Startzondag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 12:11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Leon van den Dool | Preekschets | Startzondag

De brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus. Waarschijnlijk toen hij tijdens zijn derde zendingsreis drie maanden in Korinthe verbleef (Handelingen 20:3). De brief is door Paulus zelf gedicteerd en naar alle waarschijnlijkheid door Febe, diacones van Kenchreeën, naar Rome gebracht (Romeinen 16:1-2, 22). De geadresseerden worden in Romeinen 1:7 genoemd: ‘allen in Rome, geliefden van God, geroepen om Zijn heiligen te zijn’.
Prediking

Preekschets Jesaja 55:2

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Sijbrand Alblas | Preekschets | Verlossing | Kerkelijk jaar, Startzondag

In veel gemeentes wordt de startzondag in september gehouden. Dit is een maand met veel Joodse feesten zoals Jom Kippoer en Soekot. Bij deze feesten hebben het vasten en de maaltijden een belangrijke rol. Hier kan naar verwezen worden tijdens de dienst.
Prediking

Preekschets Hooglied 2:4

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Yorick Breemes | Preekschets | Avondmaal | Kerkelijk jaar, Startzondag

Deze zondag is de startzondag. Voor veel gemeenten officieel of onofficieel het begin van het winterwerk seizoen. Veel gemeenten kiezen ervoor deze zondag aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. Dit jaar is het thema: 'Aan tafel!'.
Prediking

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Gert van de Meeberg | Preekschets | Vergeving | Kerkelijk jaar, Startzondag

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV) Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT) Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: […]
Prediking

Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Krijn Hage | Preekschets | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Startzondag

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag. Matteüs 13:44 Schriftlezing: Matteüs 13:34-35, 44-46 Overige lezingen: Filippenzen 3:1,5-11 Thema: Het goede leven – radicale vreugde Zie ook Preekschets voor startzondag: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven Preekschetsen voor startzondag van voorgaande […]
Prediking

Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Eelco van der Veer | Preekschets | Seksualiteit | Kerkelijk jaar, Startzondag

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. 1 Korintiërs 7: 29 Schriftlezing: 1 Korintiërs 7: 29-31 Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschetsen voor startzondag van 2019 en ouder Dossier startzondag […]
Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Psalm 66:5a en 16

Protestantse Kerk 2019 | Jan Willem van Bart | Preekschets | Dienen | God, Kerkelijk jaar, Startzondag

Kom en zie Gods daden; Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. (HSV) Psalm 66: 5a en 16 Tekst: Psalm 66 Thema: Een goed verhaal Lezingen: Jozua 4; Johannes 11: 1-6 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Lucas […]
Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Lucas 15:7

Protestantse Kerk 2019 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Startzondag

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Lucas 15:7 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Ruth 1:16 van ds. M. de Vries Preekschets Startzondag 2019 bij Psalm […]
Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Ruth 1:16

Protestantse Kerk 2019 | Marjan de Vries | Preekschets | Bekering | Kerkelijk jaar, Startzondag

Maar Ruth antwoordde: “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ruth 1:16 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets bij Psalm […]
Prediking

Startzondag 2019: Een goed verhaal

Protestantse Kerk 2019 | Redactie | Preekschets | Kerkelijk jaar, Startzondag

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. […]