Kerk in de wereld

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Een hoopvolle ecclesiologie voor deze tijd

Redactie Theologie.nl 2023 | Matthijs Schuurman | Column | Theologencolumn | Kerk in de wereld, Seculariteit

In zijn boek 'Churches and the Crisis of Decline' geeft Andrew Root het fictieve verhaal van hoe een kerksluiting anders had kunnen verlopen. Root is hoogleraar Youth and Family Ministry aan het Luther Seminary (St. Paul, Minnesota). 'Churches and the Crisis of Decline' is het vierde boek van een serie waarin Root de inzichten van de Canadese filosoof Charles Taylor vertaalt naar de kerkelijke praktijk. In dit deel en het deel ervoor spreekt ook de socioloog Hartmut Rosa een geducht woordje mee.
Praktische theologie

Kerk-zijn in de stad is bouwen én wonen

17 maart 2023 | Willem Jan de Hek | Dienen, Missionair, Theologisch drieluik | Kerk in de wereld

‘Kerken zouden veel vaker hun deur moeten openzetten.’ Je hoort het regelmatig iemand zeggen. En terecht natuurlijk. Want zo’n open-deur-beleid kan veel opleveren. De ervaringen van Christina Pumplun in de Westerkerk in Amsterdam zijn er een mooie illustratie bij. Nu is de ‘Wester’ natuurlijk niet zomaar een kerk: met haar rijke geschiedenis, dynamische locatie, majestueuze toren en indrukwekkende binnenruimte. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook andere kerken er wél bij zouden varen wanneer zij wat vaker de deuren zouden opzetten. Uiteraard elk om een eigen unieke manier.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Nieuwe kerkelijke samenlevingsverbanden

Ouderlingenblad 2023 03 | Klaas van der Kamp | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Geestelijke verzorging | Kerk in de wereld

Als gemeenten krimpen, komt er een moment dat er wat moet gebeuren. Tal van mogelijkheden dienen zich – gelukkig – nog aan, onder de veelkleurige paraplu van ‘samenwerking ’. In dit artikel komen verschillende vormen van samenwerking voorbij.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Wie gaat dat betalen?

Ouderlingenblad 2023 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Vandaag gaat het over inflatie en recessie, maar ook 20 jaar geleden al keken sommigen bezorgd naar de toekomst...
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Thuis. Over de betekenis van de kerk

Bram van de Beek | Artikel, Boek | Kerk in de wereld

In de tijd dat ik student was, had de kerk een duidelijk zicht op de toekomst en op haar taak daarin. De kerk is het licht van de wereld en zij is geroepen om dat licht te laten schijnen. Zij geeft de wereld hoop en de aarde wordt spoedig een tuin van vrede en recht. Weidse vergezichten ontplooiden zich en de kerk zou een prominente rol spelen in het banen van de weg naar deze toekomst.
Dogmatiek | Systematische theologie | Boekrecensie

Pleizier, Hartog en Van den Toren – Improviseren in Gods drama

Hans Burger | Recensie | Kerk in de wereld

Kevin Vanhoozer is als theoloog de moeite van het lezen meer dan waard. Hij is een van de theologen die de drama-metafoor benut in zijn visie op theologie. Volgens Vanhoozer zijn christenen deelnemers in het grote theodrama van God, die daarbij hun verbeelding nodig hebben om te improviseren. De combinatie van (bijvoorbeeld) Paul Ricoeur met een orthodoxe, presbyteriaanse achtergrond maakt Vanhoozer tot een boeiende denker voor wie in de postmoderne context een orthodoxe theologie zoekt.
Geschiedenis

Wie is Noordmans?

30 december 2022 | Evert Leeflang | Blog | Schepping, Toptheologen | Kerk in de wereld

In het ‘midden’ tussen orthodox en vrijzinnig staat de bemiddelende theologie. Ze kan het best begrepen worden als de voortzetting van de ethische theologie uit de 19e eeuw. Voor deze theologie, met haar wortels in het Réveil en kritische houding naar mens en cultuur, was de opkomende theologie van Barth in veel gevallen een aantrekkelijke optie te midden van de uitdagingen van de tijd.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Fier overeind

TussenRuimte 2022 03 | Rocky Tuhuteru | Column | Geestelijke verzorging | Kerk in de wereld

Met de komst van Molukkers naar Nederland in 1951 reisde ook hun geloofsbeleving mee en Nederland binnen. Juist dat geloof is in al die jaren een baken van hoop en volharding gebleken. In de onzekerheid over hun toekomst hadden de Molukkers altijd hun geloofsovertuiging.
Geschiedenis

70 jaar Molukse Evangelische Kerk in Nederland

TussenRuimte 2022 03 | Sjaak van ’t Kruis & Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de Molukse eilanden, hun land van herkomst.
Geschiedenis

70 jaar Geredja Indjili Maluku in Nederland

TussenRuimte 2022 03 | Verry Patty | Artikel, Overige artikelen | Migratie, Vergeving | Kerk in de wereld

De Geredja Indjili Maluku (GIM) is als Molukse kerk in Nederland opgericht op 25 november 1952. Het is het historisch gevolg van de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de proclamatie van de Republik Maluku Selatan, Republiek van de Zuid-Molukken, op 25 april 1950.