Pastoraat

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

Hoe voeren we het geloofsgesprek?

Ouderlingenblad 2022 06 | Reijer de Vries | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Vertrouwen | Pastoraat

In dit themanummer over het geloofsgesprek eerst maar eens zoeken naar wat we bedoelen met ‘geloofsgesprek’. Wanneer is een gesprek nu een geloofsgesprek? Wat kan de bezoeker vragen? Hoe misschien een gesprek wat verdiepen? Met een aantal richtlijnen sluit dit artikel af.

Pastoraat

Je bent niet de enige

Open Deur 2022 06 | Folly Hemrica | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Lijden | Levenskunst, Pastoraat

In het leven van slachtoffers van huiselijk geweld lijkt het een terugkerend thema: denken dat je de enige bent die dit gebeurt. Ik vroeg Inge van Bommel, antropoloog en ruim vier jaar werkzaam in de begeleiding van slachtoffers, op welke manier dit steeds weer opduikt.

Pastoraat

Geestelijke verzorging aan huis

Handelingen 2021 04 | Guido Schurmann | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Pastoraat

Menig gesprek begint met de vraag van de cliënt ‘waar de geestelijk verzorger van is’. De levensbeschouwelijke kleur van de geestelijk verzorger doet er, met andere woorden, toe. Guido Schürmann beschrijft als coördinator van de Geestelijke Verzorging Thuis de achtergrond, organisatie en inhoud van dit nieuwe werkterrein.

Pastoraat

Kleur bekennen

Handelingen 2021 04 | Eric Luijten | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Ziel | Pastoraat, Samenleving

De aanleiding voor dit nummer over de publieke rol van de theologie is een interview door Tom Lormans met Erik Borgman in Handelingen 2020/2, waarin de laatste zich de vraag stelt in welke mate de theologie zich moet aanpassen aan wat in een seculiere samenleving in de publieke ruimte gezegd kan worden.

Pastoraat

De theodiceevraag in de praktijk

Handelingen 2021 04 | Sandra Pos | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Pastoraat

Voor de hbo-theoloog is de praktijk de inspiratiebron voor de theologie. De theologische vragen die door de praktijk worden opgeroepen leiden tot theologisch onderzoek en verdieping. Hiermee keer je terug naar de praktijk. De plek waar je werkt, is zo de ruimte waar de theologie tot leven komt.

Pastoraat

Je eigen geschiedenis en wie God is

13 april 2022 | Redactie Theologie.nl | Interview | Vertrouwen | Pastoraat

Mieke Boer schrijft in haar boek ‘Een warme band met God’ over God als hechtingsfiguur. Een informatief en pastoraal boek met handvatten om je te kunnen hechten aan God.

Pastoraat

Pastorale handreikingen

Pastoraatwijzer | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Een overzicht van handreikingen voor pastoraat in verschillende situaties en aan verschillende groepen. De meeste van deze handreikingen zijn gemaakt in opdracht van en uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. Sommige handreikingen zijn al van wat langer geleden. De achtergrondinformatie, ervaringen en tips zijn dan nog steeds relevant, maar informatie over adressen en websites […]

Spiritualiteit

De spiritualiteit van de bezoeker

Ouderlingenblad 2021 06 | Jeanette de Korte-Mourik | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Rust | Pastoraat

In het pastoraat, het omzien naar de ander, is de geloofsbeleving van de bezoeker van belang. Het zicht op en de ervaring met God bepalen hoe we naar de ander (willen) kijken. Daarom is het goed en nodig die eigen spiritualiteit te voeden.

Kerkopbouw

Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers

Ouderlingenblad 2021 06 | Herman Ekenhorst | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Pastoraat

Wie als vrijwilliger, al dan niet ambtsdrager, in de gemeente aan de slag gaat, kan zich ‘zomaar in het diepe gegooid’ voelen… Hoe luister je naar dat gevoel? Hoe word je beter toegerust voor je taak?

Pastoraat

De gemeente als pastorale gemeenschap

Ouderlingenblad 2021 06 | Reijer de Vries | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Pastoraat

De gemeente is een geloofsgemeenschap, maar ook een pastorale gemeenschap: we zien naar elkaar om. We hebben – vaak, meestal… – de neiging dat te organiseren. Maar is dat nodig? Hoe is dat ‘omzien naar elkaar’ werkelijk bedoeld en vorm te geven?