Inhoud

Zoeken:

Filter op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De vrijmarkt

De eerste dag 2015 | Trinus Hibma | Kindermoment

Bij Johannes 2:13-22 (de tempelreiniging) Laat ter introductie iets zien dat je zelf (zogenaamd) op een vrijmarkt hebt gekocht, waarvan de waarde niet in het geld zit, maar in de betekenis die het voor je heeft. Op Koninginnedag loop ik het liefst door de stad. Ja, slimmerik, dat weet ik ook wel, dat je tegenwoordig […]

Bijbelwetenschappen

Alles een eigen plek

De eerste dag 2013 | Anneke Meiners | Kindermoment | Heilig | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bijbel Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel. Kijk, langs de weg staan mensen te roepen: ‘Hosanna, hosanna!’ (Dat is een kreet van vreugde.) Ze juichen Hem toe, zwaaien met palmbladeren. En moet je de leerlingen zien, ze leggen hun jassen op de grond, en de ezel met Jezus erop loopt erover heen. Nu komt […]

Prediking

Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Pasen

Zondag na Pasen (Quasimodo geniti, beloken Pasen) Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de Leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens zag ik een […]

Prediking

Preekschets Ester 6 en 7

Preekwijzer 2015 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets

Thema: Wie één leven redt, heeft de wereld gered… Schriftlezing: Ester 6 en 7 Het eigene van de zondag Het is een feest- en gedenkperiode, de dagen voorafgaand aan deze zondag en de zondagen die erop volgen. Koningsdag is net geweest, 4 en 5 mei (bevrijdingsdag) staan voor de deur. Je ontkomt er niet aan […]

Geloofsopbouw

Via gedichten de Bijbel laten spreken

11 december 2017 | Redactie Theologie.nl | Blog

Wat was je doel bij het schrijven van Alleen uw liefde laat mij leven? Die vraag is me de laatste tijd meer dan eens gesteld. Het antwoord luidt, in één zin samengevat: Ik wilde de Bijbel laten spreken via gedichten die goed in elkaar zitten. Arie Maasland over het waarom en hoe hij Alleen uw […]

Prediking

Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets

Derde zondag na Pasen (Misericordia Domini) Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u […]

Prediking

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Jezus

Vierde zondag na Pasen (Jubilate) Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Openbaring 14:1 Schriftlezing: Openbaring 14:1-8 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen […]

Diaconaat

Hoogleraar Erik Borgman: ‘diaconie laat zien dat er een andere wereld mogelijk is’

Handelingen 2020 02 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Dienen | Samenleving

Erik Borgman (1957) is hoogleraar Theologie van de Religie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Ook is hij leken-dominicaan. In zijn denken is hij sterk beïnvloed door de katholieke bevrijdingstheologie. Vrij Nederland selecteerde hem in 2008 als een van de meest innovatieve denkers van Nederland. In 2012 werd hij […]

Praktische theologie

Levensbeschouwing in viervoud

Handelingen 2019 03 | Joep de Hart | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Kerk in de wereld, Seculariteit

Nederland verandert. Religie ook. Dat was zo en dat is nog steeds zo. In deze bijdrage bespreken we vier in het oog springende ontwikkelingen, die in ruim een halve eeuw het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap behoorlijk door elkaar geschud hebben. Ze zijn goed gedocumenteerd in de grootschalige onderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau al decennia lang uitvoert onder de Nederlandse bevolking.

Praktische theologie

Heilige grond

Kerk en Theologie 2018 04 | Hester Smits & Rebecca Onderstal | Artikel, Overige artikelen | Leiderschap

De tijd dat de predikant voornamelijk zwaaiend door het dorp heen fietste en een mooie preek op zondag hield, ligt achter ons. Zij wordt geacht naast herder en leraar ook missionair, een vaardig bestuurder en een inspirator voor de vrijwilligers te zijn. Ook dient de predikant er een gezond geloofs-leven op na te houden, zich permanent te laten bijscholen, de gemeente te redden van krimp én een woord voor de wereld te hebben.