Ecclesiologie

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

Kerk als inhoud van het goede nieuws

Redactie Theologie.nl 2023 | Hans Burger | Column | Kwaad, Theologisch drieluik | Inclusie

Kerk betekent als je het mij vraagt: de gemeenschap van Jezus Christus. Het goede nieuws is dat God gemeenschap herstelt: onze gemeenschap met God en met elkaar. De gemeenschap van de kerk is dus een integraal onderdeel van het goede nieuws van Jezus. In dit theologisch drieluik over ecclesiologie neem ik dit als vertrekpunt; in delen twee en drie heb ik het over de kerk als belichaming en bemiddelaar van het goede nieuws.
Ecclesiologie | Systematische theologie

De ‘Sjechinah’ is onder ons!

Redactie Theologie.nl 2022 | Willem Ouweneel | Blog, Column | Rust, Theologencolumn, Wederkomst | Geest

Het woord ‘Sjechinah’ is een rabbijnse, en intussen ook christelijke term. Het betekent ‘wonen’ en doelt op de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk ‘woont’, vanaf de Sinaï tot de nieuwe aarde.
Ecclesiologie | Systematische theologie

De rechtvaardige Kerk

Redactie Theologie.nl 2021 | Yanniek van der Schans | Blog, Column | Gerechtigheid, Schepping, Theologisch drieluik | Kerk in de wereld

In deze blog staat de rol van de kerk centraal; Kerk met een hoofdletter en kerk zoals jij die leidt, bezoekt of organiseert. Van het appel dat ik op jou persoonlijk deed in de voorgaande blog, naar het collectief dat wij als christenen samen zijn: het lichaam van Christus.
Ecclesiologie | Systematische theologie

Verder met basics

Redactie Theologie.nl 2021 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

Op donderdag 11 november 2021 hield ik in Utrecht de navolgende lezing over de situatie van de Protestantse Kerk in Nederland in het licht van de besluiten van de synode van Emden in 1571. Vooraf gingen twee lezingen: de ene van dr. Albert de Lange over de synode van Emden en de keuzes die daar gemaakt werden, de andere van dr. Gert van Klinken over de receptie van de Emder synode in de kring van de afgescheidenen (van 1834).
Ecclesiologie | Systematische theologie

Zwijgen of spreken?

Ouderlingenblad 2021 10 | Erica Hoebe-de Waard | Column | Conflicten, Schepping, Vluchtelingen | Kerk in de wereld

Bij de koffie na de kerkdienst blijken ze de dienst heel verschillend beleefd te hebben. Sander is blij met de ‘groene dienst’, waarin de relatie gelegd werd tussen geloof in God en zorg voor de schepping. Het zette hem aan het nadenken over zijn eigen keuzes. Hij is blij dat de kerk daarin stelling neemt. ‘We zijn toch geen “polder-kerk”’, zegt Sander, ‘waar alles maar kan en mag. Soms is iets gewoon goed of fout. En ja, dat vraagt soms om radicale keuzes.’ Carmen vindt dat de predikant veel te ver ging, toen hij betoogde dat Jezus navolgen ook betekende dat je nadacht over het al dan niet door laten gaan van je vliegvakantie.
Ecclesiologie

Leren geloven, hopen en liefhebben – de kern van kerk-zijn

Ouderlingenblad 2021 04 | Corina Nagel | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Zingeving

Geloven en samen kerk-zijn is te leren. Sterker wellicht: dat móeten we leren... en ervaren we tegelijk als een levenslange reis. Wat is daarbij de juiste koers?
Ecclesiologie | Systematische theologie

Meevoelen en kansen zien

Leo Smelt | Blog

In Vitaal gemeente-zijn laat Grijzenhout in de Hervormde Gemeente Veenendaal in zijn missionair-diaconale keuken én in zijn hart kijken.
Ecclesiologie

Godsdienstvrijheid in lockdown?

Kerk en Theologie 2021 01 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Kerk in de wereld

‘Ja, dank jullie wel. De ministeriële commissie crisisbeheersing heeft zich vandaag gebogen over een nieuw advies van het Outbreak Management Team’. Met deze woorden begon minister-president Mark Rutte op donderdag 12 maart jongstleden de persconferentie waarin een aantal nieuwe maatregelen in het kader van het terugdringen van het virus covid-19 werden toegelicht.
Ecclesiologie

‘Daar zijn waar Christus is?’

Ouderlingenblad 2021 03 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Leiderschap

Het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in het afgelopen jaar een aantal belangrijke nota’s uitgebracht. Hierin komen grote vragen aan de orde die spelen in de kerk en de samenleving. Graag ga ik over deze thema’s in gesprek met René de Reuver, scriba van de PKN.
Ecclesiologie | Systematische theologie

Recensie: De kerk is fantastisch

Redactie Theologie.nl | Blog

De ideale kerk is, zoals Torfs in zijn slotwoord stelt, een huis van ‘gastvrijheid’ en ‘gevoel voor transcendentie’. De kerk moet een toevluchtsoord voor de thuislozen zijn, ofwel een ‘haven voor het menselijk tekort’.