808 - Leidinggeven, coachen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (samengesteld pakket): Krachtig vanuit rust

Auteur: Tineke Wuister

Krachtiger leven vanuit rust Heb jij regelmatig te veel werk en te weinig rust, energie en focus? Verlang jij naar het leven in al zijn volheid waar Jezus over spreekt? Wil je eindelijk stoppen met jezelf bewijzen of je schuldig voelen wanneer je kiest voor rust? Dan zal Krachtig vanuit rust jou helpen! Met kennis van zaken en Bijbelse diepgang reikt Tine[...]

Boek (paperback): What kind of leader am I?

Auteur: Eunice Anita

Being in charge means not only bearing responsibilities but also having the opportunity to set the course for the sail of the ‘ship’. Usually, at the start of the journey as a leader, one is sharp on one’s own way of operating and communicating. When time passes by, and circumstances, disappointments, and unexpected situations come along, things might [...]

Boek (paperback): Wat voor soort leider ben IK?

Auteur: Eunice Anita

De leiding hebben, betekent naast het dragen van de eindverantwoordelijkheid ook de mogelijkheid hebben om de vaarkoers van het ‘schip’ te bepalen. Vaak is men aan het begin van de reis als een leider alert op de eigen manier van werken en communiceren. Na verloop van tijd, en naar gelang de omstandigheden, teleurstellingen, en onverwachte situaties zich[...]

Boek (paperback): Koninklijk leiderschap

Auteur: Daniël Renger

Missie volbracht! Koninklijk leiderschap raakt je hart! Op zeer persoonlijke wijze deelt de auteur, vanuit zijn eigen ervaring, diepe levenslessen en belangrijke leiderschapsprincipes. Boeken over leiderschap zijn er in overvloed, maar weinig boeken vertellen zo openhartig over de weg die de Vader met een leider gaat. Dit is een soms pijnlijk, maar uiterst [...]

Boek (ebook): Geloofwaardig leiderschap

Auteur: Joke van Saane

Leiderschap is een urgent thema in onze tijd, geloofwaardig leiderschap een uitdaging. Geloofwaardig leiderschap moet vorm krijgen in de praktijk. Welke leiderschapskwaliteiten heeft religie te bieden aan bedrijven? Met welke leiderschapsstijlen kunnen kerkenwerkers hun voordeel doen? Het leiden en voorgaan van een geloofsgemeenschap is echt wat anders dan h[...]

Boek (paperback): Overwin je schaduwzijde

Auteurs: Gary McIntosh, Sam Rima

Voorkomen is beter dan genezen Leiderschap is een riskante onderneming. Je kunt jaren bezig zijn met het opbouwen van je gemeente of bedrijf en dan plotseling, door een morele misstap, alles kwijtraken. Iedere leider heeft een schaduwzijde in zich, die soms pas zichtbaar wordt als er al veel schade is aangericht. De grote vraag is: hoe voorkom je zoiets? [...]

Boek (paperback): God is rijk

Auteur: Kris Vallotton

Denk niet te klein Geld maakt niet gelukkig, maar van armoede word je ook niet blij. We willen geldnood vermijden, maar is rijkdom najagen dan het enige alternatief? Kris Vallotton laat het verschil zien tussen gewone rijkdom en de welvaart van het Koninkrijk. Gewone rijkdom draait alleen om geld en is geen garantie voor levensgeluk. Echte welvaart begint [...]

Boek (paperback): Benedictijns leiderschap

Auteur: Yvonne Nieuwenhuijs

Hoe de Regel van Benedictus helpt koers te houden Beschouwingen, vragen en oefeningen voor leiders. De heilige Benedictus van Nursia schreef rond het jaar 540 De Regel. Het is een leidraad voor het gezamenlijke leven van monniken in een klooster, onder leiding van een abt. Vijftien eeuwen later is deze gids nog altijd bijzonder actueel. Ook buiten het kloos[...]

Boek (ebook): Benedictijns leiderschap

Auteur: Yvonne Nieuwenhuijs

Hoe de Regel van Benedictus helpt koers te houden Beschouwingen, vragen en oefeningen voor leiders. De heilige Benedictus van Nursia schreef rond het jaar 540 De Regel. Het is een leidraad voor het gezamenlijke leven van monniken in een klooster, onder leiding van een abt. Vijftien eeuwen later is deze gids nog altijd bijzonder actueel. Ook buiten het kloos[...]

Boek (ebook): What kind of leader am I?

Auteur: Eunice Anita

Being in charge means not only bearing responsibilities but also having the opportunity to set the course for the sail of the 'ship'. Usually, at the start of the journey as a leader, one is sharp on one's own way of operating and communicating. When time passes by, and circumstances, disappointments, and unexpected situations come along, things might change[...]