Monastiek

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Het verzinsel van de ‘donkere middeleeuwen’

Redactie Theologie.nl 2023 | John Dickson | Artikel | Conflicten, Kwaad | Monastiek

De kritiek op de kerk die Richard Dawkins, Christopher Hitchens en vele anderen de afgelopen jaren hebben geuit, horen bij een trend in sceptische kringen om de kwalen van het christendom te ‘genezen’ op een manier die vaak wat van propaganda weg heeft. Maar dat is niet nieuw. ‘Elke tijd herinterpreteert – en herschrijft – onvermijdelijk het verleden overeenkomstig zijn eigen interesses, idealen en illusies’, stelt de historicus-theoloog David Bentley Hart.[2] We zijn geneigd de mislukkingen van het recente verleden te overdrijven en te vertekenen, zegt Hart, om onze tijd en plaats als het hoogtepunt van de mensheid en het toppunt van de geschiedenis – en al ‘het goede’ erin – weer te geven.
Spiritualiteit

Wanneer menselijk spreken iedere zinvolheid verliest

Redactie Theologie.nl 2023 | Hein Blommestijn | Blog, Column | Mystiek, Theologisch drieluik | Monastiek

Jean-Jacques Suurmond geeft op heldere wijze een beeld van de mystieke weg die iedere mens in principe gaat. In iedere mens smeult het vonkje van de ziel dat er intens naar verlangt om terug te keren in het grote vuur waaruit het voortkomt, namelijk God zelf. Het nadeel van dit spreken is dat het tot de religieuze taal behoort die veelal nauwelijks meer gekend en herkend wordt.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Van een gedroomd vernieuwingsproject naar een levensvatbare kloostergemeente

Woord en dienst 2023 05 | Alex Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Rust | Monastiek

De Nijkleasterbeweging in Jorwert krijgt vaste grond op de Friese klei. Alex Riemersma vertelt over de nieuwe ontwikkelingen waaronder een noviteit in de kerkorde.
Spiritualiteit

In retraite met jongeren

Ouderlingenblad 2023 05 | Didi de Mildt | Artikel, Overige artikelen | Rust, Vertrouwen | Monastiek

Voor het verdiepen van onderlinge verbondenheid kan het goed zijn met een groep jongeren ‘in retraite’ te gaan. Maar, hoe organiseer je dat? Waar kan dat? Wat is bij voorbaat nuttig te overwegen? Wordt het vóór... of dóór jongeren? Deze en meer vragen, met antwoorden waaruit ervaring spreekt.
Geloof

Luisterbereidheid

Open Deur 2023 01 | Broeder Gerard Mathijsen osb | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Monastiek

Denk niet dat gehoorzaamheid inhoudt: ‘verstand op nul en doen wat je gezegd wordt’. Bij Sint Benedictus sla je dan de plank helemaal mis.
Geschiedenis

Wie is Basilius de Grote?

Redactie Theologie.nl 2023 | Klaas Eldering | Blog | Armoede, Rust, Toptheologen | Monastiek

Basilius wordt rond het jaar 330 geboren in Caesarea, in het hart van Klein-Azië. Hij komt uit een welgestelde familie. Van zijn leven weten we eigenlijk heel veel. Er zijn vele preken en honderden brieven bewaard gebleven. Basilius studeert in Caesarea, Constantinopel en Athene. Zijn studievakken zijn retorica, taalkunde, wijsbegeerte, sterrenkunde, meetkunde en medicijnen. Hij wordt een zeer geslaagde jongeman en een succesvol leraar.
Geloof

Waarom je best spaarzaam omgaat met goede raad

Redactie Theologie.nl 2023 | Nikolaas Sintobin | Blog, Column | Dienen, Mystiek, Theologencolumn | Monastiek

Het aanbod aan goede raad is ruim en, soms, subtiel. Sommigen strooien er kwistig mee rond. Gevraagd of ongevraagd. Al dan niet tegen vergoeding. Anderen gaan er spaarzaam mee om. Zij worden wel verzocht advies te geven. Het ontbreekt hen evenmin aan inzichten. Toch kiezen ze voor terughoudendheid. Ook aan de vraagzijde heb je verschillende houdingen. Een aantal mensen lijkt steeds en overal op zoek naar goede raad. Omgekeerd heb je mensen die hun boontjes liever zelf doppen. Zij verlangen geen inmenging van anderen in hun binnentuin.
Liturgie | Praktische theologie

Samen en alleen bidden in de zestiende eeuw

Herademing 2022 04 | Ineke Cornet | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Monastiek

In een klooster ben je veel op jezelf, maar ook ben je samen met de andere leden van de kloostergemeenschap. Er is tijd en ruimte voor persoonlijke meditatie en gebed. Tegelijkertijd wordt de liturgie met elkaar gevierd. Een zestiende-eeuws gebedenboek uit het Sint-Agnesklooster in Arnhem dat recent is ontdekt, geeft een inkijkje in hoe de persoonlijke en individuele gebeden gekoppeld zijn aan de gezamenlijke viering van de liturgie.
Spiritualiteit

Woestijnvaders en woestijnmoeders over alleen leven en samenleven

Herademing 2022 04 | Charles van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Eenzaamheid, Mystiek | Monastiek

Woestijnvaders en -moeders uit de 4e tot 7e eeuw begeleidden mensen die een religieus leven als heremiet (alleen) ambieerden of juist eerder als cenobiet (samen, in een kloostergemeenschap) wilden of zouden moeten wonen. Talloze spreuken uit die tijd tonen de voordelen maar vooral de valkuilen van de diverse leefvormen.
Spiritualiteit

Holkje van der Veer: ‘In een bezield verband samenleven én alleen zijn is waardevol’

Herademing 2022 04 | Tanja van Leeuwen | Interview | Eenzaamheid, Mystiek, Rust | Monastiek

In een interview dat ze een maand voor haar dood gaf, vertelde dominicanes Holkje van der Veer over hoe ‘alleen’ en ‘samen’ een rol speelde in haar leven.