Inhoud

Zoeken:

Filter op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie

Vieren rondom de dorpskerk

Laetare 2019 02 | Jacobine Gelderloos | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst, Seculariteit

Dorpskerkenkenner Jacobine Gelderloos signaleert een belangrijke trend in seculariserend Nederland: de groeiende betrokkenheid van de dorpskerk in de samenleving. Niet alleen vanuit de kerk, maar ook vanuit de dorpsgemeenschap.

Pastoraat

‘Voor de toegewijden’ (liedboek 732)

Ouderlingenblad 2017 11 | Pieter Endedijk | Artikel, Overige artikelen

In de maand november is het in veel gemeenten gebruikelijk om te gedenken wie ons in geloven zijn voorgegaan. De kerk heeft daarvoor een dag opzij gezet: Allerheiligen, 1 november, of de zondag daarop volgend.

Bijbelwetenschappen

Stil zijn

De eerste dag 2018 | Judith Visser | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Pasen

In deze viering zullen de jongere kinderen ontbreken – het is vaak te laat en te veel voor hen. Wat oudere kinderen zouden deze viering al wel kunnen meemaken. Het is goed de kinderen op een moment aan het begin van de viering uit te leggen wat er gevierd wordt en waarom het op deze […]

Kerkopbouw

Groeiende betrokkenheid van dorpskerk in samenleving

16 mei 2019 | Redactie Theologie.nl | Blog

Het dorpskerkelijk leven beweegt zich op een continuüm tussen het religieuze en het seculiere. De relatie tussen religieus en seculier is voortdurend onderwerp van discussie.

Spiritualiteit

Groeiende harmonie binnen een groep europeanen

Herademing 2020 03 | Margot Berends | Artikel, Overige artikelen | Intercultureel

In 2016-2017 ontmoetten mensen uit acht Europese landen elkaar regelmatig rondom het thema ‘het belang van sacrale herinneringsplekken voor de ontwikkeling van Europa’. Dat ging niet meteen in goede harmonie. Naarmate ze meer betekenisvolle ervaringen deelden, groeide de saamhorigheid. Margot C. Berends is theoloog en frielance journalist en fotograaf. Ze is eind- en beeldredacteur van Herademing. […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Klokken geven ritme aan ons bestaan

Ouderlingenblad 2020 08 | Arie Noordermeer | Artikel, Overige artikelen | Rituelen

In deze corona-tijd heeft het klokluiden weer betekenis gekregen. Wat valt er over de geschiedenis van klokken en van luiden te weten? Het grote publiek zal veel van de gebruiken ontgaan, maar in de Domstad staat het Utrechts Klokkenluiders Gilde garant voor het voortbestaan van een stokoude traditie. Het gelui van klokken is een vertrouwd […]

Kerkopbouw

Dorpskerken van de toekomst

Ouderlingenblad 2019 02 | Jacobine Gelderloos | Artikel, Overige artikelen

De kerken worden kleiner en minder. In kleine dorpen komen ze ónder de grens van levensvatbaarheid, tenzij… Hoe lukt het toch om daar ‘alternatieve kerkplekken’ van te maken, in plaats van de deuren dicht te doen?

Systematische theologie

Het sacrale domein. Aanzetten tot een nieuwe verhouding tussen het private, het publieke en het sacrale

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Bart Labuschagne | Artikel, Overige artikelen | Heilig | Samenleving

1. Inleiding In discussies over de plaats en rol van godsdienst in de samenleving en zijn verhouding tot de staat en de politiek wordt in de rechtsgeleerde, politieke, maatschappelijke en wijsgerige debatten veelal een al dan niet bewuste (en door heersende liberale noties ingegeven) tweedeling aangehouden tussen het ‘private’ enerzijds en het ‘publieke’ anderzijds. 1 […]