LHBTQIA+

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Enkele theologische overwegingen bij transgenderthematiek

12 september 2022 | Guus Labooy | Column | Conflicten, Discriminatie, Theologenblog | Gender, Inclusie, LHBTQIA+

In mijn pastoraat heb ik enkele keren een zeer aangrijpend gesprek gehad met een volwassene die worstelde met zijn wens om een gender-transitie in te gaan. Verder heb ik het een en ander gelezen, maar ik ben dus geen kenner aangaande gender-issues. Daarom slechts een paar theologische overwegingen, preluderend op de inbreng van meer deskundigen dan ik. Ik richt me qua toonzetting op wat Paulus zegt: “Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.” (Filippenzen 4:5)

Prediking

Preekschets Romeinen 8:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Eleonora Hof | Preekschets | Geest, Inclusie, LHBTQIA+

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!

Praktische theologie

TAKE PRIDE in us!

2 augustus 2021 | Nick Everts | Column | Heilig, Theologenblog | Inclusie, LHBTQIA+

De 25ste editie van de Pride heeft als thema: TAKE PRIDE in us. Nick Everts benadert deze oproep vanuit de queertheologie: theologie die vertrekt vanuit de positie van hen die anders zijn. Als zij niet meer welkom zijn in de kerken, in de canon, aan de tafel van onze lieve Heer, is Christus zelf dan wel aanwezig?

Kerkopbouw

Noud Fortuin over zijn transitie

Herademing 2021 01 | Margot Berends | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Inclusie, LHBTQIA+

Noud Fortuin werd geboren in het lichaam van een meisje, maar kwam erachter dat hij eigenlijk een jongen is. Tijdens zijn transitie speelden kerk en geloof een belangrijke rol. Inmiddels zet hij zich in om een plek te creëren voor lhbtqi’ers die in minder tolerante kerkelijke omstandigheden verkeren.

Praktische theologie

‘Je kunt ook overdrijven’

Handelingen 2020 04 | Marco Derks | Artikel, Overige artikelen | Schepping, Seksualiteit | Inclusie, LHBTQIA+

Dit artikel focust op de manieren waarop vegetariërs, homo’s en gelovigen in de Nederlandse (en breder westerse) context afwijken van hegemonische mannelijkheid. Besproken wordt de rol van mannelijkheid in een zevental negatieve sociale typeringen van deze ‘afwijkende’ categorieën van mensen, met de bedoeling tevens perspectieven te openen op manieren waarop deze drie queer positionaliteiten elkaar zouden kunnen versterken.

Geloofsopbouw

‘God heeft mij met liefde gemaakt’

Open Deur 2019 01 | Wielie Elhorst | Artikel, Overige artikelen | Gender, Inclusie, LHBTQIA+

Altijd als ik Jolanda ontmoet, is ze goedlachs en begroet me met een dikke knuffel. Ik ken haar als een positief en ontzettend toegewijd mens die midden in het leven staat. En dat mag je met terugwerkende kracht gerust een wonder noemen. Jolanda, geboren in 1954, groeide op in een traditionele omgeving, een Zuid-Hollandse Gereformeerde […]

Systematische theologie

Aan Gods zegen is het al gelegen systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema

Kerk en Theologie 2018 03 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Zegen | Inclusie, LHBTQIA+

In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken is over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen artike-len 3 en 4 wordt gemaakt tussen inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw en zegenen van andere levensverbintenissen. Tot besluitvorming over die formulering is het in die betreffende vergadering niet gekomen; in de komende tijd zal eerst het kerkelijk gesprek over zegening van relaties worden aangegaan.

Systematische theologie

Het huwelijk opnieuw bekeken. Over christelijke verbeeldingskracht in een landschap van veranderende partnerrelaties

Kerk en Theologie 2018 03 | Heleen Zorgdrager | Artikel, Overige artikelen | Inclusie, LHBTQIA+

De kwestie van wat vaak het ‘homohuwelijk’ wordt genoemd, is weer terug op de agenda van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De term homohuwelijk is niet juist, aangezien er voor de wet maar één huwelijk is dat sinds 2001 ook is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht.

Geloofsopbouw

Handen en voeten geven aan geloof

TussenRuimte 2019 01 | Renate Japenga | Artikel, Overige artikelen | Schuld | Gender, LHBTQIA+, Navolging

Als je het nieuws leest of hoort, kun je je weleens machteloos voelen om alle ellende op de wereld en overweldigd door al het lijden en verdriet. Het lijkt nog lang niet op het Koninkrijk van God waar we op hopen, dat Koninkrijk waar elk mens tot bloei mag komen.

Ik vroeg aan vier jongeren wat zij doen om hun geloof handen en voeten te geven. We zien jongeren vaak alleen als de toekomst, maar jongeren zijn ook ons baken van hoop. Dit zijn hun open, krachtige, soms kwetsbare, inspirerende verhalen.

Wereldkerk

Luisteren naar de marge

TussenRuimte 2018 04 | Rineke van Ginkel | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie | LHBTQIA+

Het is een ‘trend’ in de zending om meer aandacht te schenken aan en te luisteren naar mensen ‘in de marges’. Hoe ziet dat ‘luisteren’ er dan uit? Een (beperkte) blik in de Zuid-Afrikaanse context biedt een even interessante als complexe bijdrage aan het gesprek hierover.