Menu

None

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I

09 Parafase ‘De Tien Woorden’ (p. 846) – toevoeging

Woord

Je hebt aan een enkel woord genoeg,
tien woorden, voor elke vinger één,
als vingerwijzing hoe God ons leven bedoelt.

Ik ben de Heer uw God,
een woord van genadige verbondenheid.

U zult geen andere goden dienen,
een woord van een unieke relatie.

U zult mijn naam niet zomaar gebruiken,
een woord van respectvolle omgang.

Gedenk de sabbatdag,
een woord van rust voor jezelf en stilte voor God.

Eer uw vader en uw moeder,
een woord van mensen die veel voor je betekenen.

U zult niet doodslaan,
een woord van kostbaar leven.

U zult niet echtbreken,
een woord van kwetsbare liefde.

U zult niet stelen,
een woord van gerechtigheid in de samenleving.

U zult geen vals getuigenis spreken,
een woord van oprechte waarheid.

U zult niet begeren,
een woord van grenzen aan je denken en je doen.

Woorden die staan als een huis in de tijd,
als een baken van God in de branding van het leven.

Woorden om te horen,
woorden om te gehoorzamen,
woorden om te doen,
woorden om te leven,
woorden van God voor ons.

E.P. van der Veen

Consistoriegebeden (p. 770)- varianten

God,
het is weer druk om ons heen.
We doen alles
om er een mooie dienst van te maken.

Neem de spanning van ons af
dat wij er iets moois van moeten maken.
Sterk ons in het vertrouwen
dat niet wij
maar u ervoor zorgt
dat Uw woord klinkt
vandaag en alle dagen van ons leven,
amen.

God,
wij gaan op weg naar Pasen
U weet dat het soms een worsteling is de goede weg te vinden.

Daarom bidden wij:
wees met Uw Geest in ons midden
wees met hen die voorgaan
dat zij voor ons een pad trekken
dat begaanbaar is
zodat wij samen bij Pasen uitkomen
en ontdekken wat voor ons leven is,
vandaag en alle dagen van ons leven,
amen.

Trinette Verhoeven

De tien woorden en het Ene Woord (p. 610)

Bij Deel I 07C Intrede – Berijming van de geboden, blz. 610:

God gaf Zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.

Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zul je eren.
Zó doende leef je lang en breed.

Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad!

Liefde is Jezus’ Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft.

melodie: De Tien Geboden / Psalm 140 (deze nieuwe tekst kan dus ook gezongen worden)
A.A.R. Kamermans

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken