Menu

None

Nieuws van de Nacht van de Theologie

In dit artikel delen we het laatste nieuws van de Nacht van de Theologie. Deze vond afgelopen zaterdag op 14 november 2020 plaats.

Almatine Leene nieuwe Theoloog des Vaderlands

Op radio 5 werd bekend gemaakt dat Almatine Leene de nieuwe Theoloog des Vaderlands is. In het Jury rapport staat het volgende :

Wordt Almatine Leene de nieuwe Theoloog des Vaderlands? - EO Visie

“Almatine Leene is de Theoloog des Vaderlands omdat zij een gedreven theoloog is. Ze deed onderzoek naar de godslerende rol van de vrouw in de kerk en promoveerde hierover aan de universiteit Stellen Bosch in Zuid Afrika. Ze werkt als predikant in de Nederduits gereformeerde Kerk in Stellen Bosch. Aan de Universiteit van Stellen Bosch werkte ze als docent dogmatiek, kerkgeschiedenis, ook aan de hogeschool Via in Zwolle.

Tot voor kort woonde zij in Zuid-Afrika, maar deze zomer keerde zij terug naar Nederland omdat zij aan de slag is gegaan als  Predikant in de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk, en daarmee is zij de eerste vrouw die in dit kerkgenootschap werkt als predikant. Almatine is zowel predikant, inspirator als wetenschapper. Zij verbindt allerlei perspectieven met elkaar. Ze gaat met nieuwe ogen naar Nederland kijken. In Zuid-Afrika is religie de normaalste zaak van de wereld en spelen kerk en geloof een grote rol in de samenleving. Hoe duidt Almatine deze ontwikkeling? Wat kan de rol van theologie zijn in deze onrustige tijd. Door haar rol als eerste vrouwelijke predikant in een kerkgenootschap waarin dat niet vanzelfsprekend is, is zij een voortrekker en ook dat levert een nieuw perspectief op.”

Onlangs verscheen haar nieuwste boek Kerkgeschiedenis voor iedereen. Een toegankelijk boek dat overzichtelijk 2000 jaar geschiedenis overbrengt. Het boek is hier te bestellen en te bekijken.

Samuel Lee blikt terug op een bewogen 2020

Omdat de Nacht van de Theologie dit jaar tien jaar bestaat wordt er terug geblikt op het afgelopen decennium. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee neemt afscheid - EO Visie

Samuel Lee, voorganger van Almatine Leene als Theoloog des Vaderlands, omschrijft 2020 als een moeilijk jaar voor Nederland en de rest van de wereld, vooral door de Corona-crisis. Tegelijkertijd geeft hij aan dat dit jaar laat zien dat er ook altijd hoop is. “Wat er ook gebeurt, er is hoop, opstanding en genezing.”

Over het afgelopen jaar zegt hij: “Ik heb gewoon gedaan wat ik ben en wie ik ben, ik kan niets anders. Ik kan niets anders wanneer ik onrecht zie, of pijn zie. Ik kan niet anders dan spreken, dat is mijn aard en mijn natuur. Dat heb ik proberen te doen en ik blijf het verder nog doen, ook zonder de titel.” Afgelopen jaar, toen er heel veel werd afgelast, heeft Lee geprobeerd erg betrokken te zijn bij zijn medemens.

Frank Bosman vertelt over zijn jaar als Theoloog des Vaderlands.

De allereerste Nacht van de Theologie vond plaats in 2011 en Frank Bosman werd dat jaar Theoloog des Vaderlands. Daarmee was hij de eerste die deze titel kreeg. Hij vertelt dat hij heeft geprobeerd om de theologie van zijn stoffige imago af te helpen door te laten zien dat theologen over een enorm breed scala aan onderwerpen iets te zeggen hebben. Hij werd ook wel “De meest spraakmakende theoloog van Nederland” genoemd, ook in de jaren die volgde. “Het geef mijn carrière een enorme zwier gegeven.”

Mark de Jager, Jonge Theoloog des Vaderlands aan het woord.

Wie wil er eigenlijk nog theologie studeren en wat kun je er eigenlijk mee? Mark de Jager werd vorig jaar verkozen tot Jonge Theoloog des vaderlands. “Ik was verwonderd van de diversiteit en de vitaliteit van de studenten [theologie]  die er waren.” Mark de Jager is graag concreet bezig. “Wat me is gelukt is te laten zien wat de relevantie is van theologie voor jonge mensen.” Hij kijkt graag naar wat je tegen iemand kan zeggen die vast loopt met z’n studie, die wat rust kan gebruiken en wat je daar als theoloog in kan betekenen.

Onlangs verscheen van Mark de Jager Hoe houd je het geloof fris?. Een boek waarin jonge en (iets) oudere theologen vertellen hoe zij hun geloof in het alledaagse bestaan levend houden. Het boek is hier te bestellen en in te kijken. 

Erik Borgman wint de prijs voor het beste theologische boekKokBoekencentrum | Alle dingen nieuw

Erik Borgman heeft de prijs gewonnen voor het beste theologische boek van 2019/2020 met Alle dingen nieuw. Volgens de jury is dit boek van de theoloog deel van een ‘ambitieus totaalproject in een tijd van versplintering, dat alleen al daarom lof en eer verdient.’ Uit het juryrapport: “Borgman zoekt naar een theologie die zich niet opsluit in de kerk, zich ook niet acceptabel probeert te maken voor een sceptische wereld, maar naar een theologie die in deze wereld om zich heen kijkt om te zien of daar iets van God oplicht. Dat levert geen gemakkelijke kost op. Je moet als lezer bereid zijn kopje onder te gaan en meegenomen te worden op de soms grillige baren van deze denker. Maar dat levert uiteindelijk een product op van een groots denker die met dit boek het markantste stuk theologie van dit jaar heeft afgeleverd.”

Het boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman is hier te bestellen en in te zien.

Vond u het laatste nieuws van De Nacht van de Theologie interessant?

Op deze website kunt u meer nieuws lezen. Ook kunt u hier de radio-uitzending van de Nacht van de Theologie terugluisteren.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken