Advent

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

En wij, wat moeten wij doen?

De eerste dag 2019 01 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Alle drie de teksten van de huidige Derde Advent koppelen de vormgeving van het leven aan de toekomstverwachting. De redactor van de profetieën van Sefanja kijkt in de diaspora uit naar de vreugde over het einde van de straf en over Gods onbetwist koningschap in Jeruzalem. Voor Paulus is de nabijheid van de Heer de motivatie voor goed handelen in het dagelijkse leven. En reeds voor de Doper ging, aldus Lucas, een bekering die het gedrag van mensen zichtbaar veranderde samen met de verwachting niet alleen van de dag des oordeels, maar ook van de sterkere die met de heilige Geest ging dopen.

Bijbelwetenschappen

De vrouw in de woestijn

De eerste dag 2019 01 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Advent, Kerkelijk jaar

Het ontbrak Johannes niet aan verbeeldingskracht en we moeten toegeven dat we zijn symbooltaal nooit helemaal kunnen begrijpen. Met die concessie doen we een poging om er althans iets van te snappen en we kijken naar de figuren die in dit hoofdstuk voorkomen. Wie zijn ze en wat doen ze? Kunnen we ze in de ruimere context van het boek plaatsen en daardoor beter begrijpen?

Bijbelwetenschappen

Een ontmoeting die ontroert

De eerste dag 2019 01 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze laatste Adventszondag vertoont de aankondiging van een geboorte door de profeet Micha onmiskenbaar een messiaans karakter. Het gaat logischerwijs om een koninklijke geboorte, gezien de verwijzing naar koning David (vermelding van Betlehem) en de verwijzing naar Psalmen 72 (vgl. Micha 5:3b met Psalmen 72:8b). Met de geboorte van dit kind breekt er volgens deze heilsprofetie een nieuwe, betere tijd aan.

Bijbelwetenschappen

De keuze voor het Lam of het beest

De eerste dag 2019 01 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze vierde zondag van Advent zijn we aan het einde gekomen van de alternatieve lezingen uit het boek Openbaring. We eindigen niet eens bij het nieuwe Jeruzalem, maar bij onverzoenbare tegenstellingen en contrasten. Een relevante vraag is hoe de bekende honderdvierenveertigduizend ‘vrijgekochten’ zich verhouden tot de naamloze menigte der volkeren.

Bijbelwetenschappen

De komst van God op aarde

De eerste dag 2019 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

De bijbelteksten die het leesrooster aanreikt op de eerste zondag van Advent, vervullen mij elk jaar weer met enig ongemak. De herfst, met zijn eschatologische teksten, is nu voorbij. Het is moeilijk om deze eschatologische teksten aan je gemeente uit te leggen. Ze werken vervreemdend en afstotend, in mijn gemeente althans.

Bijbelwetenschappen

Na de opening van het zevende zegel

De eerste dag 2019 01 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Heel Openbaring is een adventsgeschrift en elke zondag is een adventszondag, maar het komt mooi uit dat Openbaring 8 op de eerste zondag in Advent valt. Het is een scharnierpunt waarop de suspense-achtige opbouw van het boek Openbaring mooi kan worden toegelicht. Die opbouw zegt: We zijn er bijna, maar we zijn er nog lang niet.

Bijbelwetenschappen

Bevrijdingstheologie

De eerste dag 2019 01 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

In Lucas 3:1-2 zet Lucas de machten in de dagen van het optreden van Johannes de Doper in het gelid. Zijn evangelie is contextuele theologie. Theologie, geen geschiedschrijving, al lijkt dat wel zo. Ook in 1:5 en 2:1-2 lijkt het hem om geschiedschrijving te gaan, wanneer de grote namen van die eerste decennia van de eerste eeuw van onze jaartelling de revue passeren. Maar dit alles is decor, het is context. Het duidt de wereld aan waarin het verhaal dat Lucas vertelt zich afspeelt.

Bijbelwetenschappen

Het begin van het einde

De eerste dag 2019 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Met de evangelieboodschap van Openbaring 10:7 midden in de donkere dagen voor Kerstmis vatten we moed om de zware weken van de Voleinding achter ons te laten en vooruit te zien naar de Advent van onze Heer.

Liturgie

Een oefening in hoop

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Wouter van Voorst | Artikel, Overige artikelen | Advent, Kerkelijk jaar

Adventsliederen van Willem Barnard De adventstijd heeft het moeilijk. Altijd al, omdat het ‘commercieel jaar’ de intentie van het kerkelijk jaar steevast doorkruist. Maar in deze tijd is er het virus dat het samen-leven frustreert. Wat hangt ons boven het hoofd? Wat zal er de komende tijd mogelijk en onmogelijk zijn in de kerk? Wordt […]

Prediking

Kindermoment bij Lucas 3:1-6

Redactie Prediking en liturgie | Angeliek Knol | Kindermoment | Advent, Doop, Kerkelijk jaar, Rituelen

Nodig de kinderen naar voren rondom de kom met water. Beweeg je hand in het water, schep er wat uit met je hand en laat dat weer in de kom vallen. Terwijl je dit doet, kijk je verwonderd naar het water. Dan richt je je tot de kinderen. Vraag hen: ‘Wat zou je met water of in het water allemaal kunnen doen?’