Goede Vrijdag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Marcus 15:1-5, 11-15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De viering van Goede Vrijdag is de tweede van het Paastriduüm en gaat verder, waar we donderdag zijn gebleven. Traditioneel wordt er niet ‘gepreekt’ op Goede Vrijdag, maar leest men het lijdens-evangelie óf mediteert aan de hand van de kruiswegstaties óf de zeven kruiswoorden. 

Bijbelwetenschappen

De Johannespassie

De eerste dag 2019 02 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het verhaal van de uitlevering, veroordeling en kruisiging van Jezus vindt in verschillende scènes plaats. De plaatsaanduidingen vormen een kader waarbinnen de auteur van Johannes de verhouding van de betrokkenen tegenover Jezus schetst, evenals de houding van Jezus zelf.

Praktische theologie

Goede Vrijdag en Pasen op afstand

Kerk en Theologie 2021 03 | Jan Martijn Abrahamse | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Media, Openbaring | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Heil is vanuit christelijk oogpunt sterk verbonden met de gestalte van de lijdende Christus. Daarom is Pasen, waartoe traditiegetrouw ook Goede Vrijdag wordt gerekend, het liturgisch zwaartepunt van het kerkelijk jaar. In maart 2020 moesten kerken vanwege de coronapandemie plotsklaps omschakelen van fysieke samenkomsten naar online video-opnames. Ook Goede Vrijdag en Pasen op 10 en 12 april moesten zo online gevierd worden. In deze bijdrage wil ik over het voetlicht brengen hoe er tijdens die vieringen betekenis werd gegeven aan de lijdende Christus; oftewel hoe de heilzaamheid van het lijden, sterven en opstaan van Jezus toen werd uitgelegd.

Spiritualiteit

De knoppen breken

Open Deur 2021 03 | Almatine Leene | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Opstanding, Schepping | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Pasen

Het voorjaar geeft hoop. Je merkt dat er iets moois komt. Maar dat spreekt niet vanzelf, laat de dichter Jaap Zijlstra ons zien. Voor het eerst in zestien jaar hoop ik weer alle Nederlandse seizoenen te beleven. In het zuiden van Zuid-Afrika hadden we eigenlijk maar twee seizoenen: winter en zomer. Heel soms had je […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lukas 23: 13-26 – Goede Vrijdag – veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Gods gouden wissel’ naar Lukas 23: 17 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van Goede Vrijdag Deze dag is de ultieme dag waarop we stilstaan bij het ondoorgrondelijke lijden van Gods Zoon. Maar daarbij ook het grote wonder: het plaatsvervangend offer dat […]

Prediking

Preekschets bij Matteüs 12:39 – voor Goede Vrijdag of Stille Zaterdag

Preekwijzer 2021 | H.M. van der Vegt | Preekschets | Goede Vrijdag

Hij antwoordde: “Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.” Matteüs 12, 39 • Schriftlezing: Matteus 12, 38-42 • Overige lezingen: Jona 2, 1-11 • Thema: Het teken van Jona Liturgisch kader -Goede Vrijdag of Stille Zaterdag, De ‘drie dagen’ […]

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:29 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag … maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een […]

Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

Areopagus IZB 2020 | Sjaak van den Berg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een begeleidende brief (van Kees van Ekris, studieleider van Areopagus) en een link naar het volledige […]

Prediking

Preekschets Exodus 12:27-42 – Goede Vrijdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Goede Vrijdag

Schriftlezingen: Exodus 12: 27-42 Het eigene van de Goede Vrijdag Op Goede Vrijdag zijn we al begonnen met het vieren van het Paasfeest. Maar we zitten nog aan de kant vóór de doorgang door de dood (vgl. de doorgang door de Rietzee). Het is de donkere kant van het Paasfeest. Goede Vrijdag wordt ook wel […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:20 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Goede Vrijdag

… maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een lam zonder […]