Hervormingsdag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]

Prediking

Preekillustraties: Schrift

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Hervormingsdag

Verwante zoekbegrippen: Schriften,Bijbel Wanneer er iemand voorleest in Gods Naam, begin ik uit de doden op te staan. G. Boogaard Buiten de lijn van het Woord is Gods aangezicht een labyrint voor ons. Johannes Calvijn; uit: Institutie I,6,3

Prediking

Preekschets 2 Koningen 18:3a

Preekwijzer 2018 | Jan Holtslag | Preekschets | Gerechtigheid | God, Hervormingsdag

Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER. 2 Koningen 18:3a Schriftlezing: 2 Koningen 18:1-12 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Het eigene van de zondag Het is de zondag voorafgaand aan Hervormingsdag. In navolging van Maarten Luther leggen protestanten grote nadruk op de verkondiging van het Woord. Gods Woord in acht nemen. […]

Prediking

Preekschets 2 Koningen 18:32c

Preekwijzer 2018 | Jan Holtslag | Preekschets | Dankdag, God, Hervormingsdag

Luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de HEER u zal redden. 2 Koningen 18:32c Schriftlezing: 2 Koningen 18:13-37 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Dossier Dankdag Van dezelfde auteur in dezelfde serie: Preekschets 2 Koningen 18:3a en Preekschets 2 Koningen 19:20 Het eigene van de zondag Het is […]

Prediking

Preekschets Jeremia 31:31-34

Preekwijzer 2017 | Auke Siebenga | Preekschets | Hervormingsdag

6e zondag van de herfst De dag zal komen-spreekt de HEER dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, […]

Bijbelwetenschappen

Treckt ons hier uyt!

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 2,9-15 en Efeziërs 4,1-6 ‘Treckt ons hier uyt!’ bidt Baruch in de Babylonische ballingschap. Israël is verstrooid onder de volkeren. Ze zijn met weinigen overgebleven (Baruch 2,13). Ze zijn weggevoerd, ver van huis (Baruch 2,14). Is onze situatie, hoewel veel comfortabeler, eigenlijk wel zo anders? Wij zijn verstrooid over kerkgenootschappen. Wij zijn ook […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 10:29b – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Bert de Leede | Preekschets | Avondmaal | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Preekschets bij 1 Korintiërs 10, 29b – Hervomingsdag 1 Korintiërs 10:29b ‘… waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander?’ Schriftlezingen Jesaja 2:2-3 Matteüs 12:1-14 1 Korintiërs 10:14 – 11:1 Het eigene van de zondag De tekst uit de eerste brief aan de gemeente van Korinte geeft te denken […]

Prediking

Preekschets Genesis 12:1-8 – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Kees Burger | Preekschets | Verbond, Zegen | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Hervormingsdag Kerntekst Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Deze zondag, de 23e zondag na Trinitatis, gaat direct vooraf aan de dag van de herdenking van de gebeurtenis die herdacht wordt als begin van de Reformatie van de 16e eeuw (met opzet wordt hier van één Reformatie gesproken, ook al heeft zij zeer verschillende gedaanten […]

Prediking

Preekschets Lucas 19:1-10 – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Margriet Gosker | Preekschets | Bekering, Heilig, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Preekschets bij Lucas 19:1-10 ter gelegenheid van Hervormingsdag Schriftlezingen Genesis 12: 1-9 en Lucas 19: 1-10 Het eigene van de zondag De zondag vóór Hervormingsdag is de opmaat tot het Reformatiejaar 2016-2017. Reformatie is verandering, opnieuw in het gelid, op zoek gaan naar de bron van je geloof, staan voor je zaak, eigen verantwoordelijkheid, afbikken […]

Prediking

Preekschets Psalm 46:8

Preekwijzer 2016 | René van der Rijst | Preekschets | God, Hervormingsdag

Zevende zondag van de herfst, Hervormingsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons,onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal in een aantal kerken vast aandacht besteed worden aan Hervormingsdag, morgen. Her en der echter wordt Hervormingsdag stilletjes overgeslagen. Dat […]