Diversiteit

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Veelkleurigheid in de kerk, een ongemakkelijk bondgenootschap

Ouderlingenblad 2023 04 | Robert Plomp | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Seksualiteit, Vertrouwen | Diversiteit, Inclusie

In de samenleving, maar ook in de kerk is een grote verscheidenheid aan mensen. Hoe gaan die met elkaar om? Zien ze elkaar, maken ze contact? Hinderen (voor)oordelen wellicht...? Over ‘de ene, algemene, christelijke kerk’...

LGBTQIA+

Schrift 2023 01 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit | Diversiteit, Gender, Inclusie, LHBTQIA+

Wat betekent de afkorting LGBTQIA+? Gerard van Broekhuizen gaat in op de betekenis van de afkorting en het belang van inclusiviteit, maar benadrukt ook de mogelijke tekortkomingen van deze verzamelterm. Het is tijd voor iets veel groters: een ander mensbeeld.
Bijbelwetenschappen

Gender

Schrift 2023 01 | Willien van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Gender, Inclusie, LHBTQIA+

Gender, LGBTQIA+, queer theologie, mannelijkheid versus vrouwelijkheid en meer. De redactie van Schrift heeft het onderzocht en plaatst het in een bijbelwetenschappelijke context.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Nooit meer een kleurplaat?!

TussenRuimte 2022 01 | Maartien Hutter & Jutta Eilander-van Maaren | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Inclusie

en geloof. Daar staat kindertheologie voor, als visie op geloofsopvoeding en geloofscommunicatie. Het vorig jaar verschenen boek Nooit meer een kleurplaat wil inspireren wie thuis, in de kerk en op school samen met kinderen actief en ontdekkend met de Bijbel en geloof onderweg zijn. Twee reflecties op dit handboek met uitdagende titel in deze Debat-rubriek.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

‘Zet Godly Play in!’

TussenRuimte 2022 01 | Praxedis Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Inclusie

het aanbod voor kinderen’, zegt een gepassioneerde Trinette Verhoeven. Verhoeven is als classispredikant in Utrecht, in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, inspirator en aanjager van het kerkelijk gesprek. Ze is geestelijk leider en vraagt vanuit die rol aandacht voor ‘inhoud en hart van het kerk-zijn’
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Kind, kerk, app: spelenderwijs leren in Zweden en Duitsland

TussenRuimte 2022 01 | Praxedis Bouwman & Petra Laagland Winder | Artikel, Overige artikelen | Media, Wereldgodsdiensten | Bidden, Diversiteit, Inclusie

Behendig zie je kinderen steeds meer ‘swipen’ naar het voorbeeld, van hun ouders, op zoek naar een spelletje of een filmpje. Mensen van verschillende kerken in Europa realiseerden dat in die digitale wereld voor kinderen van alles te vinden is, maar dat ze daar weinig kans liepen de kerk tegen te komen. Makkelijk was het niet, maar ze zijn er, gebaseerd op het principe ‘edutainment’: leren en vermaak.
Godsdienstpedagogiek | Praktische theologie

Iris Veerbeek van Arkade: ‘laat kinderen zelf verbinding leggen met hun eigen leefwereld’

TussenRuimte 2022 01 | Petra Laagland Winder | Interview | Wereldgodsdiensten | Diversiteit, Inclusie

Hoe ga je om met verschillen in levensbeschouwing in de basisschoolklas? En hoe verhoudt de diversiteit van het schoolteam zich met de identiteit van de school? Voor theoloog Iris Veerbeek, gespecialiseerd in interreligieuze relaties, zijn dit boeiende vragen. Als onderwijsbegeleider bij Arkade werkt ze met leskisten, waarmee kinderen verhalen en rituelen verbinden met hun eigen leefwereld.

Ook vertelt zij over het onderzoekstraject dat zij ingaat over de waarde van religieuze verhalen en tradities in onderwijs, specifiek en actueel, over duurzaamheid. Een interview in twee delen.

Praktische theologie

Onbeperkt geloven

TussenRuimte 2021 04 | Renate Japenga | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Diversiteit, Inclusie

Het kerkelijk leven is nogal eens gericht op mensen die hun verstand kunnen inzetten om te geloven. En zo is het vaak ook georganiseerd. Maar wat als je dat niet kunt? Mag je dan ook meedoen in de kerk? En hoe dan?
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

‘Dat regelen de kerkrentmeesters’

TussenRuimte 2021 03 | Pieter van Winden | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Diversiteit, Inclusie

Wat gebeurt er als mensen van verschillende culturele achtergronden elkaar tegenkomen in kerkgebouwen? Hoe worden verschillen in cultuur en/of theologische visie ervaren? Kunnen gebouwen het gemeenschapsleven en de missionaire roeping faciliteren of juist bemoeilijken? Wat gebeurt er met de relaties? In dit artikel verkent Pieter van Winden de geleefde realiteit en de ervaring van het delen van kerkgebouwen met groepen mensen van verschillende culturen. Er blijken zowel mogelijkheden als frustraties te zijn. Onbegrip en conflict kunnen onbedoeld ontstaan. Delen blijkt niet de makkelijkste weg. Het vraagt eerlijkheid, openheid en bereidheid te kiezen voor elkaar, tot dienst aan elkaar.
Wereldkerk

Digitaliteit en kerk in beeld

TussenRuimte 2021 02 | Heleen van der Struis, Kor Grit, Kees de Blois, Robert Stigter & Martin 't Hart | Artikel, Overige artikelen | Media | Diversiteit, Inclusie, Intercultureel

Hoe ziet de digitaliteit er wereldwijd in het kerkelijke domein uit? In vijf portretten wordt het thema 'digitaliteit: vloek of zegen?' praktisch uitgediept.