Hemelvaartsdag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Kindermoment – Handelingen 1:4-11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Dit is een kidsmoment bij Handelingen 1:4-11. In dit kidsmoment zijn vier ‘verbazende’ momenten verwerkt. Je vindt ze onder het kidsmoment op een rijtje. Met behulp van dat overzicht kun je je eigen accenten in het kidsmoment aanbrengen. Omdat dit kidsmoment meer tekst dan actie heeft is het belangrijk dat je de vaart en goed inhoudt.

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Prediking

Preekschets voor Hemelvaart – bij Handelingen 7:55

Preekwijzer 2021 | Evert Jan Prins | Preekschets | Hemelvaartsdag

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond… Handelingen 7:55 Schriftlezing: Handelingen 7:54-60 Zie ook: dossier Hemelvaart Het eigene van deze feestdag Hemelvaart gaat niet alleen over het moment dat Jezus naar de hemel gaat, maar […]

Prediking

Preekschets Lucas 24:50 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Handelingen 1:1-12 en Lucas 24:50-51 Zie ook Dossier hemelvaartsdag Het eigene van de dag Hemelvaartsdag is de dag van […]

Prediking

Beste Theophilus

Preekwijzer 2020 | Gerrie Huiberts | Kindermoment | Hemelvaartsdag

Beste Theofilus, Wat heb je toch een mooie naam! Jouw naam betekent: vriend van God. Maar je bent niet alleen een vriend van God, je ben ook mijn vriend. En ik, Lucas, ik heb al een heel boek geschreven over wat ik allemaal heb meegemaakt met Jezus, toen hij nog leefde. Maar nu zal ik […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op […]

Prediking

Preekschets Openbaring 1:5a – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2018 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Hemelvaartsdag

… en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige … Openbaring 1:5a Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 Het eigene van de feestdag Hemelvaartsdag is voor de christelijke kerk geen gemakkelijke feestdag. Daar is een aantal redenen voor: De vraag of Jezus letterlijk naar de hemel is opgestegen, zoals beschreven in Lucas 24 en Handelingen 1, wordt door christenen […]

Bijbelwetenschappen

Een hemelse stellingname op aarde

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Opstanding | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53 Hoe schrijf je over zaken die een mens te boven gaan? Een visioen, zoals Ezechiël ontvangt, een verdwijning in de wolken, zoals de apostelen meemaken na een zegening ten afscheid? Weinig kans dat je geloofd wordt. Dat heb je met een mystieke benadering van het heilige, het […]

Prediking

Preekschets Matteüs 28:19 – Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen

Preekwijzer 2017 | Alida Groeneveld | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Jezus, Navolging

Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen Matteüs 28:19 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ Schriftlezing: Matteüs 28:16-20 Zie ook Kindermoment: Geloof jij in God? Het eigene van de dag Deze […]

Bijbelwetenschappen

Hemelvaart van de Heer

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Hemel, Zegen | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Daniël 7,9-10.13-14, Efeziërs 1,17-23 en Lucas 24,49-53 Als enige van de vier evangelisten besluit Lucas zijn evangelie met Jezus’ hemelvaart, waarmee ook zijn boek Handelingen (1,9-11) begint. De hemelopneming bij Marcus (16,19) is een late toevoeging uit de tweede eeuw. Het onwaarschijnlijk knappe van deze paar verzen is dat Lucas, anders dan bijvoorbeeld de […]