Jaarwisseling

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Inspiratie voor oudjaar

De eerste dag 2019 01 | Nienke van Andel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Het Oecumenisch Leesrooster biedt voor oudjaar geen aparte liturgische gegevens. De wereldlijke kalender heeft de liturgische niets te bieden op deze dag, zo is de gedachte achter het ontbreken van deze datum. Toch hebben veel gemeentes en gemeenschappen de gewoonte om op deze dag bij elkaar te komen.

Prediking

Preekschets Jesaja 59:21 – Oudjaar

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Geest, God, Jaarwisseling

Schriftlezingen: Jesaja 59: 21, Psalmen 90 Aanwijzingen voor de liturgie Liedsuggesties (Nieuw) Liedboek voor de kerken, 2013: 511. Het bekende Bonhoefferlied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis, zijn positie binnen de verschrikkingen van het Derde Rijk. Nu de wereld al bijna een jaar in de greep is van het […]

Prediking

Preekschets Lucas. 2:29 – Zondag na kerst

Preekwijzer 2019 | Cees-Jan Smits | Preekschets | Jaarwisseling

Laatste zondag van het jaar Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. Kernvers: Lucas 2,29 Pericoop: Lucas 2,22-35/40 Thema: Gaan in vrede Liturgisch kader Het is advent geweest: vier zondagen in het teken van verwachting en uitzien. Het is kerst geweest, in het teken van de vervulling. En hoe nu verder? Na de […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Psalm 150 – Oudjaar

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Dienen | God, Jaarwisseling, Muziek

Inventio Rond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm’ en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.’ Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze dagen. Juist rond zo’n scharniermoment van de overgang van een oud naar een nieuw jaar, bieden de boodschap en de spiritualiteit van […]

Prediking

Preekschets Micha 7:20 – Nieuwjaar

Preekwijzer 2019 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Jaarwisseling

U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer. Micha 7: 20 Schriftlezing: Micha 7: 18-20 Thema: Beginnen met genade en trouw Zie ook Preekschets over Micha 7 voor Oudejaarsdag van dezelfde auteur
 Het eigene van de dagen Omdat ons Nieuwjaar altijd op […]

Liturgie | Praktische theologie

Top2000-kerkdiensten

Top2000-kerkdiensten 2019 | Fred Omvlee | Overig | Jaarwisseling

Door het hele land vinden er Top2000-kerkdiensten plaats: van Groningen tot Zeeland en van Brabant tot Friesland worden nummers uit popmuziek van de Top 2000 ten gehore gebracht. Lees meer

Prediking

Preekschets Micha 7:19 – Oudjaar

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Vergeving | Jaarwisseling

Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Micha 7: 19 Zie ook Preekschets bij Micha 7 voor Nieuwjaarsmorgen van dezelfde auteur Het eigene van de dagen Het is met de oudjaarsviering enigszins wonderlijk gesteld. In de bijbel wordt er niet […]

Bijbelwetenschappen

Psalm 90 bij Oud en Nieuw

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Gebed van Mozes? Het opschrift van de Psalm wijst Mozes aan als de auteur van dit gebed. Het is de enige keer dat een Psalm aan Mozes wordt toegeschreven. Het is wel zeker dat de opschriften van veel Psalmen van latere datum zijn en de meeste uitleggers vinden het dan ook onwaarschijnlijk dat Mozes dit […]

Prediking

Preekschets Johannes 1 – Nieuwjaar

Preekwijzer 2017 | Wim Scheltens | Preekschets | Jaarwisseling, Jezus

In het begin was het Woord. Schriftlezing: Johannes 1:1-18 Het eigene van de nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag heeft in het kerkelijk jaar de plek van aandacht voor de besnijdenis van Jezus op de achtste dag. De kerkelijke nieuwjaarsdag is eigenlijk de eerste zondag van Advent. Als de nieuwjaarsdag op zondag valt, zoals in 2017, is het goed […]

Bijbelwetenschappen

Stilstaan en vooruitkijken

De eerste dag 2016 | Maarten Diepenbroek | Bijbels Theologische Artikelen | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Stilstaan en vooruitkijken De oudejaarsavond heeft op de liturgische kalender geen specifieke betekenis. Toch wordt er dan in veel plaatsen een kerkdienst gehouden. Veel mensen vinden het prettig om op die avond naar de kerk te gaan, om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Het (bijna) voorbije jaar wordt voor […]