijdens de eerste Dorpskerkendag in september 2018, werd het boek Sporen van God in het dorp gepresenteerd. Het boek is de publieksversie van het onderzoek van Jacobine Gelderloos. Zij heeft aan de PThU onderzocht hoe de kerk kan bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Eén van haar conclusies is dat de dorpskerk de blik meer naar buiten moet richten om te ontdekken welke gemeenschappelijke belangen en verlangens, maar ook zorgen dorp en kerk hebben.
 

Dorpskerkenbeweging

Gelderloos is tevens projectleider van de dorpskerkenbeweging. Een beweging waarvan de Protestantse Kerk initiatiefnemer van is. Deze beweging wil een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen inspireren. Het kan tegenwoordig namelijk nog aardig lastig zijn voor een dorpskerk om de ledenaantallen op peil te houden. Kerk in, van en voor het dorp zijn, is niet altijd vanzelfsprekend meer.
Veel dorpskerkgemeenschappen zijn klein, maar vitaal en maken deel uit van de dorpscultuur. Ze vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, soms meer maatschappelijke functies dan ze denken.
Meer informatie over de dorpskerkenbeweging kunt u hier vinden.
 


 

Allerzielen

Onderstaand kunt u een voorbeeld van een dorpskerk vinden die deel uit maakt van de dorpscultuur.
Met Allerzielen is de Dorpskerk van Eelde een aantal uren in de middag en avond opengesteld voor zowel kerkleden als dorpelingen, om een kaarsje aan te steken en op die manier overledenen te gedenken. Bekijk hieronder het prachtige fotoverhaal, gemaakt door fotografe Ietje van Dijken.
 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 

©Ietje van Dijken

©Ietje van Dijken

 


Sporen van God in het dorp – Jacobine Gelderloos

Sporen van God in het dorp
 

Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland
Dit boek biedt een aanzet om vanuit een nieuw perspectief naar de rol van dorpskerken in de plattelandsgemeenschap te kijken. Niet vanuit de overlevingsvragen, maar vanuit unieke betekenis van dorpskerken. Als plek waar reflectie, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.
Jacobine Gelderloos (1985) is theoloog en heeft bij de Protestants Theologische Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar de betekenis van kerken voor de leefbaarheid van het platteland.
   

Bestel het boek hier

 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken