Stille Zaterdag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Door de dood naar het leven

De eerste dag 2019 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?
Prediking

Preekschets Kolossenzen 1:20 – Stille zaterdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Vrede | Goede week, Overlijden, Pasen

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In de eredienst van de gemeente moet dat niet tot een grafstemming leiden. De ontreddering van Jezus’ volgelingen op die […]
Prediking

Preekschets 1 Korinthe 13:8-13 – Stille zaterdag of paasnacht

Preekwijzer 2019 | Pieter Terpstra | Preekschets | Goede week, Relaties

Stille Zaterdag De liefde zal nooit verdwijnen. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als […]
Prediking

Preekschets Jeremia 31:20c – stille zaterdag of Paaswake

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Lijden | Goede week

Stille Zaterdag Jeremia 31:20c Ik móet mij over hem ontfermen. Thema: wachten en hopen Schriftlezingen: Johannes 19:38-42 en Jeremia 31:1, 2-6, 7-14, 15-22 Het eigene van de dag Op Stille Zaterdag komen alle gebeurtenissen van de Stille Week tot stilstand. Jezus heeft de laatste maaltijd gevierd, de voeten gewassen, is verraden en gearresteerd, gekruisigd, gestorven […]
Bijbelwetenschappen

Alternatieven

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij o.a. Romeinen 6,3-4 In De Eerste Dag 2015/2 werd in deze rubriek een pleidooi gehouden om de kinderen juist in de Paasnacht te laten deelnemen, zodat ze zich verwonderen over de symboliek van deze nacht. Persoonlijk vind ik dat ook de beste vorm: het nieuwe Paaslicht dat wordt binnengebracht, de lezingen, de vernieuwing van […]
Bijbelwetenschappen

Geloven dat het goed komt

De eerste dag 2016 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | God

Bij Hebreeën 12,2 Collage Hang de collage (zie Goede Vrijdag) op, maar in het midden is een opening geknipt in de vorm van een ronde steen of van een kruis, als teken van het open graf. N.B. De collage kan ook op Paasmorgen gebruikt worden. Wat wij geloven (V= voorganger, A= allen) V: Wij geloven […]
Prediking

Preekschets Psalm 115:17,18 – Stille zaterdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Dienen, Zegen | Goede week, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 115:17, 18 Stille Zaterdag Niet de doden loven de heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte, wij zijn het, wij zegenen de heer, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja! Schriftlezing: Psalm 115; Matteüs 27:57-66 Het eigene van de feestdag Stille Zaterdag markeert de overgang van de lijdenstijd naar het Paasfeest. In de tekstkeus […]
Prediking

Preekschets Matteüs 27:59 – Stille zaterdag

Postille 2012 | Albert Juffer | Preekschets | Vrede | Goede week, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Matteüs 27:59 Stille Zaterdag Jozef nam het lichaam Schriftlezingen: Jesaja 53:1-9, Matteüs 27:57-61 Het eigene van Stille Zaterdag Op deze sabbat gedenkt de gemeente dat zij en allen die haar voorgingen met de Heer zijn begraven in de hoop op eeuwig leven. Uitleg Matteüs heeft de tekst van Marcus (15:42-47) bekort en gewijzigd. Beiden veronderstellen […]
Prediking

Preekschets Marcus 15:46 – Stille zaterdag

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Dienen, Lijden | Goede week, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Marcus 15:46 Stille Zaterdag Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Schriftlezing: Marcus 15:40-47 Het eigene van de dag Stille Zaterdag is de dag op de […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:22 – Stille zaterdag

Postille 2010 | Marius van Leeuwen | Preekschets | Verdriet | Goede week, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Veertigdagentijd

Johannes 16:22 Stille Zaterdag Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Schriftlezing: Johannes 16:16-22 Het eigene van de dag Stille Zaterdag heeft een dubbel karakter: het gebeuren van de vrijdag klinkt na én er is de verwachting van wat komen […]