Dankdag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Habakuk 3:16-19 Dankdag

Preekwijzer 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dankdag

Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets […]

Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]

Prediking

Preekillustraties: Schepping

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag

De leerlingen vroegen aan rabbi Ismaël ben Joshua: “Hoe komt het dat een man gemakkelijker te overtuigen valt dan een vrouw?” Hij antwoordde: ”Adam werd geschapen uit een klomp aarde die de Almachtige besprenkelde met water om hem te kunnen kneden en herkneden, totdat Hij zag dat het goed was. Maar Eva werd geschapen uit […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Leviticus 2:1-16 – Dankdag

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Dienen, Verbond | Dankdag, God

Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden (Lev. 2:13). Schriftlezing: Leviticus 2: 1-16 Het eigene van dankdag Dankdag voor gewas en arbeid, zo werd deze woensdag in november vroeger genoemd. Tegenwoordig […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Matteüs 4:18a: christen-zijn op je werk

Centrum voor geloof en werk 2018 | Cees Hendriks | Preekschets | Dankdag, Kerkelijk jaar

Bij de ‘zondag christen-zijn op je werk’ Matteüs 4:18b ‘Het waren vissers’ Schriftlezing: Matteüs 4:18-25 Het eigene van de zondag De ‘zondag christen zijn op je werk’, de eerste of tweede zondag in november, sluit aan op Dankdag. Die heet immers voluit ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. De tekst die uitgangspunt is voor deze preekschets […]

Bijbelwetenschappen

‘Ga naar de mieren, luiaard!’

De eerste dag 2018 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Dankdag

Bij Spreuken 6,1-11 Het lezen van Spreuken 6 op de Dankdag heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de actuele flexibilisering van werk. De openingsverzen zorgen in het licht van de toename van tijdelijke contracten en flexwerk meteen al voor gefronste wenkbrauwen: borg staan voor een ander, iemand vastigheid bieden, […]

Prediking

Preekschets: Een hachelijke onderneming

Raad van Kerken 2018 | Redactie | Preekschets | Rust | Dankdag

Ter gelegenheid van Dankdag voor gewas en arbeid 2018 Bij Spreuken 6:1-11 (Psalm 67, Marcus 4:26-34) Spreuken 6 op dankdag lezen heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de actuele flexibilisering van werk. De openingsverzen zijn in het licht van de toename van tijdelijke contracten en flexwerk meteen al goed voor gefronste wenkbrauwen: ‘Borg staan voor […]

Prediking

Preekschets 2 Koningen 18:32c

Preekwijzer 2018 | Jan Holtslag | Preekschets | Dankdag, God, Hervormingsdag

Luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de HEER u zal redden. 2 Koningen 18:32c Schriftlezing: 2 Koningen 18:13-37 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Dossier Dankdag Van dezelfde auteur in dezelfde serie: Preekschets 2 Koningen 18:3a en Preekschets 2 Koningen 19:20 Het eigene van de zondag Het is […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets 1 Petrus 3:15b: christen-zijn op je werk

Centrum voor geloof en werk 2017 | Ruilof van Putten | Preekschets | Dienen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Preekschets voor de zondag na Dankdag: “Christen-zijn op je werk” Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Schriftlezing: 1 Petrus 3:13-18 Zie ook Andere preekschetsen voor de zondag ‘Christen-zijn op je werk’ van Centrum voor geloof en werk Het eigene van de […]

Bijbelwetenschappen

Dankdag – om een samenleving die inzet op werk én zorg

De eerste dag 2017 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Om een samenleving die inzet op werk én zorg Bij Deuteronomium 24,14-16, Psalmen 65 en Matteüs 20,1-16 In de verzen uit Deuteronomium wordt met klem gesteld dat je geen profijt mag trekken van mensen die kwetsbaar en op anderen aangewezen zijn. Deze kwetsbare mensen worden nader geduid met de woorden ‘ani (= iemand die het […]