Inhoud

Zoeken:

Filter op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 11 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets n.a.v. Romeinen 11 van Jan-Henk Soepenberg komt de golfbeweging van het heil als een rivier met een hoofd- en een bijstroom aan de orde. Lezenswaardig! Als God, toen zij afvallig werden, de wereld […]

Prediking

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]

Prediking

Handreiking Israelzondag 2018

Protestantse Kerk 2018 | Redactie | Overig | Conflicten, Jodendom | Israël, Jodendom

In de handreiking voor Israëlzondag 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland vertellen verschillende jonge mensen over de bijzondere band die zij hebben met het Jodendom. “Deze kennis is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving”, aldus Kor Bras. Download de handreiking. Hans, Harmke, Kor en Liesbeth: vier jonge mensen onder de indruk van […]

Prediking

Preekschets Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Verlossing | Israël

Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag Ik wil gaan staan op mijn wachttoren…ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…Toen antwoordde de HERE mij:‘Schrijf het gezicht op….,.de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Schriftlezingen: Habakuk 2:1-11; Hebreeën 10:35-39 ; Lucas 18: 1-8 Serie Dit is het tweede deel van een serie van drie van C. […]

Prediking

Preekschets Genesis 12:1 – Israelzondag

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Verbond, Zegen | Israël

Derde zondag van de herfst, Israëlzondag De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’. Voor dit […]

Prediking

Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | Israël

Israëlzondag Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Schriftlezingen: Pred. 1:1-1:8; Mat. 6:25-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 3:13 Preekschets Prediker 4:12b Preekschets Prediker 12:13,14 Het eigene van de zondag Op deze Israëlzondag willen we een start maken met vier preken uit het […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Prediker 4:12b

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | Israël

Derde ‘Israëlzondag’ Prediker 4:12b …en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Schriftlezingen: Pred. 4:7-12; Mat. 18:15-20 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag Preekschets Prediker 3:13 Preekschets Prediker 12:13,14 Het eigene van de zondag Deze derde Israëlzondag wordt bepaald door de twee wilgentakken uit de loelav, de loofhutten-plantenbundel. De […]

Prediking

Preekschets Prediker 3:13

Postille 1997 | René de Reuver | Preekschets | God, Israël

‘Tweede Israëlzondag’ Prediker 3:13 Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Schriftlezingen: Pred. 3:1-15; Jak. 4:13-17 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preekschets Prediker 1:18 – Israëlzondag Preekschets Prediker 4:12b Preekschets Prediker 12:13,14 Het eigene van de zondag Op deze tweede […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Exodus 16: 22-30 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2012 | Aart Brons | Preekschets | Rust | Israël

Inleidend Deze preekschets is geschreven met het oog op de Israëlzondag 2012. Als thema is gekozen: ‘Rust in een 24/7 economie’. Op Israëlzondag (eerste zondag in oktober) wordt van oudsher in vele kerken in ons land aandacht gegeven aan de verhouding van de kerk ten opzichte van het Joodse volk. Als kerk mogen we getuigen […]

Diaconaat | Prediking

Preekschets Deuteronomium 15:7-8

Postille 2011 | Liuwe Westra | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Israël, Jaarwisseling

Deuteronomium 15:7-8 Zestiende zondag na Pinksteren Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel […]