Wereldkerk

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerkopbouw | Wereldkerk

Een dak boven je hoofd: universeel recht van de mens

TussenRuimte 2022 02 | Praxedis Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Islam | Samenleving

Mensen in Nederland die van oppashuis naar kraakpand en weer terug gaan, die logeerbedden gebruiken of inderdaad de daken thuislozenopvang. Mensen in Londen wier flat is uitgebrand, opgekocht door investeerders en na negen maanden nog steeds geen woonruimte hebben. Barcelona, New York, Toronto, Berlijn, noem maar op, overal is er een tekort aan betaalbare woningen. Maar ook in steden op het zuidelijk halfrond is de woningcrisis enorm. Al was het maar omdat de woonkosten de loonopbrengsten ver overstijgen, of omdat veel mensen naar de steden trekken voor werk.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Waarom Sinti en Roma zo graag in een woonwagen wonen

TussenRuimte 2022 02 | Ringo Meinhardt | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld, Samenleving

Ringo Meinhardt is een Sinto. In dit artikel neemt hij ons mee in het leven van zijn bevolkingsgroep. Binnen de Sinti-gemeenschap is men vaak huiverig om de openbaarheid op te zoeken. Velen leven het liefst in de verborgenheid. De vervolging in de Tweede Wereldoorlog heeft sterk aan die tendens bijgedragen. Om die reden staan er bij dit artikel geen foto’s waar mensen herkenbaar in beeld zijn. Anderzijds zijn er Sinti die juist naar buiten willen treden om begrip te kweken voor hun leefwijze bij de burgers.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Toen een huis hut werd genoemd

TussenRuimte 2022 02 | Hans Stoks | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Missionair, Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

Lang geleden spraken wij thuis over ons huis als ‘onze hut’. Later, op school, werd mij geleerd wat het verschil was tussen diverse woorden voor huis. Hutten stonden ver weg, in Afrika. Toen ik in 1977 vertrok naar Tanzania leerde ik de Maasai-hutten kennen: ovaal met rondingen, een ingang, een kleine corridor, en dan de berookte ruimte met twee grote bedden – verhogingen bedekt met koeienhuiden – met daartussen de drie stenen voor het altijd smeulende vuur, het hart van het huis.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Is er een wooncrisis?

TussenRuimte 2022 02 | Tom Boesten & Praxedis Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Armoede | Samenleving

Huisvesting is een mensenrecht. Daar zal iedereen het over eens zijn. De realiteit is echter dat dit recht voor een groot deel van de wereldbevolking een illusie is. Zelfs in ons eigen land spreekt het niet vanzelf. De sociale huursector wordt door politieke keuzes steeds kleiner, de huur- en koopprijzen van woningen zijn omhoog geschoten. Goede en betaalbare huisvesting is voor grote groepen mensen buiten bereik geraakt.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Bevrijdend leren lezen

TussenRuimte 2022 01 | Petra Laagland Winder | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Kerk in de wereld

‘Leraren zijn in de positie om verandering teweeg te brengen, te beginnen in hun eigen invloedssfeer.’ Joy Calang geeft les aan mensen die moeite hebben met lezen in een leeskliniek die ze heeft opgezet met bevriende leraren in Cagayan de Oro, Mindanao. Ook doet ze onderzoek naar kritische pedagogiek bij alfabetiseringsleerkrachten in diverse contexten in de Filippijnen.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Op avontuur ervaringen met een jongerenwerkvakantie

Ouderlingenblad 2022 03 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Vertrouwen | Kerk in de wereld

Met jongeren op pad om ergens ver weg iets te (ver)bouwen – vanuit nogal wat gemeenten komen zulke initiatieven. Hier een stap-voor-stap-beschrijving, waaraan anderen wellicht inspiratie opdoen, of er een nuttige leidraad aan hebben.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Kerken en de oorlog in Oekraïne

Ouderlingenblad 2022 05 | Wilbert van Iperen | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

De actualiteit van de oorlog in Oekraïne beheerst de wereld en ook ieder van ons. En stelt indringende vragen aan de kerken en gelovigen: Hoe zullen we bidden? Wat kunnen we doen? Hoe luisteren we naar de woorden van de Bijbel, van Jezus?

Kerkopbouw | Wereldkerk

‘Waarom wordt juist búiten de kerk goede muziek gemaakt?’

TussenRuimte 2021 04 | Joyce Karuri | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Kerk in de wereld

De Anglicaanse bisschop David Gitari (1938-2013) heeft veel betekend voor de ontwikkeling van een contextuele Anglicaanse liturgie in Kenia. Een portret van een gedreven mens.

Kerkopbouw | Wereldkerk

Liturgie in beeld

TussenRuimte 2021 04 | Sietske Blok, Femke Soethoudt, Iwan Osseweijer & Marieke van der Giessen-van Velzen | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Mystiek | Kerk in de wereld

Keiland is een jaarlijkse zomerweek op Terschelling waarin een groep van ongeveer 180 mensen samen vieren, creatieve workshops volgen en kamperen. Afgelopen zomer was de dertiende editie, met wat aanpassingen vanwege corona. Wat is kenmerkend voor het vieren op Keiland?

Kerkopbouw | Wereldkerk

Liturgisch theater als protest en gebed

TussenRuimte 2021 04 | Peter-Ben Smit | Artikel, Overige artikelen | Armoede | Kerk in de wereld

In de Iglesia Filipina Independiente (IFI) worden toekomstige priesters ook opgeleid in liturgisch theater. Diaken dr. Danilo Ito, ‘Deacon Danny’ zoals studenten hem noemen, geeft hier op het Filipijnse Aglipay Central Theological Seminary (ACTS) leiding aan. Hij brengt ervaring als theoloog, pedagoog en stand up comedian mee in zijn bijzondere onderwijs, dat vorm krijgt in de theatergroep ACTS Teatro.