Menu

None

Inhoud en boodschap van BIJBELWOORDEN VERBEELD

Mijn boek Bijbelwoorden verbeeld telt 40 afbeeldingen van etalageposters waarop Bijbelwoorden in beeld gebracht zijn. Het synagogerooster is gevolgd waarbij in een jaar de Thora (5 boeken van Mozes) wordt doorgelezen. Naast teksten uit het Thoragedeelte en de profetenlezing heb ik ook teksten gebruikt uit het NT.
De titel van het boek geeft duidelijk de inhoud weer: Bijbelwoorden verbeeld, terwijl ik in Jeruzalem woonde. Nogal wat beelden zijn gewijd zijn aan de actualiteit van het leven in Israël. Die wordt bepaald door de feesttijden in het voor- en najaar en de vele gedenk- en feestdagen. Ook een zelfmoordbomaanslag komt voorbij in het boek en de gespannen politieke situatie rond de ontruiming van de 21 Joodse nederzettingen in Gaza.
Naast de uitleg van de Bijbelteksten in de beelden, geef ik soms ook aan hoe ik dingen uit de actualiteit van het leven in Israël heb beleefd en zie. Het boek is daardoor ook min of meer een persoonlijke weerslag van mijn wonen in Jeruzalem geworden.
Voor wat de boodschap betreft, springen twee dingen er uit:
1) Op de voorkant van het boek is de brandende doornstruik uit Exodus 3 afgebeeld met daarin de 7 rookpluimen van de menora. Mozes wordt door God geroepen. De vlam wijst naar de heilige tegenwoordigheid van God. De doornstruik verbeeldt het volk van Israël, maar het draait om de menora. Die staat symbool voor de ‘vuurbestendige Messias’ die altijd bij Zijn volk is en ervoor zorgt dat Israël nooit ten onder gaat. Onder de menora staat in kleine letters: ‘…onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en ons leed heeft Hij gedragen’. De Messias staat centraal in het boek.
2) De ‘rode draad’ in het boek is Gods plan om Zijn Koningschap over de hele wereld te herstellen. Hij schakelde Zijn volk Israël daarbij in en gaf hun de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God.
De Bijbelse feesten zijn de markeringspunten van dit herstelplan.
De drie grote feesttijden zijn: Pesach in het voorjaar (Pascha, Ongezuurde broden, Feest der eerstelingen); Sjavoeot/Wekenfeest aan het eind van het voorjaar en Soekot, Loofhuttenfeest, volgend op Rosj haSjana en Jom Kipoer in het najaar.
In de feesten zien we hoe de Messias van Israël, Jezus, Gods herstelplan Zelf uitvoert.
Pesach wordt zo gekoppeld aan Goede Vrijdag en Pasen. Sjavoeot is de bakermat van Pinksteren. Daarom zijn ook beelden van de christelijke feestdagen opgenomen in het boek. Wij mogen met Israël delen in de verwachting van het Koninkrijk van God.
Wanneer Israël – en dan denk ik ook aan Messiaanse Joden – in onze tijd de feesten gedenkt en viert, oefent het als het ware elke keer in wat hun Messias deed, doet en gaat doen.
De vaste feesttijden vormen Gods manier om Israël, en ook ons gelovigen uit de heidenen, bij de les en bij Hem te houden.
Als we geloven dat Jezus Messias het werk van het hele herstelplan van het Koninkrijk van God op Zich genomen heeft, dan mogen we verwachten dat ook de najaar feesten door Hem een definitieve vervulling krijgen. Hij zorgt er voor dat in Zijn toekomst Israël in alle opzichten haar bestemming vindt in het Messiaanse Koninkrijk en de menora voor de wereld wordt. God is trouw aan Zijn Woord.
Evelien van Dis
N.a.v. Bijbelwoorden verbeeld / Evelien van Dis / Uitgeverij Boekencentrum / hardcover

Bekijk ook deze boeken over Israël:

[huge_it_portfolio id=”2″]

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken