708 - Godsdienstige mystiek

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): Een bruisend vat vol geest en leven

Auteur: Martin Hoondert (red.)

De muziek van Bernard Huijbers (1922-2003) wordt op veel plaatsen nog altijd graag gezongen. Maar Huijbers was meer dan een componist, hij was ook een denker, vernieuwer en pionier. In dit boek, dat verschijnt bij gelegenheid van zijn 100e geboortejaar, komt hij naar voren als inspirator en stimulator voor ieder die wil blijven nadenken over liturgie, liturg[...]

Boek (paperback): Tumult

Auteur: Hadewijch

De brieven van de middeleeuwse schrijfster Hadewijch zijn een schat aan wijsheid. Haar brieven zijn te lezen als een onderrichting, wijsheid over Minne, over Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne heeft zeker gevoelde en doorvoelde aspecten, maar is eerst en vooral een relationele term. ‘De hoogverheven minne is: de-ene-voor-de-ander’ ([...]

Boek (paperback): Zelfvertrouwen en depressie

Auteur: Friedrich Weinreb

“Zelfvertrouwen en depressie” onderzoekt twee gemoedstoestanden in de mens aan de hand van een Bijbelverhaal, op grond van oude bronnen uit de joodse overlevering. De beide koningen Saul en David staan symbool voor de strijd die ieder mens van tijd tot tijd in zichzelf herkent. Saul, bescheiden en onzeker, twijfelt voortdurend aan zichzelf; hij heeft het[...]

Boek (hardback): Le chandelier à sept branches

Auteur: Friedrich Weinreb

De façon surprenante et vivante Friedrich Weinreb nous fait découvrir la signification du Chandelier à sept branches dans notre vie. Dans ce texte il ne développe pas de grandes théories savantes. Inspiré par les textes bibliques, les anciens écrits et de la Kabbale, Weinreb nous explique de quelle façon ce Chandelier concerne directement notre vie,[...]

Boek (hardback): Joodse mystiek als leidraad

Auteur: Sjef Laenen

In Joodse mystiek als leidraad vragen we ons af in hoeverre de joodse mystieke traditie richting en structuur kan geven aan ons dagelijks leven. De oude overlevering blijkt verrassend actueel en heeft de moderne mens veel te bieden dat van blijvende waarde is. In het eerste onderdeel, ‘Friedrich Weinreb als joodse denker’, wordt Weinrebs gedachtewereld[...]

Boek (paperback): Joodse mystiek en dagelijks leven

Auteur: Sjef Laenen

In “Joodse mystiek en dagelijks leven” beschrijft Sjef Laenen diverse aspecten van ons dagelijks leven, bezien vanuit de denkwereld van de joodse mystiek. In de loop der eeuwen hebben joodse mystici diepzinnige bespiegelingen naar voren gebracht over het ontstaan van het universum, het wezen van God, maar zij hebben ook uitgebreid stilgestaan bij het co[...]

Boek (hardback): Goed en kwaad in de joodse mystiek

Auteur: Sjef Laenen

Het thema van goed en kwaad speelt een centrale rol in veel godsdiensten en geestelijke stromingen. Zo ook in het Jodendom, in het bijzonder in de joodse mystieke traditie. In deze bundel stellen we de vraag wat de oude joodse overleveringen de huidige mens te zeggen hebben over begrippen als agressie, nationalisme, zelfvertrouwen en depressie of misdaad. Wa[...]

Boek (hardback): Joodse mystiek voor mensen van nu

Auteur: Sjef Laenen

Deze bundel “Joodse mystiek voor mensen van nu” is de derde serie lezingen die Sjef Laenen in de afgelopen jaren heeft gegeven. Het eerste hoofdstuk, ‘De Islam’, bespreekt de vraag hoe wij de Islam zouden kunnen zien op grond van de Bijbel en de joodse traditie en wat de plaats van Jodendom, Christendom en Islam in het innerlijk van ieder mens zou ku[...]

Boek (hardback): Bijbel, mythe en joodse mystiek

Auteur: Sjef Laenen

In dit boek, “Bijbel, mythe en joodse mystiek” staat aan de hand van enkele concrete onderwerpen de vraag centraal in hoeverre de joodse mystieke traditie richting en structuur zou kunnen geven aan ons dagelijks leven. Door de Bijbelse verhalen innerlijk te beleven en direct tot ons te laten spreken, leren we ze zo begrijpen, dat ze ook voor de moderne m[...]

Boek (paperback): Bachs grote passie

Auteur: Ad de Keyzer

De Matthäus-Passion werd al in Bachs tijd zijn Grote Passie genoemd. Waarom blijft dit meesterwerk mensen zo intens boeien? Lezend, luisterend en mediterend benadert Ad de Keyzer het geheim van de werking die Bachs meesterwerk heeft op het hart van iedere mens die zich eraan bloot wil stellen. Dit boek is de vrucht van twintig jaar onderzoek. Het biedt nieu[...]