Zoekresultaten voor: Amos 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Profeet

De profeet Amos is bekend om zijn inzet voor recht en gerechtigheid en zijn kritiek op routineuze offers. Deze elementen maken Amos geliefd bij bevrijdingstheologen. Tegelijk geldt hij als donderprediker in een decadente tijd. Want zijn bejegening van de toplaag van de bevolking, die ‘omhangt op divans en uit plengvaten wijn drinkt’ (6:4-6), is niet […]

Bijbelwetenschappen

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Levenskunst

Bij Amos 5,6-15, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 De lezing uit Matteüs 6 vormt een goed uitgangspunt voor een reflectie op Aswoensdag. En voor wie dat wil, zijn er van daar uit relatief gemakkelijk verbindingen te leggen met de lezingen uit 2 Korintiërs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd […]

Geloofsopbouw

Leven

Ouderlingenblad 2018 03 | Rudy Van Moere | Artikel, Overige artikelen

De Bijbel valt meteen met de deur in huis met zijn focus op het leven. De levenloze aarde (woest, doods en duisternis op de oervloed) krijgt door Gods adem (zijn ruach) energie. Die levensadem zweeft immers over al die dode materie en brengt daarmee zijn vitaliteit over op de aarde (Genesis 1:2) zoals een vogel dat liefdevol over zijn kleintjes doet en …. zoals God over zijn volk Israël (Deuteronomium 32:11). Eigenlijk wil de Bijbel zeggen dat de aarde begint te ademen waarop licht, lucht en alle leven ontstaat met de mens als Gods kroonjuweel.

Prediking

Preekschets Jona 1:14

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Schuld | Bidden, God

Jona 1:14 Vierde zondag na Pinksteren U bent de heer, al wat u wilt dat doet u! Schriftlezing: Jona 1 Het eigene van de zondag De liturgische kleur op de zondagen na Pinksteren is groen, de kleur van de hoop. Dat past bij het bijbelboek Jona, dat uitdrukt hoe er hoop is voor de volken […]

Bijbelwetenschappen

Vrede voor Jeruzalem?

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Geest

Bij Jeremia 23,16-29, Liedboek 17:1.3.4.6.7, 1 Korintiërs 12,1-11 en Lucas 19,41-48 De liturgie begint bij Psalmen 55, een gebed in nood, om redding en ontsnapping aan belagers. Deze psalm is bekend geworden in de compositie Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy: de innige smeekbede, de razende vijanden en het verlangen ver weg te kunnen vliegen […]

Pastoraat | Praktische theologie

Landbouwpastoraat in de praktijk: Verlangen naar duurzaamheid

Pastoraatwijzer | Pieter Knijff | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat, Samenleving

Albert en Saskia hebben het agrarisch bedrijf van haar ouders overgenomen. Albert heeft eerst tien jaar in een andere bedrijfstak gewerkt en Saskia heeft nog steeds een baan in de verpleging. Beiden hebben ze al wat van de wereld gezien en ze hebben zich goed kunnen oriënteren. Nu had de vader van Saskia aangegeven te […]

Bijbelwetenschappen

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

De eerste dag 2016 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Amos 5,6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van het Noordrijk, dat zich na de dood van Salomo afscheidde van de zuidelijke stammen, toespreekt. Zijn oproep om terug te keren […]

Bijbelwetenschappen

Beer

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Kwaad | Israël

In onze taal wordt met ontzag gesproken over de lichaamskracht van beren: hij is zo sterk als een beer. Een bekend spreekwoord gaat ervan uit dat het veel moeite zal kosten een beer te overweldigen: men moet de huid niet verkopen, voor men de beer gevangen heeft. Sommige zegswijzen laten zien dat het uiterlijk van […]

Prediking

Preekschets Matteüs 6:6a

Postille 2011 | Henk van den Bosch | Preekschets | Gerechtigheid | Bidden, Navolging, Seculariteit, Veertigdagentijd

Matteüs 6:6a Reminiscere Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Op zondag Reminiscere, de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zetten we de reflectie op onze christelijke identiteit voort. ‘Inkeer’ wordt gemakkelijk […]

Prediking

Preekschets Micha 1:2

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Gerechtigheid | God, Israël, Pastoraat

Micha 1:2 Vijfde zondag na Pinksteren Luister (…) hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Schriftlezing: Micha 1 Het eigene van de zondag De zomer leent zich goed voor korte series over relatief onbekende stof. Profetische teksten hebben de kracht om de gemeente wakker te schudden met hun aanklacht en appèl. Ze verkondigen een […]