707 - Geloofsopbouw

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): Nieuwe kansen voor huisliturgie

Auteur: Samuel Goyvaerts

De krimp- en transitieperiode van de kerk lijkt niet op te houden, en daagt ons uit om meer missionair te zijn, om te getuigen en uit te nodigen, maar ook om ons heel erg bewust te zijn van onze eigen keuze voor geloof en kerk. Meer dan ooit lijkt het nodig elkaar hierin te versterken door het vormen van kleine, maar hechte gemeenschappen van gebed, liturgie[...]

Boek (paperback): Blijven

Auteur: Thomas Quartier

Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Dat zijn de zeven waarden uit het kloosterleven die centraal staan in de verhalen van deze nieuwe bundel van Thomas Quartier. Het is zijn eerste boek als theoloog des vaderlands. En hij gaat hierin terug naar zijn diepste wortels, want deze bevlogen monnik is op de eerste plaa[...]

Boek (paperback): Aan tafel met Jezus

Auteur: René de Reuver

‘Aan tafel met Jezus’ onder redactie van René de Reuver met bijdragen van Arnold Huijgen, Niels de Jong, Trinette Verhoeven, Engele Wijnsma, Carmen Melisant, Dirk-Jan Bierenbroodspot en Riegonda van Welie is een bezinningsboek over bijzondere ontmoetingen met Jezus. Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen [...]

Boek (paperback): Overal is God

Auteur: Andrew Wilson

Overal is God van Andrew Wilson is een verfrissende reflectie die je uitdaagt om God te ontdekken in alledaagse dingen. In het Oude Testament laat God zien hoe wonderen uit de schepping, zoals een rots of een adelaar, wijzen op zijn reddingswerk. En Jezus gebruikte een lelie, een mus en een schaap om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. In [...]

Boek (ebook): Overal is God

Auteur: Andrew Wilson

Overal is God van Andrew Wilson is een verfrissende reflectie die je uitdaagt om God te ontdekken in alledaagse dingen. In het Oude Testament laat God zien hoe wonderen uit de schepping, zoals een rots of een adelaar, wijzen op zijn reddingswerk. En Jezus gebruikte een lelie, een mus en een schaap om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. In [...]

Boek (paperback): Bemoedigingen voor moeders

Auteurs: Marieke den Butter, Wilma Samyn

100 en 101 bemoedigingen voor moeders zijn in dit boek Bemoedigingen voor moeders samengevoegd tot een halfjaar dagboek met 180 stukjes. Een mooi, compleet boek met bemoedigingen voor moeders! Het moederschap is een verantwoordelijke, zware, maar vooral heel mooie taak. Veel vrouwen en moeders zijn niet zo op de hoogte van de taak en roeping die God in Zijn[...]

Boek (hardback): O hoofd vol bloed en wonden

Auteur: J.A. Kloosterman

O hoofd vol bloed en wonden bevat 49 meditaties over het lijden van Jezus Christus aan het kruis, waarbij in het spoor van de Middeleeuwen de zeven lichaamsdelen van Jezus Christus als uitgangspunt genomen zijn. De meditaties kunnen tijdens de lijdenstijd gelezen worden. Ieder lichaamsdeel is geïllustreerd met een kunstwerk. De bundel is onderdeel van een[...]

Boek (ebook): Het Brood des levens

Auteur: J.C. Ryle

Met dit dagboek kunt u een jaar lang stilstaan bij het leven van de Zaligmaker. Aan de hand van de uitleggende gedachten van J.C. Ryle over het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes volgen we Christus' leven vanaf Zijn geboorte tot het ogenblik dat Hij zegenend is opgevaren naar de hemel. Voor de volgorde van de dagboekstukjes is gebruikgemaakt[...]

Boek (ebook): Regels om van te houden

Auteurs: A.S. Middelkoop, J. Kloosterman

Wat kun jij leren van Augustinus als het gaat om christen-zijn in een wereld waar je alles kunt krijgen? Waar kies jij voor, als er geen grenzen zijn? Hoe ga jij om met je vrienden? En met je geld? Augustinus was een groot en gelovig denker. Hij dacht diep na over het leven. De Bijbel vormde zijn bron en uitgangspunt. Tegelijkertijd was hij ook een praktis[...]

Boek (ebook): Hoopvol vrouw zijn

Auteur: Astrid Bokhorst

Benieuwd naar Gods wil in jouw leven? Boeken over deze vraag zijn populair. In zekere zin gaat dit boek ook over deze vraag. Maar meer nog over vragen als: Heeft God (nog) een plan met deze wereld? En waar past mijn leven als vrouw dan in dat grotere plaatje? Wat hebben gezag, liefde en gehoorzaamheid in het leven van elke dag daarmee te maken? Als je de he[...]