Hemelvaart

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Hebreeën 6:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Harrie de Hullu | Preekschets | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

De gemeente lijdt onder Jezus' afwezigheid, in het begin heel letterlijk en fysiek, nu door de uitgestelde verwachting van Jezus' terugkeer. Hij is door een wolk of smokescreen, rookgordijn aan ons zicht onttrokken: maakt God zich onzichtbaar voor ons? Of is Jezus achter de coulissen bezig voor ons iets klaar te maken, iets voor te bereiden? Waaraan vinden we houvast? Deze preekschets biedt vanuit de Hebreeënbrief handvatten.
Bijbelwetenschappen

Boven alle machten ten oordeel gesteld

De eerste dag 2020 03 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het laatste hoofdstuk van het Lucasevangelie heeft een wonderlijk tijdsverloop. Eerst wordt er verteld over de vrouwen die in alle vroegte naar het graf gaan, dat leeg bevinden en naar de andere leerlingen terugkeren. Dan volgt het verhaal over de Emmaüsgangers, dat met de tijdsbepaling ‘op diezelfde dag’ aan het verhaal over de vrouwen bij het lege graf wordt verbonden.
Bijbelwetenschappen

Blijf in beweging!

De eerste dag 2020 03 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Wie een alternatief spoor volgt, is er meer of minder bewust op uit om zich door bijbelteksten te laten verrassen. Zo iemand kan vandaag zijn of haar lol op. De schriftlezing uit Exodus die voor vandaag staat aangegeven, lijkt een allegaartje van wat bij elkaar gesprokkelde restjes waarmee de samensteller van het boek niet zo goed raad wist. Hij of zij heeft ze daarom maar hier achter elkaar geplakt en laat het aan ons, de hoorders van de tekst, over om er iets zinnigs van te brouwen.
Praktische theologie

Kindermoment – Handelingen 1:4-11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Dit is een kidsmoment bij Handelingen 1:4-11. In dit kidsmoment zijn vier 'verbazende' momenten verwerkt. Je vindt ze onder het kidsmoment op een rijtje. Met behulp van dat overzicht kun je je eigen accenten in het kidsmoment aanbrengen. Omdat dit kidsmoment meer tekst dan actie heeft is het belangrijk dat je de vaart en goed inhoudt.
Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).
Prediking

Preekschets voor Hemelvaart – bij Handelingen 7:55

Preekwijzer 2021 | Evert Jan Prins | Preekschets | Hemelvaartsdag

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond… Handelingen 7:55 Schriftlezing: Handelingen 7:54-60 Zie ook: dossier Hemelvaart Het eigene van deze feestdag Hemelvaart gaat niet alleen over het moment dat Jezus naar de hemel gaat, maar […]
Prediking

Preekschets Lucas 24:50 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Handelingen 1:1-12 en Lucas 24:50-51 Zie ook Dossier hemelvaartsdag Het eigene van de dag Hemelvaartsdag is de dag van […]
Prediking

Beste Theophilus

Preekwijzer 2020 | Gerrie Huiberts | Kindermoment | Hemelvaartsdag

Beste Theofilus, Wat heb je toch een mooie naam! Jouw naam betekent: vriend van God. Maar je bent niet alleen een vriend van God, je ben ook mijn vriend. En ik, Lucas, ik heb al een heel boek geschreven over wat ik allemaal heb meegemaakt met Jezus, toen hij nog leefde. Maar nu zal ik […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op […]
Prediking

Preekschets Openbaring 1:5a – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2018 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Hemelvaartsdag

… en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige … Openbaring 1:5a Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 Het eigene van de feestdag Hemelvaartsdag is voor de christelijke kerk geen gemakkelijke feestdag. Daar is een aantal redenen voor: De vraag of Jezus letterlijk naar de hemel is opgestegen, zoals beschreven in Lucas 24 en Handelingen 1, wordt door christenen […]