Laatste Zondag Kerkelijk jaar

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Dit staat te geschieden – en is gekomen

De eerste dag 2019 04 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

De laatste zondag van het liturgisch jaar is er een in een reeks. Herfst en winter gaan in elkaar over, Voleinding en Toekomst (Advent) kussen elkaar. De Komende die verwacht wordt, is de Gekomene die gevierd wordt. De toekomst is al gaande, het einde voltooid onder ons. Waar de eeuwigheid wordt gevierd, is de eeuwigheid nu. Koning Christus is de Voleinder als wel de reeds lang op ons Toegekomene.
Prediking

Preekschets Handelingen 27:23

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Boersema | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Het is een adembenemende vertelling van Paulus aan zijn medereizigers, als hij spreekt over de engel die bij hem kwam. Anders dan de overigen aan boord had hij zich in de benauwde ruimte in het stampende schip, met 276 mensen om zich heen, te ruste gelegd, enige privacy gecreëerd en toen kwam een engel. De anderen hebben hem niet opgemerkt. Nee, want engelen hebben geen lichaam en je ziet ze niet, behalve als ze speciaal voor jou komen en willen dat jij ze ziet.
Prediking

Preekschets Exodus 19:20a

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Bert Loonstra | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

De laatste zondag van het kerkelijke jaar is vanouds ‘Eeuwigheidszondag’. In veel kerken worden de overledenen uit het bijna voorbije kerkelijke jaar bij name genoemd en herdacht. Dat richt onze aandacht op hun eeuwige bestemming. In de preekschets wordt het algemeen menselijke verlangen, dat onze geliefden ‘ergens’ nog zijn – de beweging van beneden naar boven – afgezet tegen de omgekeerde beweging van boven naar beneden in de genoemde tekstgedeelten.
Prediking

Preekschets bij Psalm 42:2b voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Preekwijzer 2021 | Wim Scheltens | Preekschets | Eeuwigheidszondag

Zo smacht mijn ziel naar u, o God Psalm 42: 2b Schriftlezing: Psalm 42 Thema: Wanneer zal zijn glimlach mij begroeten? Liturgisch kader Het eigene van deze zondag, de ‘eeuwigheidszondag’: de namen worden genoemd van gemeenteleden en van mensen rondom de gemeente die overleden zijn in het afgelopen kerkelijke jaar. Bijbelteksten bij de uitvaarten geven […]
Prediking

Red je leven door standvastigheid

Wessel H. ten Boom | Preek | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Prediking

Preekschets Jeremia 16:5-7

Preekwijzer 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Dit zegt de HEER: Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want ik ontneem dit volk mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER –, zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Laatste zondag van de voleinding of Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 1 Tessalonicenzen 4:14 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Zie ook Preekschets 1 […]
Prediking

Preekillustraties: Wederkomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Wij weten niet wat er komt, maar we weten wel Wie er komt. Helmuth Thielicke De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg zou het deze kunnen zijn: Hij komt. O. Noordmans De gemeente heeft de belofte van Jezus over Zijn wederkomst gelovig bewaard. De vervulling van de belofte dat Hij spoedig […]
Prediking

Preekillustraties: Toekomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Vertrouw het verleden toe aan God barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid. A. Augustinus De toekomst is slechts verwijding van het door God geschonken vergezicht. M.J.A. de Vrijer Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere.D. Bonhoeffer Met elke daad die […]