Menu

None

Jaarvergadering 'Belijden in oecumenisch perspectief'

Persbericht

Belijden in oecumenisch perspectief

Studiemiddag 6 november 2020, 13.30 – 17.00 uur
Conferentieoord Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken op de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene over het thema ‘Belijden in oecumenisch perspectief’. Aanleiding voor dit thema is het boek ‘Wij geloven, Rooms-katholiek en protestant: één geloof’ van Bram van de Beek en Herwi Rikhof dat in 2019 verscheen bij uitgeverij KokBoekencentrum in Utrecht.
De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend.
De theologen Bram van de Beek en Herwi Rikhof schreven samen dit boek met het doel de diepe betekenis van de oecumenische geloofsbelijdenis uit te leggen aan christenen van onze tijd. Hun boek is tevens een warm pleidooi voor het herstel van de eenheid van de Kerk.
Beide auteurs zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn en reageren op de bijdragen van de beide sprekers.

Aanmelding

Aanmelding voor deze studiedag graag via email aan secretariaat@oecumene.nl Als bijdrage in de kosten vragen we een bijdrage van € 20,–. Zo nodig kan hier korting op worden gegeven.
Geef u snel op, het aantal plaatsen is beperkt vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.

Boek

Vanwege dit symposium geldt voor de aanschaf van het boek ‘Wij geloven’ vanaf 15 augustus tot en met 15 november een actieprijs van € 14,99. U kunt het boek rechtstreeks bestellen via de website van de uitgever  https://www.kokboekencentrum.nl/boek/wij-geloven/
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van Dartel, tel. 06-40-797945
Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19 D, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch
www.oecumene.nl  073-7370026

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken